Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

1 Keď sa Ezdráš modlil a s plačom vyznával prestretý pred Božím chrámom, zhromaždil sa okolo neho veľmi veľký zástup Izraelcov, mužov, žien a detí, a ľud horko plakal. 2 Vtedy sa ujal slova Šekanja, Jechielov syn, z Elamových synov, a povedal Ezdrášovi: "Zradili sme svojho Boha, keď sme si brali za ženy cudzinky z národov krajiny. Ale predsa zostáva aj teraz nádej pre Izrael. 3 Zaviažeme sa teraz zmluvou svojmu Bohu, že prepustíme všetky ženy cudzinky i všetky deti, ktoré sa z nich narodili, a tak sa podriadime rade môjho pána a tých, čo sú s tebou ustarostení o prikázania nášho Boha. Nech sa postupuje podľa Zákona! 4 Vstaň teda! Je to tvoja úloha, ale my sme s tebou. Odvahu! Daj sa do práce!" 5 Vtedy Ezdráš vstal a zaviazal prísahou popredných kňazov a Levitov a celý Izrael, že sa budú riadiť tým, čo bolo povedané. A oni prisahali. 6 Ezdráš odišiel z priestranstva pred Božím Chrámom a šiel do izby Jochanana, Eljašibovho syna, kde prenocoval, ale chlieb nejedol, ani vodu nepil, lebo mal smútok pre nevernosť vyhnancov. 7 Potom vyhlásili po Judsku a po Jeruzaleme všetkým vyhnancom, aby sa zhromaždili v Jeruzaleme. 8 Kto by neprišiel do troch dní, podľa rozhodnutia popredných a starších, tomu celý majetok prepadne anatéme a on sám bude vylúčený zo spoločenstva vyhnancov. 9 Všetci mužovia Júdu a Benjamína sa teda zhromaždili v tých troch dňoch do Jeruzalema, bolo to v deviatom mesiaci, dvadsiateho toho mesiaca. Všetok ľud sa usadil na priestranstve pred Božím chrámom, trasúc sa pre tú vec a pre lejak. 10 Vtedy povstal kňaz Ezdráš a vyhlásil im: "Spáchali ste neveru, keď ste si vzali za ženy cudzinky: tak ste zväčšili previnenie Izraela. 11 Ale teraz vzdajte česť Jahvemu, Bohu svojich otcov, tým, že sa vyznáte a splníte jeho vôľu, oddeliac sa od národov krajiny a od cudzozemských žien." 12 Celé zhromaždenie nahlas odpovedalo: "Hej, musíme urobiť, ako si nám povedal. 13 Ale ľudu je mnoho a je doba dažďov, nevydržíme stáť vonku. Okrem toho, nie je to práca na jeden deň ani na dva, lebo v tejto veci sme sa previnili mnohí. 14 Nech naši poprední mužovia zastúpia celé zhromaždenie a všetci v našich mestách, čo sa poženili s cudzinkami, nech prídu v určený čas so staršími a so sudcami jednotlivých miest. Tak budeme môcť odvrátiť veľký hnev nášho Boha pre túto vec." 15 Iba Jonatan, Asahelov syn, a Jachzeja, Tikvov syn, sa postavili proti tomu a Mešullam a Levita Šabtaj ich podporovali. 16 Vyhnanci tak urobili, ako bolo navrhnuté. Kňaz Ezdráš si vybral hlavy rodín podľa ich domov, všetkých označených menovite. So zasadaniami na preskúmanie prípadov začali prvý deň desiateho mesiaca 17 a prvý deň prvého mesiaca skončili so všetkými mužmi, ktorí mali za ženy cudzinky.

Zoznam vinníkov

18 Medzi členmi kňazských rodín, ktorí si vzali za ženy cudzinky, boli: Maaseja, Eliezer, Jarib a Gedalja, boli zo synov Jozueho, Jocadakovho syna, a jeho bratov.
19 Podaním ruky sa zaviazali prepustiť svoje ženy a za svoju vinu priniesli barana ako obetu zmierenia; 20 medzi Imerovými synmi: Chanani a Zebadja; 21 medzi Charimovými synmi: Maaseja, Elija, Šemaja, Jechiel a Uzija; 22 medzi Pašchurovými synmi: Eljoenaj, Maaseja, Jišmael, Netaneel, Jozabad a Elasa. 23 Medzi Levitmi: Jozabad, Šimei, Kelaja – čiže Kelita – Petachja, Jehuda a Eliezer. 24 Medzi spevákmi: Eljašib a Zakur. Medzi vrátnikmi: Šallum, Telem a Uri. 25 Medzi Izraelcami: z Parošových synov: Ramja, Jizija, Malkija, Eleazar, Malkija a Benaja; 26 z Elamových synov: Metanja, Zecharja, Jechiel, Abdi, Jeremot a Elija; 27 zo Zatuových synov: Eljoenaj, Eljašib, Matanja, Jeremot, Zabad a Aziza; 28 z Bebajových synov: Jochanan, Chananja, Zabaj a Atlaj; 29 z Bigvajových synov: Mešullam, Maluch, Jedaja, Jašub, Jišal a Jeremot; 30 z Pachat-Moabových synov: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanja, Becaleel, Binui a Menaše; 31 z Charimových synov: Eliezer, Jiššija, Malkija, Šemaja, Šimeon, 32 Benjamín, Maluch a Šemarja; 33 z Chašumových synov: Matenaj, Matatja, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše a Šimei; 34 z Baniových synov: Maadaj, Amram, Joel, 35 Benaja, Bedja, Kelaja, 36 Vanja, Meremot, Eljašib, 37 Matanja, Matenaj a Jaasaj; 38 z Binuiho synov: Šimei, 39 Šelemja, Natan a Adaja; 40 zo Zachajových synov: Šašaj, Šaraj, 41 Azareel, Šelemja, Šemarja, 42 Šallum, Amarja, Josef; 43 z Nebových synov: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel a Benaja. 44 Všetci títo si vzali za ženy cudzinky. Prepustili ich aj s deťmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk