Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

44. kapitola

Používanie východného podbránia

1 Zaviedol ma k vonkajšej bráne svätyne hľadiacej na východ. Bola zamknutá.
2 Jahve mi povedal: "Táto brána zostane zamknutá. Otvoriť ju neslobodno, nikto nesmie cez ňu vojsť, lebo cez ňu vošiel Jahve, Boh Izraela. Preto zostane zamknutá. 3 Len knieža, pretože je knieža, môže si tu zasadnúť, aby jedol jedlo v Jahveho prítomnosti. Vojde cez predsieň podbránia a tade aj vyjde."

Pravidlá o pripustení do Chrámu

4 Potom ma zaviedol severnou bránou pred Chrám. Díval som sa: A hľa, Jahveho sláva napĺňala Jahveho chrám. Vtedy som sa vrhol tvárou k zemi.
5 Jahve mi povedal: "Syn človeka, dávaj dobrý pozor, dívaj sa uprene, počúvaj napäto, čo ti poviem o všetkých predpisoch Jahveho chrámu a o všetkých jeho zákonoch. Dávaj dobrý pozor, kto smie vojsť do Chrámu a kto je z Chrámu vylúčený. 6 Povedz tomu buričskému domu Izraela: Toto hovorí Pán Jahve: Príliš veľa bolo vašich ohavností, dom Izraela. 7 Priviedli ste cudzincov neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby konali službu v mojej svätyni a znesvätili môj Chrám, keď mi obetujete môj pokrm, tuk a krv, a tak ste svojimi ohavnosťami porušili moju zmluvu. 8 Namiesto toho, aby ste sa sami starali o moje sväté veci, poverili ste týchto ľudí, aby sa starali o moju svätyňu namiesto vás. 9 Takto hovorí Pán Jahve: Nijaký cudzinec neobrezaný srdcom a neobrezaný telom nesmie vojsť do mojej svätyne, nikto zo všetkých cudzincov, ktorí sú uprostred Izraelcov.

Leviti

10 Ale Leviti, ktorí ma opustili, keď Izrael blúdil za svojimi modlami, a musia niesť trest za svoje viny,
11 predsa budú vykonávať službu v mojej svätyni. Budú strážcami chrámových brán a budú vykonávať službu v Chráme. Budú zabíjať zvieratá na celopalné obety a na obety za ľud a budú stáť pohotovo, aby obslúžili ľudí. 12 Pretože ľudu slúžili pri jeho modlách a boli pre Izraelcov príčinou hriechu, dvíham ruku proti nim – výrok Pána Jahveho –, preto ponesú trest za svoju zlobu. 13 Nebudú mať prístup ku mne, aby mi slúžili ako kňazi; nesmú sa dotknúť mojich svätých vecí, ani pristúpiť k svätosvätým veciam, ale ponesú hanbu za svoje ohavné skutky, ktoré popáchali. 14 Dám im na starosť službu v Chráme so všetkými prácami, ktoré sa v ňom majú vykonávať.

Kňazi

15 Levitskí kňazi zo Sadokovho rodu, ktorí vykonávali službu v mojej svätyni, keď sa Izraelci vzdialili odo mňa, títo budú pristupovať ku mne a slúžiť mi. Nech oni stoja predo mnou a obetujú mi tuk a krv. To je výrok Pána Jahveho.
16 Oni budú vchádzať do mojej svätyne, pristupovať k môjmu stolu, aby mi slúžili, oni budú vykonávať moju službu. 17 Keď prekročia bránu vnútorného nádvoria, prezlečú sa do plátenných šiat. Keď budú vykonávať službu v bránach vnútorného nádvoria a v Chráme, nebudú mať na sebe nijaký vlnený odev. 18 Nech majú na hlavách plátenné turbany a okolo pása plátenné spodky. Nesmú sa opásať tak, aby sa potili. 19 Keď vyjdú do vonkajšieho nádvoria, do vonkajšieho nádvoria k ľudu, vyzlečú si odev, v ktorom konali službu, odložia ho v miestnostiach svätyne a oblečú si iné šaty, aby svojím odevom neprenášali zasvätenie na ľud. 20 Hlavy si nesmú holiť ani si nechať vlasy voľne rásť, ale si dajú hlavy riadne strihať. 21 Ani jeden kňaz nesmie piť víno, keď má vstúpiť do vnútorného nádvoria. 22 Za manželku si nesmú vziať vdovu alebo prepustenú, ale iba pannu z izraelského rodu. Môžu si však vziať vdovu po kňazovi. 23 Môj ľud majú poučovať o rozdiele medzi svätým a nesvätým a ukazovať mu, aký je rozdiel medzi čistým a nečistým. 24 V sporoch nech sú sudcami, nech rozsudzujú podľa môjho práva. Nech zachovávajú zákony a nariadenia o všetkých mojich sviatkoch a nech svätia moje soboty. 25 Nepriblížia sa k mŕtvemu, aby sa nepoškvrnili, smú sa však poškvrniť pre otca, matku, syna, dcéru, brata alebo nevydatú sestru. 26 Po očisťovaní nech sa počíta sedem dní, 27 potom v deň, keď vstúpi na sväté miesto, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, to je výrok Pána Jahveho. 28 Nebudú mať dedičstvo, ja budem ich dedičstvom. Nedajte im majetok v Izraeli, ja budem ich majetkom. 29 Ich pokrmom budú obety obilia, obety za hriech, obety zmierenia a všetko postihnuté kliatbou v Izraeli bude ich. 30 Prvé zo všetkých prvotín a zo všetkých vašich obiet, zo všetkého, čo obetujete, bude patriť kňazom. Prvotinu svojej múky dajte kňazovi, aby požehnanie spočinulo na vašom dome. 31 Kňazi nesmú jesť zdochlinu vtáka alebo zvieraťa, ani zverou roztrhané.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk