Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

1 Povedal mi: "Syn človeka, jedz, čo je pred tebou, zjedz tento zvitok; potom choď hovoriť domu Izraela!" 2 Otvoril som ústa a on mi dal zjesť ten zvitok. 3 Potom mi povedal: "Syn človeka, prehltni tento zvitok, ktorý ti dávam, nasýť sa ním!" Zjedol som ho a chutil mi v ústach sladko ako med. 4 Potom mi povedal: "Syn človeka, choď k domu Izraela a povedz im moje slová. 5 Neposielam ťa k ľudu nezrozumiteľnej a ťažkej reči, ale k domu Izraela. 6 Nie, neposielam ťa k veľkým národom, ktorých reč je taká nezrozumiteľná a ťažká, že nechápeš, čo hovoria. Keby som ťa poslal k nim, počúvali by ťa. 7 Ale dom Izraela ťa nebude chcieť počúvať, lebo nechce počúvať mňa, je tvrdohlavý a kamenného srdca. 8 Ale ja urobím tvoju tvár takou tvrdou ako ich tvár a tvoje čelo tvrdým ako ich čelo. 9 Čelo ti urobím tvrdým ako diamant, tvrdším než kremeň. Neboj sa, nebuď prestrašený pred nimi, veď oni sú odbojné pokolenie." 10 Potom mi povedal: "Syn človeka, pozorne počúvaj všetky moje slová, ktoré ti poviem a vezmi si ich k srdcu, 11 choď ku svojim krajanom v exile a hovor im. Či ťa budú počúvať, či ťa nebudú chcieť počuť, povedz im: Toto hovorí Pán Jahve." 12 Duch ma pozdvihol a za sebou som počul veľký hukot, keď sa zdvihla Jahveho sláva zo svojho miesta. 13 Počul som hukot krídel živých bytostí, ako narážali na seba, a hukot kolies vedľa nich a hukot veľkého otriasania. 14 Duch ma pozdvihol a niesol ma; a ja som išiel zarazený, duchom rozochvený a Jahveho ruka spočívala pevne na mne. 15 Tak som došiel k vyhnancom do Tell Abibu, usadeným pri rieke Kebar. Sedem dní som zostal medzi nimi celkom omráčený.

Prorok ako strážca

16 Na konci siedmich dní som počul Jahveho slovo:
17 "Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu pre dom Izraela, dostaneš posolstvo z mojich úst a zanesieš im moje napomenutie. 18 Keď poviem zlému človekovi: "Musíš zomrieť!" a ty ho nenapomenieš a nepovieš mu, aby zanechal svoje hriešne správanie a tak si zachránil život, ten hriešnik zomrie pre svoju vinu, ale od teba budem požadovať zodpovednosť za jeho krv. 19 No ak ty si varoval zlého človeka, ale on sa neobrátil od svojho zlého a hriešneho chovania, on zomrie pre svoj hriech, ale ty si si zachránil dušu. 20 Ak sa spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti a spácha hriech, keď ho postavím pred pokušenie, zomrie; pretože si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a jeho dobré skutky, ktoré konal, sa nebudú počítať, ale od teba budem požadovať zodpovednosť za jeho krv. 21 Ale ak ty si varoval tohto spravodlivého človeka, aby nepáchal hriech, a on nezhrešil, bude žiť, lebo prijal napomenutie, a ty si si zachránil dušu."

Ezechiel onemie

22 Jahveho ruka tam spočinula na mne a on mi povedal: "Vstaň, vyjdi na rovinu, tam ti budem hovoriť."
23 Vstal som a vyšiel som na rovinu a tam bola Jahveho Sláva, ako Sláva, ktorú som videl pri rieke Kebar, a ja som sa hodil tvárou k zemi. 24 Vtedy duch vošiel do mňa, postavil ma na nohy a oslovil ma, povedal mi: "Choď, zatvor sa vo svojom dome. 25 Pozri, syn človeka, hodia na teba povrazy a poviažu ťa, že nebudeš môcť vyjsť medzi ľud. 26 A ja ti jazyk prilepím na podnebie, že budeš nemý, nebudeš ich kárateľom, lebo oni sú odbojné pokolenie. 27 Ale keď ti mám niečo povedať, vrátim ti reč a ty im povieš: Takto hovorí Pán Jahve; kto počúvne, počúvne, kto nechce, nech nepočúva; veď je to odbojné pokolenie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk