Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Protisamaritánske záznamy: samaritánske prekážanie za Kýra

1 Keď nepriatelia Júdu a Benjamína počuli, že tí, čo sa navrátili zo zajatia, budujú svätyňu Jahvemu, Bohu Izraela,
2 prišli k Zorobabelovi, k Jozuemu a k hlavám rodín a povedali im: "Chceme stavať s vami, lebo uctievame vášho Boha tak ako vy a obetujeme mu od čias Asarhadona, asýrskeho kráľa, ktorý nás sem priviedol." 3 Ale Zorobabel, Jozue a ostatné hlavy izraelských rodín im odpovedali: "Vy s nami nemôžete stavať Chrám nášho Boha: lebo my sami musíme stavať pre Jahveho, Boha Izraela, ako nám prikázal perzský kráľ Kýros." 4 Vtedy ľud tej krajiny znechucoval judský ľud a zastrašoval ho, aby nestavali; 5 podplácali proti nim kráľovských radcove, aby marili ich plány po všetky dni perzského kráľa Kýra až po kraľovanie perzského kráľa Dária.

Samaritánske prekážanie za Xerxa a Artaxerxa

6 Za kraľovania Xerxa, na počiatku jeho kraľovania, napísali žalobu na judských a jeruzalemských obyvateľov.
7 Za Artaxerxových čias Mitridat, Tabeel a ostatní ich druhovia napísali proti Jeruzalemu perzskému kráľovi Artaxerxovi. List bol napísaný aramejským písmom a v aramejskej reči. 8 Miestodržiteľ Rechum a pisár Šimšaj napísali kráľovi Artaxerxovi proti Jeruzalemu tento list. 9 Miestodržiteľ Rechum, pisár Šimšaj a ostatní ich druhovia; sudcovia, legáti, perzskí úradníci; ľudia z Uruku, Babylona a zo Súz, to je Elamci, 10 a ostatné národy, ktoré veľký a slávny Ašurbanipal odviedol a usadil v mestách Samárie a v ostatnom kraji za riekou Eufrat. 11 Toto je odpis listu, ktorý mu poslali: "Kráľovi Artaxerxovi tvoji sluhovia, ľudia spoza rieky Eufrat. 12 A teraz nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vyšli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, znovu stavajú to odbojné a zlé mesto; opravujú hradby a opravujú základy. 13 Teraz nech je známe kráľovi, že ak to mesto bude znovu vybudované a jeho hradby obnovené, nebudú platiť dane, poplatky, ani clá, a tak nakoniec môj kráľ utrpí škodu. 14 Teraz teda, keďže sme v dvornej službe, nezdá sa nám slušné hľadieť na kráľovu pohanu, preto posielame kráľovi túto správu, 15 aby dal pátrať v knihe Pamätností tvojich otcov: v týchto Pamätnostiach nájdeš a poznáš, že toto mesto je mesto buričské, škodlivé kráľom a provinciám a že v ňom robievali vzbury od starodávnych čias. Preto toto mesto bolo zničené. 16 Oznamujeme kráľovi, že ak toto mesto bude znovu vybudované a jeho hradby dokončené, nebudeš už mať podiel v kraji za riekou Eufrat!" 17 Kráľ poslal túto odpoveď: "Miestodržiteľovi Rechumovi, pisárovi Šimšajovi a ich ostatným druhom bývajúcim v Samárii a ostatným za riekou Eufrat, pokoj! A teraz 18 list, ktorý ste mi poslali, bol zreteľne prečítaný predo mnou. 19 Na môj rozkaz pátrali a zistili, že toto mesto sa od dávnych čias búrilo proti kráľom a v ňom sa strojili vzbury a povstania. 20 V Jeruzaleme vládli mocní králi a ovládali celý kraj za Eufratom; a platili sa im dane, poplatky a clá. 21 Vydajte teda rozkaz, aby tí ľudia prestali: to mesto sa nesmie stavať, kým nevydám iný rozkaz. 22 Buďte v tejto veci obozretní, aby ste sa nedopustili omylu, aby nevznikla väčšia škoda na úkor kráľov." 23 Keď potom odpis listu kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, miestodržiteľom, pisárom Šimšajom a ich ostatnými druhmi, títo sa ponáhľali do Jeruzalema k Židom a zastavili ich prácu násilím a mocou.

Stavba Chrámu (520 – 515)

24 Takto boli zastavené práce na Božom chráme v Jeruzaleme a boli prerušené až do druhého roku vlády perzského kráľa Dária.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk