Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

21. kapitola

Jahveho meč

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, obráť sa k juhu, hovor k juhu, prorokuj proti lesu v negebskom kraji. 3 Povedz negebskému lesu: Počuj Jahveho slovo! Takto hovorí Pán Jahve: Zapálim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom. Jeho ohnivé plamene nevyhasnú, ale všetky tváre budú spálené od Negebu až po sever. 4 Všetci ľudia uvidia, že som ho zapálil ja, Jahve, a nezhasne." 5 "Ach, Pane Jahve," zvolal som, "oni hovoria o mne: Veď ten nám rozpráva bájky!" 6 Vtedy mi Jahveho slovo došlo takto: 7 "Syn človeka, obráť sa k Jeruzalemu, hovor proti jeho svätyniam, prorokuj proti izraelskej krajine! 8 Povedz izraelskej krajine: Takto hovorí Jahve: Pozri, ja som proti tebe, vytiahnem svoj meč z pošvy a zabijem z teba spravodlivého i bezbožného. 9 Ak zabijem z teba spravodlivého i bezbožného, to znamená, že môj meč bude tasený z pošvy proti všetkým ľuďom od Negebu až po sever. 10 Tak si uvedomia všetci ľudia, že som ja, Jahve, tasil meč z pošvy a ten sa už nikdy do pošvy nevráti. 11 A ty, syn človeka, plač pred nimi, horko plač, srdcervúco. 12 Ak sa ťa spýtajú: Prečo plačeš?, povedz im: Plačem pre zvesť, ktorú som počul. Keď to nastane, všetky srdcia ochabnú, všetky ruky klesnú, všetci ľudia upadnú na duchu a kolená sa im zmáčajú močom. Prichádza to. Už je to tu." Výrok Pána Jahveho. 13 Potom mi došlo toto Jahveho slovo: 14 "Syn človeka, prorokuj! Povedz: Takto hovorí Pán: Meč! Meč! Nabrúsený a vyleštený! 15 Nabrúsený, aby zabíjal a zabíjal, vyleštený, aby sa blýskal. Ach, zbraň je tasená, syn môj, proti všetkým dreveným modlám. 16 Meč sa dal vyleštiť, aby sa mohol vziať do ruky. Meč je nabrúsený, meč je vyleštený, aby sa mohol vložiť do ruky ničiteľa. 17 Krič, nariekaj, syn človeka, lebo ten meč dopadne na môj ľud, na všetky izraelské kniežatá: všetci sú určení pod meč s mojím ľudom. Preto sa bi v prsia, 18 veď je to skúška – a čo, ak to nie je vskutku prút, ktorý ste zavrhli? Výrok Pána Jahveho: 19 A ty, syn človeka, prorokuj a tlieskaj rukami! Nech meč prejde dvakrát, trikrát, meč, čo zabíja obete, meč, čo zabíja veľkú obetu, meč, čo hrozí navôkol. 20 Aby sa srdcia vydesili, aby premnohí popadali, pred všetky brány som postavil vražedný meč, robený, aby hádzal blesky, nabrúsený, aby vraždil. 21 Švihaj napravo, rúbaj naľavo, tam, kde treba tvoje ostrie! 22 Ja tiež zatlieskam rukami a ukojím svoj hnev. Ja, Jahve, som prehovoril."

Babylonský kráľ na križovatke ciest

23 Jahveho slovo mi došlo takto:
24 "Syn človeka, načrtni dve cesty, ktorými má prísť meč babylonského kráľa, nech obe vychádzajú z toho istého kraja. Potom vykreš smerovník, vykreš ho na rázcestí. 25 Vyznač cestu meču, aby prišiel do ammonského mesta Raby a do Judska, do jeruzalemskej pevnosti! 26 Lebo babylonský kráľ stojí na rázcestí, na križovatke dvoch ciest a dáva si veštiť. Hádže lós šípmi, radí sa s domácimi bôžikmi, prezerá pečeň. 27 Veštiaci lós označený: "Jeruzalem" padol po pravici: postaviť proti mestu obliehacie stroje, dať rozkaz na vraždenie, vydať vojnový pokrik, namieriť obliehacie barany proti bránam, nakopiť násyp, postaviť obliehacie veže. 28 Im sa to však vidí klamnou veštbou. Veď sa im prísahou zaviazal. Ale on im pripomína ich hriech vierolomnosti, pre ktorú budú zajatí." 29 Preto takto hovorí Pán Jahve: "Keďže mi ustavične pripomínate svoje hriechy a vaše hriechy sa prejavujú vo všetkom vašom konaní a pretože mi ich stále pripomínate, budete zajatí. 30 Ty tiež, nečestné a bezbožné izraelské knieža, tebe nadišiel deň a čas konečného trestu. 31 Takto hovorí Pán Jahve: Zlož si diadém, odlož korunu! Všetko sa mení: Kto bol dole, bude povýšený, a kto je hore, bude ponížený. 32 Rumovisko! Rumovisko! Také rumovisko z neho spravím, akého predtým nebolo, kým nepríde ten, komu patrí súd. Jemu odovzdám všetko.

Trest Ammoncov

33 Ty, syn človeka, prorokuj! Povedz: Takto hovorí Pán Jahve Ammoncom o ich výsmechoch: Meč, meč je tasený, aby zabíjal, nabrúsený, aby ničil, aby sa blýskal.
34 Tvoje vízie sú klamné, tvoje veštby sú lživé. Meč bude priložený na krk bezbožným zločincom, ktorým nadišiel deň a čas konečného trestu. 35 Vari sa má vrátiť do svojej pošvy? Budem ťa súdiť na mieste, kde si sa narodil, na mieste, kde máš svoj pôvod. 36 Vylejem na teba svoj hnev. Vydýchnem na teba oheň svojho rozhorčenia. Vydám ťa do rúk ukrutníkov, zručných ničiteľov. 37 Staneš sa korisťou ohňa, tvoja krv potečie v krajine a po sebe pamiatku nezanecháš. Lebo ja, Jahve, som to povedal."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk