Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Protisamaritánske záznamy: samaritánske prekážanie za Kýra

1 Keď nepriatelia Júdu a Benjamína počuli, že tí, čo sa navrátili zo zajatia, budujú svätyňu Jahvemu, Bohu Izraela,
2 prišli k Zorobabelovi, k Jozuemu a k hlavám rodín a povedali im: "Chceme stavať s vami, lebo uctievame vášho Boha tak ako vy a obetujeme mu od čias Asarhadona, asýrskeho kráľa, ktorý nás sem priviedol." 3 Ale Zorobabel, Jozue a ostatné hlavy izraelských rodín im odpovedali: "Vy s nami nemôžete stavať Chrám nášho Boha: lebo my sami musíme stavať pre Jahveho, Boha Izraela, ako nám prikázal perzský kráľ Kýros." 4 Vtedy ľud tej krajiny znechucoval judský ľud a zastrašoval ho, aby nestavali; 5 podplácali proti nim kráľovských radcove, aby marili ich plány po všetky dni perzského kráľa Kýra až po kraľovanie perzského kráľa Dária.

Samaritánske prekážanie za Xerxa a Artaxerxa

6 Za kraľovania Xerxa, na počiatku jeho kraľovania, napísali žalobu na judských a jeruzalemských obyvateľov.
7 Za Artaxerxových čias Mitridat, Tabeel a ostatní ich druhovia napísali proti Jeruzalemu perzskému kráľovi Artaxerxovi. List bol napísaný aramejským písmom a v aramejskej reči. 8 Miestodržiteľ Rechum a pisár Šimšaj napísali kráľovi Artaxerxovi proti Jeruzalemu tento list. 9 Miestodržiteľ Rechum, pisár Šimšaj a ostatní ich druhovia; sudcovia, legáti, perzskí úradníci; ľudia z Uruku, Babylona a zo Súz, to je Elamci, 10 a ostatné národy, ktoré veľký a slávny Ašurbanipal odviedol a usadil v mestách Samárie a v ostatnom kraji za riekou Eufrat. 11 Toto je odpis listu, ktorý mu poslali: "Kráľovi Artaxerxovi tvoji sluhovia, ľudia spoza rieky Eufrat. 12 A teraz nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vyšli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, znovu stavajú to odbojné a zlé mesto; opravujú hradby a opravujú základy. 13 Teraz nech je známe kráľovi, že ak to mesto bude znovu vybudované a jeho hradby obnovené, nebudú platiť dane, poplatky, ani clá, a tak nakoniec môj kráľ utrpí škodu. 14 Teraz teda, keďže sme v dvornej službe, nezdá sa nám slušné hľadieť na kráľovu pohanu, preto posielame kráľovi túto správu, 15 aby dal pátrať v knihe Pamätností tvojich otcov: v týchto Pamätnostiach nájdeš a poznáš, že toto mesto je mesto buričské, škodlivé kráľom a provinciám a že v ňom robievali vzbury od starodávnych čias. Preto toto mesto bolo zničené. 16 Oznamujeme kráľovi, že ak toto mesto bude znovu vybudované a jeho hradby dokončené, nebudeš už mať podiel v kraji za riekou Eufrat!" 17 Kráľ poslal túto odpoveď: "Miestodržiteľovi Rechumovi, pisárovi Šimšajovi a ich ostatným druhom bývajúcim v Samárii a ostatným za riekou Eufrat, pokoj! A teraz 18 list, ktorý ste mi poslali, bol zreteľne prečítaný predo mnou. 19 Na môj rozkaz pátrali a zistili, že toto mesto sa od dávnych čias búrilo proti kráľom a v ňom sa strojili vzbury a povstania. 20 V Jeruzaleme vládli mocní králi a ovládali celý kraj za Eufratom; a platili sa im dane, poplatky a clá. 21 Vydajte teda rozkaz, aby tí ľudia prestali: to mesto sa nesmie stavať, kým nevydám iný rozkaz. 22 Buďte v tejto veci obozretní, aby ste sa nedopustili omylu, aby nevznikla väčšia škoda na úkor kráľov." 23 Keď potom odpis listu kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, miestodržiteľom, pisárom Šimšajom a ich ostatnými druhmi, títo sa ponáhľali do Jeruzalema k Židom a zastavili ich prácu násilím a mocou.

Stavba Chrámu (520 – 515)

24 Takto boli zastavené práce na Božom chráme v Jeruzaleme a boli prerušené až do druhého roku vlády perzského kráľa Dária.