Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Blízky koniec

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, Pán Jahve hovorí zemi Izraela toto: Koniec! Prichádza koniec na štyri strany krajiny. 3 Koniec visí teraz nad tebou. Vylejem na teba svoj hnev, budem ťa súdiť za tvoje skutky, budem požadovať od teba účty za všetky tvoje ohavné zločiny. 4 Nezľutujem sa nad tebou pri pohľade na teba, neušetrím ťa, nechám ťa trpieť za tvoje zločiny a ohavnosti, ktoré pokračujú uprostred teba. Tak poznáte, že ja som Jahve. 5 Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, prichádza nešťastie, jediné nešťastie. 6 Prichádza koniec, koniec prichádza na teba, naozaj prichádza. 7 Dovršuje sa tvoja skaza, obyvateľ krajiny. Prichádza čas, blízky je deň strašný, neradostný na vrchoch. 8 Teraz čoskoro vylejem na teba svoje rozhorčenie a môj hnev sa utíši. Budem ťa súdiť za tvoje skutky, budem požadovať od teba účty za tvoje ohavné zločiny. 9 Nezľutujem sa nad tebou pri pohľade na teba, neušetrím ťa, nechám ťa trpieť za tvoje výčiny a ohavnosti, ktoré pokračujú uprostred teba. Tak poznáte, že to bijem ja, Jahve. 10 Pozri, ten deň! Pozri, prichádza. Prichádza tvoja skaza; nespravodlivosť pučí, namyslenosť kvitne, 11 zmohlo sa násilie a stalo sa prútom v rukách bezbožných. A všetko je ich vinou, vinou ich vzbúr, vykrikovania a nepokojov. 12 Prišiel čas, deň je tu. Kto kupuje, nech sa neteší, a kto predáva, nech nežiali, lebo hnev visí nad všetkým. 13 Predavač sa nikdy nevráti predávať, hoci by niekto z nich žile. Lebo kúpa bude zrušená pre nepokoje a nikto sa nebude príliš chlapiť ani vo svojej zlobe, dokiaľ len žije. 14 Trúba trúbi a všetko je hotové, ale nikto nejde do boja, lebo môj hnev spočíva na všetkých.

Izraelove hriechy

15 Vonku zúri meč, vnútri mor a hlad. Kto bude v poli, zomrie mečom, kto bude v meste, zahynie hladom a morom.
16 Ak niektorí z nich uniknú a ujdú do hôr ako stonajúce holuby, všetkých tam zahubíme, každého pre jeho zlobu, 17 ruky im ovisnú a kolená sa zmáčajú močom. 18 Oblečú sa do vrecoviny, zachvátení hrôzou, všetky tváre plné hanby, všetky hlavy oholené. 19 Svoje striebro pohodia na ulice a zlato odhodia ako špinu; ich zlato a striebro nebudú môcť zachrániť ich v deň Jahveho hnevu. Hlad si nezaženú, bruchá nenaplnia, lebo ich zloba bola príčinou ich pádu. 20 Pýšili sa svojimi skvostami: robili z nich svoje ohavné sochy bohov. Preto budem zaobchádzať s ich skvostami ako so špinou. 21 Vydám ich za korisť do rúk cudzincom, na lúpež zberbe zeme a títo ich poškvrnia. 22 Odvrátim od nich svoju tvár a nechám poškvrniť svoju drahú zem, zbojníci vniknú do nej a poškvrnia ju. 23 Urob záver, lebo krajina je plná vrážd, mesto je plné násilenstiev. 24 Privediem najukrutnejšie národy, ktoré zaujmú ich domy, a zlomím pýchu mocných a ich svätyne budú zneuctené. 25 Úzkosť ich zachváti, budú hľadať pokoj, ale nadarmo. 26 Nešťastie bude nasledovať za nešťastím a poplach za poplachom. Budú hľadať videnie u proroka, ale kňaz nemá poučenie a starší radu. 27 Kráľ bude smútiť, knieža bude zahalené hrôzou a pospolitý ľud sa bude strachom triasť. Naložím s nimi podľa ich správania, budem ich súdiť podľa ich súdov. Tak poznajú, že ja som Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk