Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Céder

1 Prvého dňa tretieho mesiaca jedenásteho roku Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, a jeho hordám: Komu sa podobáš svojou veľkosťou? 3 Pozri: cédru na Libanone. Nádhernými vetvami zatieňuje les, vysokým vzrastom k oblakom sa čnie jeho vrcholec. 4 Vody mu dávajú vzrast, priepastné vody dvíhajú ho do výšky ženúc svoje prúdy okolo miesta, kde bol zasadený, a rozlievajúc potôčky všetkým stromom kraja. 5 Preto vyrástol vyššie ako všetky stromy lesa, vetvy sa mu rozrástli, konáre sa roztiahli od hojnej vody počas jeho rastu. 6 Na jeho konároch hniezdilo všetko nebeské vtáctvo, pod jeho vetvami sa liahli všetky divé zvieratá, v jeho tieni bývali všetky veľké národy. 7 Bol to krásny, velikánsky strom, rozvetvený naširoko, veď mu korene siahali k hlbokým vodám. 8 Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali, cyprusy sa nemohli prirovnať k jeho vetvám, platany neboli ani ako jeden z jeho konárov. Ani jeden strom v Božej záhrade sa mu nevyrovnal krásou. 9 Ja som mu dal krásu s množstvom košatých konárov, že mu závideli všetky stromy Edenu, ktoré sú v Božej záhrade. 10 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pretože vyrástol tak vysoko a vrcholec mu čnie až do oblakov a srdce mu spyšnelo pre jeho výšku, 11 vydal som ho do rúk kniežaťa národov, aby s ním prísne naložilo; zavrhol som ho pre jeho zlobu. 12 Cudzinci, najukrutnejší z národov, ho vyťali a pohodili. Jeho vetvy popadali na vrchy a do všetkých dolín, konáre mu ležia dolámané po všetkých potokoch zeme. Všetky národy zeme ušli z jeho tieňa, opustili ho. 13 Na jeho vyvrátený kmeň si posadalo všetko nebeské vtáctvo a medzi jeho vetvy sa uchýlili všetky divé zvieratá. 14 Preto už nikdy nebudú rásť do takej výšky stromy vodou dobre napájané a vrcholce im nebudú čnieť do oblakov. Nikdy sa už ne bude hrdo vypínať nijaký strom, hoci dobre napájaný. Lebo všetky boli vydané smrti, podzemiu, medzi Adamových synov, k tým, čo zostupujú do jamy." 15 Takto hovorí Pán Jahve: "Keď zostúpil do podsvetia, závorou som zatvoril nad ním hlbiny, zahatal som ich výtoky a veľké vody sa zastavili. Pre neho som Libanon zahalil čierňavou, pre neho vyschli všetky stromy v poli. 16 Rachotom jeho pádu podesil som národy, keď som ho zhodil do podsvetia s tými, čo schádzajú do hrobu. V podzemnom kraji potešili sa všetky stromy Edenu, vyberané, najkrajšie stromy Libanonu, všetky napájané vodou. 17 Aj ony zostúpili s ním do podsvetia k tým, ktorí boli prebodnutí mečom, čo boli jeho ramenom medzi národmi a prebývali v jeho tôni. 18 Ktorý zo stromov Edenu je ti podobný slávou a veľkosťou? A predsa si bol zvrhnutý so všetkými stromami Edenu do podsvetia medzi neobrezaných, ležíš medzi obeťami meča. To je faraón a všetky jeho hordy." Výrok Pána Jahveho.