Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Ezdrášovo poslanie a jeho osobnosť

1 Po týchto udalostiach za kraľovania perzského kráľa Artaxerxa prišiel z Babylonu Ezdráš, syn Seraju, syna Azarju, syna Chilkiju,
2 syna Šalluma, syna Cadoka, syna Achituba, 3 syna Amarju, syna Azarju, syna Merajota, 4 syna Zerachju, syna Uziho, syna Bukkiho, 5 syna Abišuu, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna veľkňaza Árona. 6 Tento Ezdráš prišiel z Babylonu, bol pisárom zbehlým v Mojžišovom Zákone, ktorý dal Jahve, Boh Izraela. A pretože ruka Jahveho, jeho Boha, bola nad ním, kráľ mu dal všetko, o čo žiadal. 7 V siedmom roku kráľa Artaxerxa sa vybrali do Jeruzalema niekoľkí Izraelci, kňazi, Leviti, speváci, vrátnici a "darovaní". 8 Do Jeruzalema prišiel v piatom mesiaci, a to v siedmom roku kráľa. 9 Svoj odchod z Babylonu určil na prvý deň prvého mesiaca a prvého dňa piateho mesiaca došiel do Jeruzalema, lebo dobrotivá ruka jeho Boha bola nad ním. 10 Lebo Ezdráš sa celým srdcom venoval skúmaniu Jahveho Zákona, uvádzaniu ho do života a učil v Izraeli zákony a zvyky.

Nariadenie kráľa Artaxerxa

11 Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi-pisárovi Ezdrášovi, učenému vysvetľovateľovi Jahveho Zákonov a prikázaní týkajúcich sa Izraela.
12 "Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému znalcovi zákona Boha nebies, dokonalý pokoj. Teraz teda 13 vydal som rozkaz: Ktokoľvek by z izraelského ľudu aj z kňazov a Levitov v mojom kráľovstve bol ochotný ísť do Jeruzalema, nech ide s tebou. 14 Pretože ťa vysiela kráľ a jeho sedem radcov, aby si preskúmal Judsko a Jeruzalem podľa Zákona tvojho Boha, ktorý máš v rukách, 15 aby si odniesol striebro a zlato, ktoré kráľ a jeho radcovia darovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 i všetko striebro a zlato, ktoré dostaneš v celej babylonskej provincii, tiež dobrovoľné dary ľudu a kňazov, ktoré venujú na Chrám svojho Boha v Jeruzaleme. 17 Teda nakúp starostlivo za tieto peniaze býky, barany, baránky a príslušné pokrmové a nápojové obety a obetuj ich na oltári Chrámu vášho Boha v Jeruzaleme. 18 Zvyšok striebra a zlata použite, ako sa vám bude vidieť dobré, tebe a tvojim bratom, podľa vôle vášho Boha. 19 Nádoby, čo ti boli dané na službu v Chráme tvojho Boha, ulož pred svojím Bohom v Jeruzaleme. 20 Čo bude ešte potrebné pre Chrám tvojho Boha a čo ti bude ešte treba zadovážiť, zaobstaraj to z kráľovskej pokladnice. 21 Ja, Artaxerxes, týmto vydávam nariadenie pre všetkých pokladníkov kraja za riekou Eufrat: Ihneď vykonajte všetko, o čo vás požiada kňaz Ezdráš, znalec Zákona Boha nebies, 22 až do sto talentov striebra, sto korov pšenice, sto batov vína, sto batov oleja; soli bez obmedzenia. 23 Všetko, čo nariadi Boh nebies, treba starostlivo vykonať pre Boží chrám, aby sa Boží hnev nezdvihol proti kráľovmu kráľovstvu a jeho synom. 24 Ďalej sa vám dáva na vedomie, že je zakázané vyrubiť dane, poplatky a clá všetkým kňazom, Levitom, spevákom, vrátnikom i "darovaným", skrátka služobníkom tohto Božieho domu. 25 A ty, Ezdráš, podľa múdrosti svojho Boha, ktorú máš v rukách, ustanov pisárov a sudcov, aby vysluhovali právo všetkému ľudu v kraji za Eufratom, a to všetkým, ktorí poznajú Zákone tvojho Boha. Kto by ho však nepoznal, toho naučte. 26 Nad každým, kto by nezachovával Zákon tvojho Boha, čo je zákon kráľov, nech sa vynesie prísny rozsudok buď na smrť, buď na vyhnanstvo, buď na peňažnú pokutu, alebo do väzenia."

Ezdrášova cesta z Babylonu do Palestíny

27 Nech je požehnaný Jahve, Boh našich otcov, ktorý vložil kráľovi do srdca myšlienku osláviť Boží chrám v Jeruzaleme,
28 obrátil priazeň kráľa, jeho radcov a všetkých najmocnejších kráľovských kniežat. Ja sám som nadobudol odvahu, lebo ruka Jahveho, môjho Boha, spočívala na mne a zhromaždil som popredných mužov Izraela, aby išli so mnou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk