Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Proti Týru

1 V jedenástom roku prvého dňa prvého mesiaca došlo mi toto Jahveho slovo:
2 "Syn človeka! Pretože Týrus povedal o Jeruzaleme: Aha! Brána národov je rozbitá, roztvorila sa pre mňa, ja zbohatnem, Jeruzalem je zničený! 3 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja som proti tebe, Týrus. Zdvihnem proti tebe mnohé národy, ako more dvíha svoje vlny. 4 Zrúcajú múry Týru, zváľajú jeho veže a ja pozmetám z neho aj prach a premením ho na holú skalu. 5 Stane sa ostrovčekom v mori na sušenie sietí, lebo som to rozhodol. To je výrok Pána Jahveho. Stane sa korisťou národov. 6 Jeho osady na pobreží budú zničené mečom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve. 7 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, proti Týru privediem zo severu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, kráľa kráľov. Príde s koňmi, vozmi a s jazdcami, s veľmi veľkým vojskom. 8 Tvoje osady na pobreží zničí mečom. Proti tebe postaví obliehacie veže, dá nasypať násypy a zdvihne proti tebe strechu štítov. 9 Obliehacími baranmi udrie do tvojich múrov a veže ti rozborí vojnovými strojmi. 10 Zakryjem ťa prachom, zvíreným množstvom jeho jazdy; dupotom jeho koní, rachotom kolies a vozov budú sa otriasať tvoje múry, keď vtiahne cez tvoje brány, ako sa tiahne do dobytého mesta. 11 Kopytami svojich koní rozšliape ti všetky ulice, tvoj ľud pobije mečom a tvoje mocné stĺpy pováľa na zem. 12 Ukoristia tvoje obchody, zrúcajú múry, zváľajú nádherné paláce, do mora ti pohádžu kamene, drevá a trosky, čo z teba zostanú. 13 Umlčím tvoje hlučné spevy, nebude už znieť zvuk tvojich hárf. 14 Urobím z teba holú skalu, miesto na sušenie sietí. Nikdy už nebudeš vystavaný, lebo som prehovoril ja, Jahve." To je výrok Pána Jahveho.

Žalospev nad Týrom

15 Pán Jahve takto hovorí Týru: "Či sa nebudú otriasať ostrovy a pobrežia od rachotu tvojho pádu, keď budú ranení vzdychať, keď bude zúriť vraždenie uprostred teba?
16 Vtedy všetky kniežatá mora zostúpia z trónov, odložia svoje plášte, vyzlečú si svoje vyšívané šaty. Oblečú sa do smútku, posadajú si na zem trasúc sa podchvíľou, zhrození nad tebou. 17 Vtedy prednesú nad tebou tento žalospev: Akože si zahynulo, akože si bolo zmetené z mora, mesto preslávené! Premocné na mori! Ty a tvoji obyvatelia, čo ste šírili hrôzu po celej zemi! 18 Teraz sa trasú ostrovy a pobrežia v deň tvojho pádu, ostrovy mora sa prestrašili nad tvojím zánikom. 19 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Keď ťa urobím pustým mestom, ako sú mestá, kde nikto nebýva, keď zdvihnem proti tebe priepasť a zakryjú ťa prívaly vôd, 20 zvrhnem ťa s tými, čo schádzajú do hrobu, k pradávnym národom, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách, s tými, čo zostupujú do jamy. Takže už nikdy nebudeš obývané, nebudeš mať miesto v krajine žijúcich. 21 Privediem na teba hrozný koniec, takže ťa nikdy viac nebude. Ľudia ťa môžu hľadať, ale nikdy ťa nenájdu." To je výrok Pána Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk