Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Podobenstvo o viniči

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, prečo by vinič bol lepší než akýkoľvek strom, ako konár zo stromu v lese? 3 Vari je z neho drevo súce na výrobu užitočnej veci? Možno z neho spraviť klin a navešať naň nádoby? 4 Veru ho na oheň hodia na spálenie. Keď oheň zožral obidva konce a stred je tiež spálený, potom je vari súci na niečo? 5 Nemohli z neho vyrobiť nič užitočné, aj keď bol neporušený, možno teraz z neho niečo spraviť, keď ho oheň strávil a spálil? 6 Preto takto hovorí Pán Jahve: Ako som hodil na oheň vinič so všetkou lesnou drevinou na spálenie, tak isto urobím s obyvateľmi Jeruzalema. 7 Obrátim proti nim svoju tvár. Hoci unikli z ohňa, oheň ich strávi a tak si uvedomíte, že ja som Jahve, keď obrátim proti nim svoju tvár 8 a z krajiny spravím pustatinu, lebo sa mi stali celkom nevernými." To je výrok Pána Jahveho.