Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Oznámenie obliehania Jeruzalema

1 Ty však, syn človeka, vezmi hlinenú tabuľku, polož ju pred seba a vyry na ňu mesto Jeruzalem.
2 Zariaď okolo neho obliehanie: postav proti nemu veže, zdvihni proti nemu násyp, rozlož proti nemu tábor a dookola umiestni dobýjacie barany. 3 Vezmi železný plech a postav ho ako železný múr medzi teba a mesto. Upri svoj pohľad na mesto: je obľahnuté a ty ho obliehaš. Je to znamenie pre dom Izraela. 4 Ľahni si na ľavý bok a nes na ňom hriechy Izraela. Budeš niesť jeho hriechy toľko dní, koľko budeš ležať na tom boku. 5 Počítam jeden deň za každý rok ich hriechov: ponesieš teda tristodeväťdesiat dní hriechy domu Izraela. 6 Keď toto ukončíš, ľahni si zasa na pravý bok a ponesieš Júdove hriechy štyridsať dní, počítajúc jeden deň za každý rok. 7 Potom upri zrak na obľahnutý Jeruzalem, obnaž svoje rameno a prorokuj proti nemu. 8 Pozri, poviažem ťa povrazmi, že sa nebudeš môcť obrátiť z boka na bok, kým neskončíš dni svojho obliehania. 9 Vezmi si pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a raž, vysyp to do jedného koryta a priprav si z toho chlieb. Budeš ho jesť tých tristodeväťdesiat dní, čo budeš ležať na svojom boku. 10 A to jedlo, ktoré máš jesť, musíš vážiť na váhe: dvadsať šeklov denne, to zješ zo dňa na deň. 11 Aj vodu musíš piť vymeranú podľa miery: šestinu hinu zo dňa na deň. 12 Budeš ho jesť ako jačmenný osúch, upečený na ľudskom výkale pred ich očami. 13 Jahve povedal: Takto budú Izraelci jesť svoj chlieb, nečistý, medzi národmi, kam ich rozoženiem." 14 Ale ja som zvolal: "Ach, Pane Jahve, ja som sa nikdy neznečistil, nikdy vo svojom živote som nejedol zdochlinu alebo zverou roztrhané, nikdy nevošlo do mojich úst nečisté mäso." 15 Povedal mi: "Dobre teda, povoľujem ti kravský truse namiesto ľudských výkalov, na ňom si upečieš chlieb." 16 Potom mi povedal: "Syn človeka, ja vezmem Jeruzalemu poslednú zásobu chleba: budú úzkostlivo vážiť chlieb na jedenie a s hrôzou budú merať vodu na pitie. 17 Ako im bude ubúdať chleba a vody, budú všetci spolu zachvátení hrôzou a budú hynúť pre svoje hriechy."