Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

Sieň Chrámu (Svätyňa – Hekal)

1 Zaviedol ma do siene Chrámu a rozmeral piliere: boli šesť lakťov široké z jednej strany a šesť lakťov široké z druhej.
2 Šírka vchodu desať lakťov a bočné steny vedľa vchodu boli päť lakťov z jednej i z druhej strany. Potom premeral dĺžku siene: štyridsať lakťov a šírku: dvadsať lakťov.

Svätyňa Svätých (Debir)

3 Vstúpil dovnútra, premeral pilier vchodu: dva lakte, potom vchod: šesť lakťov; bočné steny vedľa vchodu boli sedem lakťov z každej strany.
4 Rozmeral jej dĺžku od siene Chrámu: dvadsať lakťov a šírku: dvadsať lakťov. Povedal mi: "Toto je Svätyňa Svätých."

Bočné miestnosti

5 Potom odmeral múr Chrámu: šesť lakťov vysoký. Šírka postrannej stavby okolo celého Chrámu bola štyri lakte.
6 Postranné miestnosti boli jedna nad druhou v troch poschodiach, každé po tridsiatich miestnostiach. Miestnosti boli upevnené do múru, ktorý tvoril steny miestností navôkol, takže im robil oporu a nemuseli sa opierať o múr Chrámu. 7 Vystupujúc z jedného poschodia na druhé zväčšovala sa šírka miestností, preto stavba bola navrchu širšia. Z dolného poschodia sa dalo vystúpiť na stredné poschodie a odtiaľ na horné, a to okolo celého Chrámu. 8 Okolo celého Chrámu som videl vyvýšeninu; boli to základy postranných stavieb, merali plnú trstenicu, šesť lakťov. 9 Hrúbka vonkajšieho múru postranných miestností bola päť lakťov. Medzi postrannými stavbami 10 a predsieňami Chrámu bolo voľné priestranstvo okolo celého Chrámu, široké dvadsať lakťov. 11 Dvere postranných stavieb viedli na voľné priestranstvo, jedny na sever a druhé na juh. Priechod bol široký päť lakťov navôkol.

Západná budova

12 Na západnej strane bola budova obrátená na voľné priestranstvo, sedemdesiat lakťov široká a deväťdesiat lakťov dlhá, jej múry boli hrubé päť lakťov navôkol.
13 Rozmeral Chrám, dĺžka sto lakťov. Voľný priestor, budova a jej múry tiež sto lakťov. 14 Šírka fasády Chrámu s voľnými priestorom k východu: sto lakťov. 15 Rozmeral ešte dĺžku budovy vzadu na voľnom priestranstve na západnej strane a kryté chodby z oboch strán: sto lakťov.

Vnútorná výzdoba

Sieň Chrámu, Svätyňa Svätých a predsieň
16 boli obložené drevom, takisto prahy a úzke oblôčky naokolo týchto troch častí boli obložené drevom. Od zeme až k oblôčkom 17 a nad dverami od Svätyne Svätých až po vonkajšie miestnosti, na všetkých stranách, vnútri i vonku 18 boli vytesaní cherubíni a palmy. Jedna palma medzi dvoma cherubínmi. Každý cherub mal dve tváre: 19 tvár človeka, obrátenú k jednej palme, a tvár leva, obrátenú k druhej palme. Tak to bolo vytesané dookola po celom Chráme. 20 Cherubíni a palmy boli vytesané od zeme až ponad bránu a po stenách siene. 21 Krídla dverí chrámovej siene boli štvorcové.

Drevený oltár

Pred Svätyňou Svätých bolo čosi akoby
22 drevený oltár, tri lakte vysoký, dva lakte dlhý a dva lakte široký. Mal zapravené rohy, podstavec a steny mal drevené. Povedal mi: "Toto je stôl stojaci pred Jahvem."

Dvere

23 Chrámová sieň mala dvojité dvere a Svätyňa Svätých
24 dvojité dvere: tieto dvojité dvere mali otáčavé krídla, dvoje na jedných dverách a dvoje na druhých. 25 A na nich (na dverách Chrámovej siene) boli vytesaní cherubíni a palmy ako tie, čo boli vytesané po stenách. Zvonku na priečelí chrámovej predsiene bola drevená strieška. 26 Po oboch stranách predsiene boli priezory a palmy vytesané na rohoch, tiež na miestach chrámovej prístavby a na strieškach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk