Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Proti falošným prorokom

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, prorokuj proti izraelským prorokom! Prorokuj a povedz tým, ktorí prorokujú podľa vlastných túžob: Počujte, čo hovorí Jahve. 3 Takto hovorí Pán Jahve: Beda hlúpym prorokom! Ich inšpirácia pochádza od nich samých, lebo nemali nijaké videnie! 4 Tvoji proroci, Izrael, sú ako šakali v zrúcaninách. 5 Nevystúpili ste na prielom v múre, neopravili ste múr okolo domu Izraela, aby v Jahveho deň mohol klásť odpor v boji. 6 Nič nevideli a hovoria lživé veštby: "Jahveho výrok," hoci Jahve ich neposlal, ale dúfajú, že sa ich slovo splní. 7 Vari ste to nemali prázdne vízie, či neoznamujete lživé veštby, keď vravíte: "Jahveho výrok," hoci ja som neprehovoril? 8 Dobre teda, takto hovorí Pán Jahve: Pretože vaše slová sú prázdne a vaše videnie lživé, áno, ja som proti vám, výrok Pána Jahveho. 9 Moja ruka zaľahne na prorokov, ktorí majú prázdne videnia a lživé veštby: nebudú pripustení do rady môjho ľudu, nebudú zapísaní do knihy domu Izraela, nevstúpia na izraelskú pôdu. Tak si uvedomíte, že ja som Pán Jahve. 10 Pretože vskutku zavádzajú môj ľud hovoriac, že všetko je v poriadku, keď všetko nie je v poriadku. Zakiaľ on stavia múr, oni ho natierajú blatom. 11 Povedz tým natieračom blata, že ten múr padne! Príde prudký lejak, pošlem ľadovec, tvrdý ako skaly, rozpúta sa uragán, 12 a tak sa múr zvalí. Či sa vás ľudia nebudú pýtať: "Kde je ten náter, ktorým ste ho natreli?" 13 Preto takto hovorí Pán Jahve: Vo svojom hneve rozpútam uragán, vo svojej zlosti zošlem prudký lejak, vo svojom hneve ľadovec tvrdý ako skaly, kým všetko nebude zničené. 14 Zrútim múr, ktorý ste natreli blatom, zrovnám ho so zemou, že sa mu obnažia základy. Padne a vy zahyniete pod ním. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve. 15 Keď si vyplním svoj hnev na stavbe i na tých, čo ju natierali blatom, poviem vám: Stavby už niet, ani tých, čo ju natierali blatom, 16 tých izraelských prorokov, čo prorokovali o Jeruzaleme a videli preň videnia o pokoji, keď pokoja nebolo. To je výrok Pána Jahveho.

Falošné prorokyne

17 Teraz, syn človeka, obráť sa k ženám svojho ľudu, ktoré prorokujú podľa vlastných túžob, prorokuj proti nim.
18 Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Beda vám, ženy, čo plašíte ľudí tým, že šijete magické amulety pre zápästia rúk a robíte závoje na hlavy osôb všetkých veľkostí! Myslíte si, že môžete plašiť život môjho ľudu a zachrániť svoje duše? 19 Znesväcujete ma pred mojím ľudom za priehrštie jačmeňa a za smidku chleba. Predpovedáte smrť ľuďom, ktorí nemajú zomrieť, a život tým, čo nemajú žiť, a tak luháte môjmu ľudu, ktorý počúva lož. 20 Preto takto hovorí Pán Jahve: Ja som proti vašim magickým amuletom, ktorými lovíte duše ako vtáky. Vytrhnem ich z vašich rúk a vyslobodím duše, ktoré ste chceli pochytať ako vtáky. 21 Postŕham vaše závoje a vyslobodím svoj ľud z vašej moci, že už nebude korisťou vo vašej ruke. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve. 22 Pretože ste svojimi luhaniami zronili srdce spravodlivého človeka, ktorého som ja nechcel zarmútiť, a tým ste posilňovali bezbožníka, aby sa neodvrátil od svojho bezbožníctva a život si nezachránil, 23 preto už nikdy nebudete mať prázdne vízie ani veštiť lživé veštby. Vyslobodím svoj ľud z vašej ruky. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk