Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Proti edomským horám

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, obráť sa k vrchom Seir a prorokuj proti nim. 3 Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, vrchovina Seir, ja som proti tebe. Aj proti tebe vystriem svoju ruku a urobím z teba pustú pustatinu. 4 Z tvojich miest urobím zboreniská, púšťou sa staneš. Tak si uvedomíš, že ja som Jahve. 5 Lebo si prechovával večné nepriateľstvo a Izraelcov si vydal pod meč v deň ich nešťastia, v čase ich konečného trestu. 6 Preto, na môj život – výrok Pána Jahveho – dokrvavím ťa, krv ťa bude stíhať; ty si vinný preliatím krvi, preto ťa krv bude stíhať. 7 Pohorie Seir obrátim na pustú pustatinu a vyhubím z neho každého, čo prichádza i odchádza. 8 Jeho hory naplním mŕtvolami: na tvojich kopcoch, v tvojich dolinách a v tmavých potokoch budú padať prebodnutí mečom. 9 Urobím z teba večnú pustatinu, tvoje mestá zostanú neobývané. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve. 10 Pretože si povedal: Tie dva národy a tie dve krajiny budú moje, obsadíme ich, hoci tam bol Jahve. 11 Preto na môj život – výrok Pána Jahveho – budem postupovať s takým hnevom a s takou horlivosťou, s akou si s nimi nakladal vo svojej nenávisti. Dám sa poznať medzi nimi, keď ťa budem trestať. 12 A ty si uvedomíš, že ja, Jahve, som počul všetky urážky, ktoré si ty vyslovil proti izraelským horám hovoriac: Spustošené sú, nám boli dané za pokrm. 13 Proti mne ste viedli pyšné reči, často ste rozprávali proti mne a ja som počul všetko. 14 Takto hovorí Pán Jahve: Na radosť celej zeme urobím z teba púšť. 15 Pretože si sa radoval, keď moje izraelské dedičstvo bolo spustošené, tak naložím s tebou: Budeš spustošený, vrch Seir, a s tebou celý Edom. A tak si uvedomia, že ja som Jahve."