Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Proti Ammoncom

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, zahľaď sa na Ammoncov a prorokuj proti nim! 3 Povedz Ammonovým synom: Počujte slovo Pána Jahveho: Takto hovorí Pán Jahve: Pretože si kričal: Aha! nad mojou svätyňou, keď bola znesvätená, nad izraelskou krajinou, keď bola spustošená, a nad domom Júdu, keď išiel do vyhnanstva, 4 pozri, preto ťa dám do vlastníctva synom Východu. Zriadia si v tebe táboriská, rozbijú v tebe tvoje stany. Oni budú jesť tvoje plody, oni budú piť tvoje mlieko. 5 Z Rabby spravím ležisko pre ťavy a z Ammonových miest košiar pre ovce. Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve. 6 Takto hovorí Pán Jahve: Za to, že si tlieskal rukami a dupotal nohami a tešil si sa naplnený pohŕdaním izraelskou krajinou, 7 hľaď, preto vystriem proti tebe svoju ruku, vydám ťa na plen národom, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín. Zničím ťa, a tak si uvedomíš, že ja som Jahve."

Proti Moabu

8 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Moab a Seir povedali: Veď Júda je taký ako ostatné národy –
9 preto otvorím moabské výšiny, na celom jeho území zničím všetky mestá, ozdobu krajiny: Bet-Ješimot, Baal-Meon a Kirjatajim. 10 Dám ich do vlastníctva synom Východu spolu s Ammoncami, aby sa medzi národmi viac nespomínali. 11 Vykonám súd nad Moabom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve."

Proti Edomu

12 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Edom previedol krutú pomstu proti Júdovmu domu a tou pomstou sa ťažko previnil,
13 takto hovorí Pán Jahve: Vystriem svoju ruku proti Edomu, zničím v ňom ľudí i zvieratá a urobím z neho púšť. Od Temanu po Dedan zahynú mečom. 14 Svoju pomstu vložím do rúk svojmu izraelskému ľudu. Bude zaobchádzať s Edomom, ako to vyžaduje môj hnev a rozhorčenosť, tak zakúsia moju pomstu." Výrok Pána Jahveho.

Proti Filištíncom

15 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Filištínci vykonali svoju pomstu a kruto sa pomstili s dušou plnou pohŕdania, ničiac všetko, vedení starým nepriateľstvom,
16 preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Keretejcov, zničím zbytky pobrežného obyvateľstva. 17 Vykonám na nich strašnú pomstu hroznými trestami. Potom si uvedomia, že ja som Jahve, keď uvalím na nich svoju pomstu."