Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Pastieri Izraela

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, prorokuj proti pastierom Izraela, prorokuj! Povedz: Pastieri! Takto hovorí Pán Jahve: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú seba samých! Či pastieri nemajú pásť stádo? 3 Vy pijete mlieko, obliekate si vlnu, vykŕmené zabíjate, ale stádo nepasiete. 4 Slabé neposilňujete, choré neliečite, ranené neobväzujete, rozpŕchnuté nezavraciate, stratené nehľadáte, ale vládnete nad nimi násilne a kruto. 5 Rozpŕchli sa, sú bez pastiera, stali sa korisťou každej divej zveri, rozpŕchli sa. 6 Moje ovce blúdia po všetkých horách, po všetkých vysokých kopcoch, moje stádo je rozohnané po celej šírej zemi, nik sa o ne nestará, nikto ich nehľadá. 7 Preto vy, pastieri, počujte Jahveho slovo! 8 Prisahám na svoj život, výrok Pána Jahveho: Pretože moje stádo bolo vydané na plen a stalo sa korisťou každej divej zveri, lebo nemalo pastiera, lebo moji pastieri sa nestarali o moje ovce, lebo moji pastieri pásli seba samých a nepásli moje stádo, 9 preto vy, pastieri, počujte Jahveho slovo! 10 Takto hovorí Pán Jahve! Dajte pozor! Ja som proti týmto pastierom. Vezmem svoje stádo z ich rúk, odteraz im nedovolím pásť moje stádo. Nebudú sa už sami vypásať. Svoje ovce vytrhnem z ich úst, nebudú ich už požierať. 11 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozrite! Ja sám sa budem starať o svoje ovce, ujmem sa ich. 12 Ako sa pastier stará o svoje ovce, keď jeho stádo bolo roztratené navôkol, tak sa ja postarám o svoje ovce. Vyslobodím ich zovšadiaľ, kam boli rozohnané v zamračený a tmavý deň. 13 Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z cudzích krajín a privediem ich na vlastnú pôdu. Budem ich pásť na izraelských vrchoch, pri potôčikoch a na všetkých pasienkoch popri bydliskách krajiny. 14 Budem ich pásť na dobrých pasienkoch, ich pasienky budú na vysokých izraelských horách. Tam si odpočinú na dobrej pastve, na dobrej paši sa budú pásť na izraelských vrchoch. 15 Ja sám budem pásť svoje ovce, ja sám ich budem vodiť do košiara, výrok Pána Jahveho. 16 Stratenú vyhľadám, zatúlanú zavrátim, ranenú obviažem, chorú vyliečim, zdravú a silnú budem strážiť. Budem ich pásť svedomito. 17 Vám však, ovce moje, takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi. 18 Vari vám je málo, že sa môžete pásť na dobrej paši, keď zvyšok svojej paše nohami šliapete? Málo vám je, že môžete piť čistú vodu, že ostatnú mútite nohami? 19 A tak moje ovce musia spásať, čo ste vy nohami pošliapali, a musia piť, čo ste nohami pomútili. 20 Preto takto im hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja sám budem súdiť medzi tučnou ovcou a chudou ovcou. 21 Vy ste všetci slabé ovce odtláčali bokmi a plecami, klali ste ich rohami, až ste ich vyhnali von. 22 Preto ja zachránim svoje ovce a nebudú už korisťou, rozsúdim medzi ovcou a ovcou. 23 Postarám sa o jedného pastiera, ktorý ich bude pásť, o môjho sluhu Dávida. On ich bude pásať, on im bude pastierom. 24 Ja, Jahve, budem ich Boh a môj sluha Dávid bude medzi nimi kniežaťom. Ja, Jahve, som prehovoril. 25 Uzavriem s nimi zmluvu pokoja a odstránim z krajiny divú zver. Bezpečne sa budú zdržiavať na stepi a spávať v lesoch. 26 Usadím ich v blízkosti svojho vrchu, zošlem im dážď v pravý čas, bude to požehnaný dážď. 27 Stromy na poli budú rodiť svoje ovocie a zem vydá svoju úrodu. Vo svojej krajine budú bývať celkom bezpečne. Uvedomia si, že ja som Jahve, keď dolámem ihlice ich jarma a vyslobodím ich z rúk tých, čo ich zotročovali. 28 Pre národy už nebudú korisťou a divá zver ich už nebude žrať. Budú žiť bezpečne, nik ich nebude znepokojovať. 29 Dám im vyrásť vychýrené sady, nikdy už nebudú obeťami hladu v krajine, ani nebudú trpieť výsmechom národov. 30 Vtedy si uvedomia, že ja, Jahve, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú môj ľud; výrok Pána Jahveho. 31 Vy ste moje ovce, môj ľud, stádo, ktoré ja pasiem, a ja som váš Boh." Toto je výrok Pána Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk