Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Proti Týru

1 V jedenástom roku prvého dňa prvého mesiaca došlo mi toto Jahveho slovo:
2 "Syn človeka! Pretože Týrus povedal o Jeruzaleme: Aha! Brána národov je rozbitá, roztvorila sa pre mňa, ja zbohatnem, Jeruzalem je zničený! 3 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja som proti tebe, Týrus. Zdvihnem proti tebe mnohé národy, ako more dvíha svoje vlny. 4 Zrúcajú múry Týru, zváľajú jeho veže a ja pozmetám z neho aj prach a premením ho na holú skalu. 5 Stane sa ostrovčekom v mori na sušenie sietí, lebo som to rozhodol. To je výrok Pána Jahveho. Stane sa korisťou národov. 6 Jeho osady na pobreží budú zničené mečom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve. 7 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, proti Týru privediem zo severu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, kráľa kráľov. Príde s koňmi, vozmi a s jazdcami, s veľmi veľkým vojskom. 8 Tvoje osady na pobreží zničí mečom. Proti tebe postaví obliehacie veže, dá nasypať násypy a zdvihne proti tebe strechu štítov. 9 Obliehacími baranmi udrie do tvojich múrov a veže ti rozborí vojnovými strojmi. 10 Zakryjem ťa prachom, zvíreným množstvom jeho jazdy; dupotom jeho koní, rachotom kolies a vozov budú sa otriasať tvoje múry, keď vtiahne cez tvoje brány, ako sa tiahne do dobytého mesta. 11 Kopytami svojich koní rozšliape ti všetky ulice, tvoj ľud pobije mečom a tvoje mocné stĺpy pováľa na zem. 12 Ukoristia tvoje obchody, zrúcajú múry, zváľajú nádherné paláce, do mora ti pohádžu kamene, drevá a trosky, čo z teba zostanú. 13 Umlčím tvoje hlučné spevy, nebude už znieť zvuk tvojich hárf. 14 Urobím z teba holú skalu, miesto na sušenie sietí. Nikdy už nebudeš vystavaný, lebo som prehovoril ja, Jahve." To je výrok Pána Jahveho.

Žalospev nad Týrom

15 Pán Jahve takto hovorí Týru: "Či sa nebudú otriasať ostrovy a pobrežia od rachotu tvojho pádu, keď budú ranení vzdychať, keď bude zúriť vraždenie uprostred teba?
16 Vtedy všetky kniežatá mora zostúpia z trónov, odložia svoje plášte, vyzlečú si svoje vyšívané šaty. Oblečú sa do smútku, posadajú si na zem trasúc sa podchvíľou, zhrození nad tebou. 17 Vtedy prednesú nad tebou tento žalospev: Akože si zahynulo, akože si bolo zmetené z mora, mesto preslávené! Premocné na mori! Ty a tvoji obyvatelia, čo ste šírili hrôzu po celej zemi! 18 Teraz sa trasú ostrovy a pobrežia v deň tvojho pádu, ostrovy mora sa prestrašili nad tvojím zánikom. 19 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Keď ťa urobím pustým mestom, ako sú mestá, kde nikto nebýva, keď zdvihnem proti tebe priepasť a zakryjú ťa prívaly vôd, 20 zvrhnem ťa s tými, čo schádzajú do hrobu, k pradávnym národom, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách, s tými, čo zostupujú do jamy. Takže už nikdy nebudeš obývané, nebudeš mať miesto v krajine žijúcich. 21 Privediem na teba hrozný koniec, takže ťa nikdy viac nebude. Ľudia ťa môžu hľadať, ale nikdy ťa nenájdu." To je výrok Pána Jahveho.