Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

8. kapitola

1 Toto sú hlavy rodín s rodokmeňmi, čo vyšli so mnou z Babylonu za kraľovania kráľa Artaxerxa: 2 Z Pinchasových synov: Geršom; z Itamarových synova: Daniel; z Dávidových synov: Chatuš, 3 Šekanjov syn; z Pareošových synov: Zecharja, s ním bolo zavedených do zoznamu stopäťdesiat mužov; 4 z Pachat-Moabových synov: Eljehoenaj, Zecharjov syn, a s ním dvesto mužov; 5 zo Zatuových synov: Šekanja, Jachazielov syn, a s ním tristo mužov; 6 z Adinových synov: Ebed, Jonatanov syn, a s ním päťdesiat mužov; 7 z Elamových synov: Ješaja, Ataljov syn, a s ním sedemdesiat mužov; 8 zo Šefatjových synov: Zebadja, Michaelov syn, a s ním osemdesiat mužov; 9 z Joabových synov: Obadja, Jechielov syn, a s ním dvestoosemnásť mužov; 10 z Baniových synov: Šelomit, syn Josifju, a s ním stošesťdesiat mužov; 11 z Bebajových synov: Zecharja, Bebajov syn, a s ním dvadsaťosem mužov; 12 z Azgadových synov: Jochanan, Hakatanov syn, a s ním stodesať mužov; 13 z Adonikamových synov: mladší, ktorých mená sú: Elifelet, Jeiel, Šemaja a s ním šesťdesiat mužov; 14 z Bigvajových synov: Utaj, Zabudov syn, a s ním sedemdesiat mužov. 15 Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie k Ahave. Tam sme táborili tri dni. Prezrel som ľud i kňazov, ale Levitov som tam nenašiel. 16 Vtedy som poslal Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zecharju a Mešullama, rozumných ľudí, 17 kázal som ísť k Iddovi, vodcovi obce Kasifja; vložil som im do úst slová, ktoré majú povedať Iddovi a jeho bratom, ktorí bývali v obci Kasifja, aby nám poslali ľudí na službu v Chráme nášho Boha. 18 Pretože dobrotivá ruka nášho Boha bola nad nimi, priviedli nám rozumného človeka zo synov Machliho, syna Léviho, Izraelovho syna, totiž Šerebju s jeho synmi a bratmi: osemnásť mužov, 19 tiež Chašabju a s ním jeho brata Ješaju zo synov Merariho, tiež ich synov: dvadsať mužov. 20 Z "darovaných", ktorých dal Dávid a kniežatá na službu Levitom: dvestodvadsať "darovaných". Všetci boli zaznačení menovite. 21 Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst: išlo o to, aby sme sa pokorili pred naším Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti a pre svoj majetok. 22 Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nás chránili od nepriateľa počas cesty; naopak, vyhlásili sme kráľovi: "Ruka nášho Boha priaznivo spočíva nad všetkými, ktorí ho hľadajú, ale jeho moc a hnev spočíva nad všetkými, čo ho opúšťajú." 23 Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha, a vypočul nás. 24 Potom som vyvolil z popredných kňazov dvanástich: Šerebju a Chašabju a s nimi desať ich bratov. 25 Odvážil som im striebro, zlato a predmety, obetné dary, ktoré priniesli na Chrám nášho Boha kráľ, jeho radcovia a kniežatá i všetci Izraelci, ktorí tam boli. 26 Odvážil som teda a im do rúk odovzdal šesťstopäťdesiat talentov striebra, sto strieborných predmetov po dvoch talentoch, sto talentov zlata, 27 dvadsať zlatých čiaš vážiacich po tisíc dareikov a dve nádoby z peknej lesklej medi, vzácnej ako zlato. 28 Vyhlásil som im: "Vy ste zasvätení Jahvemu; tieto predmety sú posvätné; toto striebro a zlato je dobrovoľný obetný dar pre Jahveho, Boha vašich otcov. 29 Opatrujte a strážte to, kým to nebudete môcť odvážiť pred poprednými kňazmi a Levitmi i pred hlavami izraelských rodín v Jeruzaleme v sieňach Jahveho chrámu." 30 Kňazi a Leviti si teda vzali odvážené striebro a zlato i predmety, aby ich odniesli do Jeruzalema do Chrámu nášho Boha. 31 Koncom prvého mesiaca sme sa vydali od rieky Ahavy na cestu do Jeruzalema: ruka nášho Boha bola nad nami a chránila nás cestou pred nepriateľmi a pred zbojníkmi. 32 Keď sme prišli do Jeruzalema, zostali sme tam tri dni odpočívať. 33 Na štvrtý deň bolo odvážené striebro, zlato a predmety v Chráme nášho Boha a odovzdané do rúk kňazovi Meremotovi, Urijovmu synovi, v prítomnosti Eleazara, Pinchasovho syna, a Levitov Jezabada, Jozueho syna, a Noadju, Binujovho syna. 34 Všetko sa zhodovalo s počtom a váhou. Celá váha bola vtedy zapísaná. 35 V tom čase tí, čo sa vrátili zo zajatia, vyhnanci, ktorí sa vrátili, obetovali celopaly Bohu Izraela: dvanásť býkov za celý Izrael, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatdva baránkov, dvanásť capov za hriech. To všetko na celopal Jahvemu. 36 Potom odovzdali kráľove nariadenia kráľovským satrapom a miestodržiteľom kraja za Eufratom, ktorí potom pomáhali ľudu a Božiemu chrámu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk