Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Zločiny Jeruzalema

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, chceš súdiť? Chceš súdiť vražedné mesto? Vylož mu všetky jeho ohavné hriechy! 3 Povedz mu: Takto hovorí Pán Jahve: Ó, mesto, ktoré vylieva krv vo svojom strede, aby prišiel jeho čas! Mesto, ktoré si vyrába modly a nimi sa poškvrňuje! 4 Previnilo si sa krvou, ktorú si prelialo, poškvrnilo si sa modlami, ktoré si vyrobilo. Tým si skrátilo svoje dni, prišlo si ku koncu svojich rokov. Preto ťa vystavím potupe národov a posmechu všetkých krajín. 5 Blízke i ďaleké krajiny budú sa ti posmievať, mesto potupené, plné neporiadkov. 6 Veď v tebe izraelské kniežatá, do jedného, každé na vlastnú päsť, prelievali krv. 7 V tebe znevažujú otca a matku, utláčajú cudzincov bývajúcich u teba, zle zaobchádzajú so sirotou a vdovou. 8 Nemáš úctu k mojim svätyniam, znesvätilo si moje soboty. 9 V tebe, Jeruzalem, účinkujú donášači, aby prelievali krv; v tebe sú ľudia, čo hodovali na horách a v tebe páchali zločiny. 10 V tebe majú pohlavné styky s vlastným otcom, v tebe ponižujú ženu za menštruácie. 11 Jeden pácha nečisté hriechy so ženou svojho blížneho, iný potupne poškvrňuje synovu manželku, iný znásilňuje vlastnú sestru, dcéru svojho otca. 12 V tebe prijímajú úplatky, aby prelievali krv, vyžadujú úroky a úžernícke poplatky, násilne vykorisťujú blížneho zabúdajúc na mňa, výrok Pána Jahveho. 13 Pozri, udriem ťa za tvoje nespravodlivé zisky, ktoré si nahrabalo, a za krv, ktorá sa v tebe preliala. 14 Či vydrží tvoja sila a odvaha v dňoch, keď proti tebe zakročím? Ja, Jahve, som to vyhlásil a urobím to. 15 Rozhádžem ťa medzi národy, rozprášim ťa po cudzích krajinách, a tak zotriem z teba tvoju nečistotu. 16 Jeruzalem, svojou vinou budeš zbavený cti v očiach národov, a tak si uvedomíš, že ja som Jahve." 17 Jahveho slovo mi došlo takto: 18 "Syn človeka, pre mňa je dom Izraela znečisteným kovom v taviacej peci, ich striebro je znečistené meďou, cínom, železom a olovom. 19 Preto takto hovorí Pán Jahve: Pretože ste všetci z nečistého kovu, všetkých vás zhromaždím do Jeruzalema, 20 ako sa zhromažďuje striebro, meď, železo, olovo a cín v taviacej peci, a rozdúcham oheň, aby sa roztopili. Tak vás ja zhromaždím vo svojom hneve a rozhorčenosti, poskladám vás a roztavím vás. 21 Nakopím vás, rozdúcham proti vám oheň svojho hnevu a roztavím vás uprostred mesta. 22 Ako sa striebro taví v taviacej peci, tak sa vy roztavíte v meste. Vtedy si uvedomíte, že som to ja, Jahve, vylial na vás svoj hnev." 23 Jahveho slovo mi došlo takto: 24 "Syn človeka, povedz Jeruzalemu: Ty si ako zem, neočistená, neumytá dažďom v búrlivý deň. 25 Kniežatá, ktoré v ňom bývajú, sú ako ručiace levy trhajúce korisť. Zožierajú ľudí, zmocňujú sa ich pokladov a ich bohatstva; veľa žien spravili vdovami uprostred neho. 26 Jeho kňazi porušujú môj Zákon, znesväcujú, čo mi je svätým, nerobia rozdiel medzi svätým a nesvätým, neučia rozlišovať medzi nečistým a čistým. Moje soboty si nevšímajú, a tak som u nich znesvätený. 27 Jeho vodcovia sú v ňom ako vlci, čo trhajú korisť, vylievajú krv, ničia životy ľudí a kradnú ich majetok. 28 Jeho proroci to pozakrývali svojimi prázdnymi víziami a lživými predpoveďami, keď hovorili: "Takto hovorí Pán Jahve," hoci Jahve nehovoril. 29 Ľud pácha násilie a lúpeže, chudobného a bedára utláča a pácha násilie na cudzincovi bez všetkej príčiny. 30 Hľadal som medzi nimi človeka, ktorý by postavil barikádu a zastal si predo mnou do trhliny na obranu krajiny, aby som ju nezničil, ale som ho nenašiel. 31 Vtedy som vylial na nich svoj veľký hnev a zničil som ich ohňom svojho rozhorčenia. Tak som na nich nechal dopadnúť trest za ich hriešny život." To je výrok Pána Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk