Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Proti Ammoncom

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, zahľaď sa na Ammoncov a prorokuj proti nim! 3 Povedz Ammonovým synom: Počujte slovo Pána Jahveho: Takto hovorí Pán Jahve: Pretože si kričal: Aha! nad mojou svätyňou, keď bola znesvätená, nad izraelskou krajinou, keď bola spustošená, a nad domom Júdu, keď išiel do vyhnanstva, 4 pozri, preto ťa dám do vlastníctva synom Východu. Zriadia si v tebe táboriská, rozbijú v tebe tvoje stany. Oni budú jesť tvoje plody, oni budú piť tvoje mlieko. 5 Z Rabby spravím ležisko pre ťavy a z Ammonových miest košiar pre ovce. Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve. 6 Takto hovorí Pán Jahve: Za to, že si tlieskal rukami a dupotal nohami a tešil si sa naplnený pohŕdaním izraelskou krajinou, 7 hľaď, preto vystriem proti tebe svoju ruku, vydám ťa na plen národom, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín. Zničím ťa, a tak si uvedomíš, že ja som Jahve."

Proti Moabu

8 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Moab a Seir povedali: Veď Júda je taký ako ostatné národy –
9 preto otvorím moabské výšiny, na celom jeho území zničím všetky mestá, ozdobu krajiny: Bet-Ješimot, Baal-Meon a Kirjatajim. 10 Dám ich do vlastníctva synom Východu spolu s Ammoncami, aby sa medzi národmi viac nespomínali. 11 Vykonám súd nad Moabom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve."

Proti Edomu

12 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Edom previedol krutú pomstu proti Júdovmu domu a tou pomstou sa ťažko previnil,
13 takto hovorí Pán Jahve: Vystriem svoju ruku proti Edomu, zničím v ňom ľudí i zvieratá a urobím z neho púšť. Od Temanu po Dedan zahynú mečom. 14 Svoju pomstu vložím do rúk svojmu izraelskému ľudu. Bude zaobchádzať s Edomom, ako to vyžaduje môj hnev a rozhorčenosť, tak zakúsia moju pomstu." Výrok Pána Jahveho.

Proti Filištíncom

15 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože Filištínci vykonali svoju pomstu a kruto sa pomstili s dušou plnou pohŕdania, ničiac všetko, vedení starým nepriateľstvom,
16 preto takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Keretejcov, zničím zbytky pobrežného obyvateľstva. 17 Vykonám na nich strašnú pomstu hroznými trestami. Potom si uvedomia, že ja som Jahve, keď uvalím na nich svoju pomstu."