Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Céder

1 Prvého dňa tretieho mesiaca jedenásteho roku Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, a jeho hordám: Komu sa podobáš svojou veľkosťou? 3 Pozri: cédru na Libanone. Nádhernými vetvami zatieňuje les, vysokým vzrastom k oblakom sa čnie jeho vrcholec. 4 Vody mu dávajú vzrast, priepastné vody dvíhajú ho do výšky ženúc svoje prúdy okolo miesta, kde bol zasadený, a rozlievajúc potôčky všetkým stromom kraja. 5 Preto vyrástol vyššie ako všetky stromy lesa, vetvy sa mu rozrástli, konáre sa roztiahli od hojnej vody počas jeho rastu. 6 Na jeho konároch hniezdilo všetko nebeské vtáctvo, pod jeho vetvami sa liahli všetky divé zvieratá, v jeho tieni bývali všetky veľké národy. 7 Bol to krásny, velikánsky strom, rozvetvený naširoko, veď mu korene siahali k hlbokým vodám. 8 Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali, cyprusy sa nemohli prirovnať k jeho vetvám, platany neboli ani ako jeden z jeho konárov. Ani jeden strom v Božej záhrade sa mu nevyrovnal krásou. 9 Ja som mu dal krásu s množstvom košatých konárov, že mu závideli všetky stromy Edenu, ktoré sú v Božej záhrade. 10 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pretože vyrástol tak vysoko a vrcholec mu čnie až do oblakov a srdce mu spyšnelo pre jeho výšku, 11 vydal som ho do rúk kniežaťa národov, aby s ním prísne naložilo; zavrhol som ho pre jeho zlobu. 12 Cudzinci, najukrutnejší z národov, ho vyťali a pohodili. Jeho vetvy popadali na vrchy a do všetkých dolín, konáre mu ležia dolámané po všetkých potokoch zeme. Všetky národy zeme ušli z jeho tieňa, opustili ho. 13 Na jeho vyvrátený kmeň si posadalo všetko nebeské vtáctvo a medzi jeho vetvy sa uchýlili všetky divé zvieratá. 14 Preto už nikdy nebudú rásť do takej výšky stromy vodou dobre napájané a vrcholce im nebudú čnieť do oblakov. Nikdy sa už ne bude hrdo vypínať nijaký strom, hoci dobre napájaný. Lebo všetky boli vydané smrti, podzemiu, medzi Adamových synov, k tým, čo zostupujú do jamy." 15 Takto hovorí Pán Jahve: "Keď zostúpil do podsvetia, závorou som zatvoril nad ním hlbiny, zahatal som ich výtoky a veľké vody sa zastavili. Pre neho som Libanon zahalil čierňavou, pre neho vyschli všetky stromy v poli. 16 Rachotom jeho pádu podesil som národy, keď som ho zhodil do podsvetia s tými, čo schádzajú do hrobu. V podzemnom kraji potešili sa všetky stromy Edenu, vyberané, najkrajšie stromy Libanonu, všetky napájané vodou. 17 Aj ony zostúpili s ním do podsvetia k tým, ktorí boli prebodnutí mečom, čo boli jeho ramenom medzi národmi a prebývali v jeho tôni. 18 Ktorý zo stromov Edenu je ti podobný slávou a veľkosťou? A predsa si bol zvrhnutý so všetkými stromami Edenu do podsvetia medzi neobrezaných, ležíš medzi obeťami meča. To je faraón a všetky jeho hordy." Výrok Pána Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk