Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 "Syn človeka, vezmi ostrý meč, vezmi ho ako holiacu britvu a ohoľ si hlavu i bradu. Potom vezmi vážky a rozdeľ vlasy na troje. 2 Keď sa skončia dni obliehania, spáľ tretinu vlasov na ohni uprostred mesta; druhú tretinu zosekaj mečom okolo mesta; poslednú tretinu hoď do vetra: za tými vytasím meč. 3 Potom z nich vezmi trocha a zaviaž ich do rožka svojho plášťa. 4 Nato vezmi niečo z nich a hoď ich na oheň a spáľ ich. Odtiaľ vyjde oheň na celý dom Izraela. 5 Toto hovorí Pán Jahve: Tento Jeruzalem som položil do stredu národov a navôkol iné krajiny, 6 ale on sa vzbúril proti mojim zákonom a proti mojim nariadeniam horšie ako národy a krajiny, ktoré sú okolo, jeho ľud zavrhol moje zákony a nechce zachovávať moje zvyky. 7 Preto hovorí Pán Jahve: Preto, že ste sa nevďačne búrili, horšie ako okolité národy, preto, že ste nezachovávali moje nariadenia a nežili podľa mojich zákonov, ale ani podľa zákonov okolitých národov, 8 preto, hovorí Pán Jahve, aj ja som proti tebe. Vykonám svoj rozsudok nad tebou pred očami národov. 9 Pre tvoje ohavné hriechy spravím s tebou, čo som ešte nikdy neurobil a čo neurobím nikdy viac. 10 Preto uprostred teba otcovia budú jesť svoje deti a deti budú jesť svojich otcov. Vykonám nad tebou rozsudok a všetko, čo z teba zostane, rozvejem do všetkých vetrov. 11 Preto, na svoj život, výrok Pána Jahveho, že si moju svätyňu poškvrnil svojimi hroznými a ohavnými obradmi, aj ja ťa zničím bez milosti, ani ja ťa neušetrím. 12 Tretina tvojich obyvateľov zomrie na mor a zhynie uprostred teba, tretina padne mečom okolo teba a tretinu rozvejem do všetkých vetrov a za nimi vytasím meč. 13 Tým sa môj hnev vyplní, moje rozhorčenie proti nim ustane, že som to povedal ja, Jahve, vo svojej žiarlivosti. 14 Urobím z teba púšť, predmet posmechu medzi národmi, ktoré ťa obklopujú, pred očami všetkých, čo pôjdu okolo. 15 Budeš predmetom posmechu a potupovania, hroznou výstrahou pre národy vôkol teba, keď vynesiem nad tebou rozsudok v hroznom hneve, so strašnými trestami. Hovorím to ja, Jahve. 16 Vystrelím proti nim strašné strely hladu, ktoré vám budú záhubou – lebo ich vystrelím, aby som vás zahubil a pridám k tomu proti vám hlad – zničím vám poslednú zásobu chleba. 17 Vypustím na teba hlad a divú zver, ktoré ťa zanechajú bez detí. Mor a krviprelievanie prejdú tebou, nechám meč padnúť na teba. To hovorím ja, Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk