Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

17. kapitola

Alegória s orlom

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, povedz domu Izraela hádanku, predlož im podobenstvo. 3 Hovor: Takto hovorí Pán Jahve: Veľký orol s veľkými krídlami, s dlhými peruťami, s hustým pestrým perím, priletel na Libanon. Odsekol vrcholec cédra, 4 odtrhol mu najvyšší vrchol, zaniesol ho do krajiny kupcov, zložil ho v meste obchodníkov. 5 Potom vzal zo semena krajiny, vložil ho do plodnej zeme, zasadil ho ako vrbinu, zasadila ho vedľa veľkých vôd. 6 Semä vyrástlo a stalo sa bujným viničom nízkeho vzrastu, jeho mládniky sa mali vinúť k orlovi a jeho korene rozrastať pod ním. Vinič sa rozvinul, rozrástol, vyhnal nové mládniky. 7 Ale bol aj iný veľký orol, širokých krídel, s hustým perím. A hľa, ten vinič k nemu obrátil svoje korene z hriadok, kde bol zasadený, k nemu namieril svoje konáre, aby ho on zavlažoval. 8 Zasadený bol do dobrej pôdy, kraj hojných vôd, aby sa rozkonáril a prinášal ovocie, aby sa rozrástol v nádherný vinič. 9 Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Podarí sa mu to? Či ho ten orol nevytrhá s koreňmi, ovocie mu neobkmáše, takže vyschne, vyschnú všetky mládniky, ktoré vyhnal. Nebude treba veľkej námahy ani veľa ľudí, vytrhať ho z koreňov. 10 Pozrite, vinič je zasadený, vydarí sa? Nevyschne celkom, keď sa ho dotkne východný vietor? Hej, vyschne na tých hriadkach, kde vyklíčil. 11 Jahveho slovo mi došlo takto: 12 Povedz tomu odbojnému domu: Neviete, čo to znamená? Povedz: Babylonský kráľ prišiel do Jeruzalema, zajal jeho kráľa i kniežatá a odviedol ich k sebe, do Babylonu. 13 Vzal potomka kráľovského rodu, uzavrel s ním zmluvu a zaviazal ho prísahou. Odviedol vodcov z krajiny, 14 aby kráľovstvo bolo slabým, neschopným vzbury, ale aby zachovávalo zmluvu a neporušilo ju. 15 Ale to knieža sa vzbúrilo proti nemu, poslalo poslov do Egypta žiadajúc kone a veľa vojska. Vydarí sa to? Vari sa zachráni ten, čo to vykonal? Zmluvu zrušil, vari sa zachráni? 16 Na môj život – výrok Pána Jahveho – zomrie v Babylone, v krajine toho kráľa, ktorý ho urobil kráľom, ktorému danou prísahou pohrdol a zrušil zmluvu s ním. 17 Faraón ho nebude vo vojne zachraňovať veľkým vojskom ani množstvom ľudu, keď sa zdvihnú násypy a vybudujú obliehacie veže, aby sa zničilo množstvo ľudských životov. 18 Pohrdol prísahou porušiac zmluvu; hej, zaručil sa a potom sa takto zachoval: nezachráni sa. 19 Preto takto hovorí Pán Jahve: Na môj život – výrok Pána Jahveho – na jeho hlavu dám padnúť prísahu, ktorou pohrdol, a zmluvu, ktorú porušil. 20 Hodím naň svoju sieť, chytí sa do jej pletiva, potom ho zavediem do Babylonu a tam ho budem súdiť za nevernosť voči mne. 21 Najlepší z celého jeho vojska padnú mečom a ostatok bude rozprášený do všetkých vetrov. Tak si uvedomíte, že som prehovoril ja, Jahve. 22 Takto hovorí Pán Jahve: Aj ja vezmem z vrcholu vysokého cédra, odlomím z neho útlu ratolesť z najvyššieho vrcholca, zasadím ju ja sám na vysokej, prevysokej hore, 23 na najvyššej hore v Izraeli ju zasadím. Rozkonári sa, zarodí ovocie a stane sa nádherným cédrom. Rozličné vtáctvo bude na ňom hniezdiť, všelijakí operenci budú hniezdiť v tieni jeho vetiev. 24 Tak budú vedieť všetky lesné stromy, že ja, Jahve, ponižujem vysoký strom a povyšujem strom nízky, suším strom zelený a suchý strom privádzam k rozkvetu. Ja, Jahve, som prehovoril a splním to."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk