Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Žalospev nad izraelskými kniežatami

1 Prednes žalospev nad izraelskými kniežatami
2 a povedz: "Kto bola tvoja mať? Levica medzi levmi. Ležisko mala medzi mladými levmi a vychovávala veľa levíčat. 3 Jedno zo svojich levíčat odchovala, že vyrástlo v mladého leva. Naučil sa chytať korisť a požieral ľudí. 4 O ňom k národom zvesť zaletela. Chytili ho do jamy a odvliekli na reťaziach do Egyptskej krajiny. 5 Videla mať, že jej očakávanie je márne, jej nádej zmarená, preto vzala iné zo svojich levíčat a levom spravila. 6 Chodilo medzi levmi, stal sa z neho mladý lev. Naučil sa chytať korisť a požieral ľudí. 7 Rúcal ich paláce, ničil ich mestá. Stŕpla krajina a jej obyvatelia od jeho hrozného revu. 8 Národy sa proti nemu zhŕkli, všetky okolité provincie natiahli preň siete, chytili ho do jamy. 9 Hodili ho do okov, zavreli do klietky, doviedli k babylonskému kráľovi, hodili do hradného žalára, aby už nikdy nebolo počuť jeho hlas na izraelských horách. 10 Tvoja mať bola vínnou révou vo vinici, zasadená na brehu vôd. Narástla úrodná a košatá od hojnej vody. 11 Mocné konáre mala, dobré na kráľovské berly. Jej kmeň sa vzniesol vysoko až medzi oblaky, obdivovali ju pre jej výšavu a množstvo vetiev. 12 Ale ju zúrivo vytrhali a pohodili na zem; východný vietor vysušil jej plody, zlomili sa a zoschli jej mohutné vetvy, oheň ich strávil. 13 Teraz je presadená do púšte, do suchého, smädného kraja, 14 tu vyšľahol oheň z jedného jej konára a zhltol jej vetvy i s ovocím. Nemá už mocný konár na kráľovskú berlu." Toto je žalospev, ako žalospev sa spieva.