Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Druhý žalospev nad pádom Týru

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, nože prednes žalospev na Týrus. 3 Povedz Týru, mestu rozloženému nad svojimi prístavmi, ktoré kupčí s národmi mnohých ostrovov a pobreží: Takto hovorí Pán Jahve: Týrus, ty si povedal: Ja som loď dokonalej krásy. 4 Tvoje hranice sú šíre more, tvoji stavitelia ti dali dokonalú krásu. 5 Obložili ťa drevom z chermonských cyprusov, doniesli céder z Libanonu, aby na tebe sťažeň vztýčili. 6 Z bašanských dubov ti vytesali veslá. Z cédrov ostrovov Kittim postavili ti palubu, vykladanú slonovinou. 7 Z egyptského vyšívaného plátna boli tvoje plachty, aby ti slúžili aj za zástavu. Striešky ti urobili z purpuru a šarlátu z ostrovov Eliša. 8 Obyvatelia Sidonu a Arvadu boli ti veslármi. A tvoji mudrci, Týrus, ti boli kormidelníkmi. 9 Skúsení veteráni z Byblosu opravovali ti trhliny. Mal si lode na šíre more a námorníkov, aby obchodovali pre teba. 10 Peržania, Ludovia a chlapi z Putu slúžili ako bojovníci v tvojom vojsku; štíty a prilby si vešali u teba, oni ti dodávali lesku. 11 Synovia Arvadu boli v tvojom vojsku, stáli navôkol na tvojich múroch, vojaci z Gemadu na tvojich vežiach. Štíty si povešali navôkol na tvoje múry, a tak završovali tvoju krásu. 12 Taršiš bol tvojím kupcom, zo svojich zásob dával ti striebro, železo, cín a olovo za tvoj tovar. 13 Grécko, Tubal a Mešek obchodovali s tebou. Tvoj tovar vymieňali za otrokov a bronzové nádoby. 14 Z Bet Togormy dávali za tvoj tovar ťažné a jazdecké kone i mulice. 15 Obyvatelia Dedanu obchodovali s tebou; obchod mnohých ostrovov bol v tvojich rukách; platili ti slonovinou a ebenovým drevom. 16 Aj Edom obchodoval s tebou, také rozsiahle boli tvoje obchody, zaplatil za tvoj tovar drahokamami, purpurom, výšivkami, jemným plátnom, koralmi a rubínmi. 17 S tebou obchodovali Judea a Izrael. Na výmenu ti prinášali pšenicu z Minnitu, voňavky, med, olej a balzam. 18 Damask obchodoval s tebou, také rozsiahle boli tvoje obchody. Dodával ti chelbonské víno a cacharskú vlnu. 19 Vadan a Grécko z Uzalu vymieňali za tvoj tovar kované železo, škoricu a cukrovú trstinu. 20 Dedan kupčil s tebou s pokrovcami na kone. 21 Arabi a všetky kedarské kniežatá obchodovali s tebou: platili jahňatami, baranmi a capmi. 22 Kupci zo Šeby a Ramy kupčili s tebou, dodávali ti za tvoj tovar najjemnejšie voňavky, najrozličnejšie drahokamy a zlato. 23 Charan, Kanne a Eden, obchodníci zo Šeby, z Aššuru a z Kilmadu obchodovali s tebou. 24 Vymieňali s tebou bohaté šatstvo, purpurové a brokátové plášte, koberce tkané pestrými farbami a mocné pletené povrazy. 25 Taršišské lode sa plavili s tvojím tovarom. Tak si bol ako plne naložená loď na šírom mori. 26 Tvoji veslári ťa zaviezli na šíre vody, ale východný vietor ťa rozbil na morskej hlbine. 27 Tvoje bohatstvá, tvoje zásoby tovaru, tvoj náklad, tvoji námorníci a kormidelníci, opravári trhlín, tvoji obchodníci, všetci tvoji vojaci a celá lodná posádka sa potopia na morské dno v deň tvojho stroskotania. 28 Výkrikmi tvojich kormidelníkov zatrasú sa pobrežia. 29 Keď zostúpia z lodí všetci, čo narábajú veslami, keď vystúpia na breh lodníci a všetci námorníci, 30 hlasno budú nariekať za tebou, prehorko budú bedákať, budú si sypať prach na hlavy, v popole budú sedieť. 31 Pre teba si oholia hlavy, prepášu sa vrecovinou, plakať budú nad tebou trpkým plačom so zahorklou dušou. 32 Vo svojom bedákaní žalospev zanôtia nad tebou, takto budú nad tebou žalostiť: Ktože bol ako Týrus stojacia uprostred mora? 33 Keď si svoj tovar z mora vykladal, sýtil si mnohé národy, svojím veľkým bohatstvom a obchodom obohacoval si kráľov celého sveta. 34 A teraz ťa morské vlny dolámali na šírom mori. Celý náklad i s celou posádkou sa potopil s tebou. 35 Všetci obyvatelia pobreží a ostrovov zhrozili sa nad tebou, hrôza sa zračí na tvárach ich kráľov, vlasy im vstali dupkom. 36 Obchodníci medzi všetkými národmi sa ti posmievajú. Stal si sa postrachom, je po tebe naveky!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk