Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Proti vrchom v Izraeli

1 Potom mi došlo Jahveho slovo takto:
2 "Syn človeka, obráť sa tvárou k vrchom Izraela a prorokuj proti nim. 3 Povedz: Vrchy Izraela, čujte slovo Pána Jahveho. Takto hovorí Pán Jahve vrchom a kopcom, potokom a dolinám: Pozrite, pošlem na vás meč a zničím vaše výšiny. 4 Vaše oltáre budú spustošené, vaše kadidelnice dolámané a ja pohádžem vašich pozabíjaných pred vaše ohavné modly. 5 Mŕtvoly Izraelcov pohádžem pred ich ohavné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltárov. 6 Všade, kde len bývate, mestá budú zrúcané a výšiny spustošené. Vaše oltáre budú zničené a opustené, vaše ohavné modly budú dolámané a zmiznú, vaše kadidelnice budú rozdrúzgané, vaše diela zničené. 7 Keď budú zabití padať okolo vás, poznáte, že ja som Jahve. 8 Predsa nechám niektorých z vás uniknúť meču medzi národmi, keď vás rozhádžem do rozličných krajín. 9 Títo pozostalí z vás si v zajatí medzi národmi spomenú na mňa, ako som žialil, lebo ich neverné srdcia sa odvrátili odo mňa a ich oči sa obrátili neverne k hnusným modlám. Vtedy sa zhnusia sami sebe pre všetko to zlo, ktoré popáchali svojimi ohavnosťami. 10 Tak poznajú, že ja som Jahve a naprázdno som nehrozil, že ich postihnem týmto nešťastím."

Izraelove hriechy

11 Takto hovorí Pán Jahve: "Tlieskaj rukami, dupaj nohami, žiaľ nad svojimi zločinnými ohavnosťami, Izrael, lebo tvoji padnú mečom, hladom a morom.
12 Ďaleko od domu budú zomierať na mor, doma budú padať mečom a tí, čo to prežili alebo boli ušetrení, pomrú hladom. Tak sa môj hnev utíši. 13 Poznáte, že ja som Jahve, keď budú ležať pobití medzi svojimi hnusnými modlami okolo svojich oltárov po vysokých kopcoch, po temenách vrchov, pod každým zeleným stromom, pod každým košatým terebintou, všade, kde pálili príjemné voňavky pre svojich bohov. 14 Vystriem proti nim svoju ruku a z krajiny urobím pustatinu, všade, kde bývajú, od púšte až k Rible. Poznajú, že ja som Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk