Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Oznámenie obliehania Jeruzalema

1 Ty však, syn človeka, vezmi hlinenú tabuľku, polož ju pred seba a vyry na ňu mesto Jeruzalem.
2 Zariaď okolo neho obliehanie: postav proti nemu veže, zdvihni proti nemu násyp, rozlož proti nemu tábor a dookola umiestni dobýjacie barany. 3 Vezmi železný plech a postav ho ako železný múr medzi teba a mesto. Upri svoj pohľad na mesto: je obľahnuté a ty ho obliehaš. Je to znamenie pre dom Izraela. 4 Ľahni si na ľavý bok a nes na ňom hriechy Izraela. Budeš niesť jeho hriechy toľko dní, koľko budeš ležať na tom boku. 5 Počítam jeden deň za každý rok ich hriechov: ponesieš teda tristodeväťdesiat dní hriechy domu Izraela. 6 Keď toto ukončíš, ľahni si zasa na pravý bok a ponesieš Júdove hriechy štyridsať dní, počítajúc jeden deň za každý rok. 7 Potom upri zrak na obľahnutý Jeruzalem, obnaž svoje rameno a prorokuj proti nemu. 8 Pozri, poviažem ťa povrazmi, že sa nebudeš môcť obrátiť z boka na bok, kým neskončíš dni svojho obliehania. 9 Vezmi si pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a raž, vysyp to do jedného koryta a priprav si z toho chlieb. Budeš ho jesť tých tristodeväťdesiat dní, čo budeš ležať na svojom boku. 10 A to jedlo, ktoré máš jesť, musíš vážiť na váhe: dvadsať šeklov denne, to zješ zo dňa na deň. 11 Aj vodu musíš piť vymeranú podľa miery: šestinu hinu zo dňa na deň. 12 Budeš ho jesť ako jačmenný osúch, upečený na ľudskom výkale pred ich očami. 13 Jahve povedal: Takto budú Izraelci jesť svoj chlieb, nečistý, medzi národmi, kam ich rozoženiem." 14 Ale ja som zvolal: "Ach, Pane Jahve, ja som sa nikdy neznečistil, nikdy vo svojom živote som nejedol zdochlinu alebo zverou roztrhané, nikdy nevošlo do mojich úst nečisté mäso." 15 Povedal mi: "Dobre teda, povoľujem ti kravský truse namiesto ľudských výkalov, na ňom si upečieš chlieb." 16 Potom mi povedal: "Syn človeka, ja vezmem Jeruzalemu poslednú zásobu chleba: budú úzkostlivo vážiť chlieb na jedenie a s hrôzou budú merať vodu na pitie. 17 Ako im bude ubúdať chleba a vody, budú všetci spolu zachvátení hrôzou a budú hynúť pre svoje hriechy."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk