Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Pohľad na hriechy Jeruzalema

1 Piateho dňa šiesteho mesiaca v šiestom roku sedel som doma a judskí starší boli so mnou. Náhle ruka Pána Jahveho spočinula na mne
2 a ja som videl bytosť, ktorá vyzerala ako človek. Vyzeral celý z ohňa od pása nadol a od pása nahor zasa žiaril a blyšťal sa ako kov rozžiarený v peci. 3 Vystrel čosi ako ruku a uchopil ma za vlasy; duch ma zdvihol medzi zem a nebo a preniesol ma v Božích videniach do Jeruzalema, ku vchodu do vnútornej brány, ktorá hľadí na sever, kde stojí socha zmyselnosti, ktorá vzbudzuje zmyselnosť. 4 Sláva Boha Izraela tam bola ako vo videní, ktoré som mal na rovine. 5 Povedal mi: "Syn človeka, pozri sa na sever!" Pozrel som sa k severu a tam, severne od oltárnej brány, pri vchode, bola tá socha zmyselnosti. 6 Povedal mi: "Syn človeka, vidíš, čo to robia? Strašné ohavnosti, čo tu vystrája dom Izraela, aby ma vyhnal z mojej svätyne. Ale uvidíš ešte horšie ohavnosti." 7 Potom ma zaviedol ku vchodu do nádvoria. Pozeral som sa a zazrel som dieru v múre. 8 Povedal mi: "Syn človeka, preraz ten múr!" Prerazil som múr a ukázal sa vchod. 9 A povedal mi: "Vojdi a pozri si tie podlé ohavnosti, ktoré tu robia!" 10 Vošiel som teda a videl som všelijaké podoby plazov a odporných zverov, všetky ohavné modly domu Izraela, vyryté po stenách kolom dokola. 11 Sedemdesiat starších Izraela stálo pred modlami – prostred nich Jaazaniáš, syn Šafanov – a každý mal v ruke kadidelnicu, z ktorej sa vznášal oblak vonného dymu. 12 Povedal mi: "Syn človeka, vidíš, čo robia starší Izraela v skrytosti, každý v tajnej izbe svojej vlastnej modly? Myslia si: ‚Jahve nás nevidí, Jahve opustil krajinu.‘" 13 Povedal mi nato: "Uvidíš ešte väčšie ohavnosti, ktoré títo vystrájajú." 14 Potom ma zaviedol ku vchodu do brány Jahveho chrámu, ktorá sa díva k severu, a tam som videl sedieť ženy, ktoré oplakávali Tammuza. 15 Povedal mi: "Vidíš to, syn človeka, ale uvidíš ešte väčšie ohavnosti od týchto." 16 Zaviedol ma do vnútorného nádvoria Jahveho chrámu a tam, pri vchode do Jahveho svätyne, medzi predsieňou a oltárom, bolo zo dvadsaťpäť mužov chrbtom k Jahveho svätyni a tvárou k východu, ležali na zemi a klaňali sa vychádzajúcemu slnku. 17 Povedal mi: "Syn človeka, vidíš to? Ale vari sa to vidí Júdovmu domu málo, robiť ohavnosti, ktoré tu páchajú, preto naplnili zem násilnosťami. Opätovne popudzujú môj hnev vetvami, ktoré ovoniavajú. 18 Preto aj ja zakročím proti nim s hnevom; nebudem mať s nimi zľutovanie, neušetrím ich. Hoci budú hlasno volať ku mne, nevyslyším ich."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk