Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Proti Ammoncom

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, zahľaď sa na Ammoncov a prorokuj proti nim! 3 Povedz Ammonovým synom: Počujte slovo Pána Jahveho: Takto hovorí Pán Jahve: Pretože si kričal: Aha! nad mojou svätyňou, keď bola znesvätená, nad izraelskou krajinou, keď bola spustošená, a nad domom Júdu, keď išiel do vyhnanstva, 4 pozri, preto ťa dám do vlastníctva synom Východu. Zriadia si v tebe táboriská, rozbijú v tebe tvoje stany. Oni budú jesť tvoje plody, oni budú piť tvoje mlieko. 5 Z Rabby spravím ležisko pre ťavy a z Ammonových miest košiar pre ovce. Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve. 6 Takto hovorí Pán Jahve: Za to, že si tlieskal rukami a dupotal nohami a tešil si sa naplnený pohŕdaním izraelskou krajinou, 7 hľaď, preto vystriem proti tebe svoju ruku, vydám ťa na plen národom, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín. Zničím ťa, a tak si uvedomíš, že ja som Jahve."

Proti Moabu

8 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Moab a Seir povedali: Veď Júda je taký ako ostatné národy –
9 preto otvorím moabské výšiny, na celom jeho území zničím všetky mestá, ozdobu krajiny: Bet-Ješimot, Baal-Meon a Kirjatajim. 10 Dám ich do vlastníctva synom Východu spolu s Ammoncami, aby sa medzi národmi viac nespomínali. 11 Vykonám súd nad Moabom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve."

Proti Edomu

12 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Edom previedol krutú pomstu proti Júdovmu domu a tou pomstou sa ťažko previnil,
13 takto hovorí Pán Jahve: Vystriem svoju ruku proti Edomu, zničím v ňom ľudí i zvieratá a urobím z neho púšť. Od Temanu po Dedan zahynú mečom. 14 Svoju pomstu vložím do rúk svojmu izraelskému ľudu. Bude zaobchádzať s Edomom, ako to vyžaduje môj hnev a rozhorčenosť, tak zakúsia moju pomstu." Výrok Pána Jahveho.

Proti Filištíncom

15 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Filištínci vykonali svoju pomstu a kruto sa pomstili s dušou plnou pohŕdania, ničiac všetko, vedení starým nepriateľstvom,
16 preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Keretejcov, zničím zbytky pobrežného obyvateľstva. 17 Vykonám na nich strašnú pomstu hroznými trestami. Potom si uvedomia, že ja som Jahve, keď uvalím na nich svoju pomstu."