Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Oznámenie obľahnutia Jeruzalema

1 Desiateho dňa desiateho mesiaca v deviatom roku mi Jahveho slovo došlo takto:
2 "Syn človeka, zapíš si meno dnešného dňa, tohto dňa, lebo babylonský kráľ napadol Jeruzalem práve dnešného dňa. 3 Vyslov podobenstvo odbojnému ľudu! Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Postav kotlík na oheň, postav ho a nalej doň vodu! 4 Nahádž doň kusy mäsa, vyberané kusy: stehno i lopatku, zavŕš ho najlepšími kosťami; 5 vezmi to najlepšie zo stáda! Naklaď pod kotlík polená, nechaj všetko dobre zovrieť, nech sa v ňom aj kosti uvaria. 6 Takto hovorí Pán Jahve: Beda krvavému mestu, kotlu plnému hrdze, z ktorého nemožno hrdzu odstrániť! Vyprázdni ho kus po kuse, ale lósom to nerozdeľuj! 7 Krv, ktorú mesto prelialo, je uprostred neho, vylialo ju na holú skalu, nevylialo ju na zem, aby ju prach mohol prikryť. 8 Aj ja vylejem jeho krv na holú skalu, aby sa nemohla prikryť, aby som vykonal hnev, aby som previedol odvetu. 9 Preto hovorí Pán Jahve: Beda krvavému mestu! Aj ja nakladiem veľkú vatru. 10 Naklaď hodne dreva, zapáľ oheň, uvar mäso, všetko dobre pomiešaj, nechaj kosti prihorieť! 11 Potom postav prázdny hrniec na uhlie, nech sa rozpáli, nech sa bronz rozžiari, aby sa v ňom nečistota rozpustila, aby sa hrdza vypálila. 12 Márna námaha! Toľká hrdza sa z neho nedá očistiť, tá hrdza aj ohňu odolá. 13 Tvoja nečistota je hanobná: Chcel som ťa očistiť z tvojej nečistoty, ale ty si sa nedala očistiť, preto nebudeš očistená zo svojej nečistoty, kým neukojím na tebe svoj hnev. 14 Ja, Jahve, som prehovoril a stane sa to. Urobím to a neodvolám. Nebudem mať zľutovanie ani súcit. Budú ťa súdiť podľa tvojho života, podľa tvojich skutkov." To je výrok Pána Jahveho.

Prorokove skúšky

15 Jahveho slovo mi došlo takto:
16 "Syn človeka, pozri, ja ti náhle vezmem tú, ktorá ti je najdrahšia, ale ty nesmieš nariekať, plakať a slzy roniť. 17 Nariekaj tíško, nedrž smútok za mŕtvou! Na hlavu si daj turban a na nohy obuv, bradu si nezahaľ a nejedz smútočný chlieb!" 18 Ráno som ešte hovoril ľudu a večer mi žena zomrela. Nasledujúce ráno som urobil, ako mi bolo rozkázané. 19 Ľudia sa ma pýtali: "Nemohol by si nám vysvetliť, čo to pre nás znamená, čo ty robíš?" 20 Povedal som im: "Jahveho slovo mi došlo takto: 21 Povedz domu Izraela: Takto hovorí Pán Jahve. Pozrite, ja dovolím znesvätiť svoju svätyňu, pýchu vašej moci, radosť vašich očí a túžbu vašich sŕdc. Vaši synovia a dcéry, ktorých zanecháte, padnú mečom. 22 Vtedy budete robiť, ako robím ja, bradu si nezahalíte a smútočný chlieb nebudete jesť. 23 Turbany budete mať na hlavách a obuv na nohách, nebudete nariekať a plakať. Budete hynúť pre svoje zločiny a vzdychať jeden s druhým. 24 Ezechiel vám bude znamením: keď to príde, budete robiť, ako robil on. Tak si uvedomíte, že ja som Pán Jahve. 25 A teraz, syn človeka: v ten deň, keď im odnímem ich pevnosť, ktorej spásou sa honosia, radosť ich očí a túžbu ich sŕdc, tiež ich synov a dcéry, 26 v ten deň príde k tebe utečenec, aby ti to oznámil. 27 V ten deň sa ti otvoria ústa a budeš hovoriť s tým utečencom, nebudeš už nemý. Tak budeš pre nich znamením. Uvedomia si, že ja som Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk