Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Proti kráľovi Týru

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, povedz kniežaťu Týru: Takto hovorí Pán Jahve: V namyslenosti svojho srdca vravíš: Ja som boh. Na božskom tróne sídlim uprostred morí. Hoc si len človek, a nie boh, vo svojom srdci sa robíš rovným Bohu. 3 Čože? Ty si múdrejší než Daniel? Nijaká tajnosť nie je skrytá pred tebou? 4 Svojou obchodnou zručnosťou a rozumnosťou si zmnohonásobil svoje bohatstvo, zlato a striebro si nahromadil vo svojich pokladniciach. 5 Svojou veľkou obchodnou zručnosťou si zmnohonásobil svoje bohatstvo a s tvojím bohatstvom vzrástla aj tvoja namyslenosť. 6 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pretože sa vo svojom srdci robíš rovným Bohu, 7 pozri, pošlem proti tebe cudzincov, najdivšie národy, tasia meče proti tvojej krásnej múdrosti a tvoju nádheru zhodia do prachu. 8 Zhodia ťa do jamy, zomrieš nešťastnou smrťou na šírom mori. 9 Odvážiš sa ešte povedať: Ja som boh, zoči-voči tým, čo ťa zabijú? Veru, si človek, a nie boh, vydaný napospas tým, čo ťa zabijú. 10 Smrťou neobrezaných zomrieš, rukami cudzincov, lebo som to vyriekol ja." To je výrok Jahveho.

Pád kráľa Týru

11 Jahveho slovo mi došlo takto:
12 "Syn človeka, prednes žalospev nad kráľom Týru. Povedz mu: Takto hovorí Pán Jahve: Ty si bol vzorom dokonalosti, plný múdrosti, dokonale krásny. 13 Býval si v Edene, v Božej záhrade, vyzdobený drahokamami každého druhu: rubínmi, topásmi, diamantami, chryzolitmi, ónyxami, jaspismi, zafírmi, karbunkulmi, smaragdami zapravenými do zlata a zlatom obloženými. Všetko toto bolo pripravené v deň tvojho zrodu. 14 Urobil som ťa ochranným cherubom s rozpätými krídlami postavil som ťa na svätú Božiu horu, hrdo si sa prechádzal pomedzi kamene žiariace ohňom. 15 Dokonalé bolo tvoje správanie odo dňa tvojho zrodu, až kým sa neobjavila na tebe vina. 16 So vzrastom svojich obchodov naplnil si sa násilím a hriechom. Preto som ťa zvrhol z Božej hory, zničil som ťa, ochranný cherub, spomedzi kameňov žiariacich ohňom. 17 Tvoja krása ti pýchou naplnila srdce, svoju múdrosť si zneužil na dosiahnutie vyššieho lesku. Zhodil som ťa na zem, urobil som ťa divadlom pre kráľov. 18 Svojimi veľkými zločinmi, svojím nepoctivým kupčením si znesvätil svoje svätyne. Preto som dal vyšľahnúť oheň z teba, aby ťa strávil, spálil som ťa na popol na zemi, pred očami všetkých, čo ťa videli. 19 Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, boli zachvátení hrôzou nad tebou. Stal si sa predmetom hrôzy, je po tebe naveky."

Proti Sidonu

20 Jahveho slovo mi došlo takto:
21 "Syn človeka, zahľaď sa na Sidon a prorokuj proti nemu! 22 Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja som proti tebe, Sidon, svoju slávu ukážem uprostred teba. Ľudia si uvedomia, že ja som Jahve, keď prevediem nad ním súd, a tým prejavím svoju svätosť. 23 Pošlem do neho mor a krviprelievanie do jeho ulíc, mŕtvi budú padať uprostred neho pod mečom hroziacim mu zo všetkých strán. Tak si uvedomia, že ja som Jahve.

Izrael oslobodený spomedzi národov

24 Nebude už pre dom Izraela pichľavý tŕň ani raniaci pichliač medzi všetkými ich susedmi, ktorí nimi pohŕdali, a tak si uvedomia, že ja som Jahve.
25 Takto hovorí Pán Jahve: Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde sú rozosiati, dokážem tým svoju svätosť pred očami národov. Budú bývať na pôde, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi. 26 Budú v nej bývať v bezpečnom pokoji, stavať si domy a sadiť vinice. Budú tam bývať v bezpečnom pokoji, keď vykonám svoj súd nad všetkými ich susedmi, čo nimi pohŕdali. Tak si uvedomia, že ja som Jahve, ich Boh."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk