Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Prorok symbolicky znázorňuje vyhnanstvo

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, bývaš medzi odbojníkmi, ktorí majú oči, ale nechcú vidieť, majú uši, ale nechcú počuť, lebo sú to odbojníci. 3 Preto ty, syn človeka, zbaľ si batoh vyhnanca a choď do vyhnanstva za bieleho dňa, pred ich očami. Keď vyrazíš do vyhnanstva zo svojho domu na iné miesto pred ich očami, možno si uvedomia, že sú odbojníci. 4 Vynes von svoj batoh, batoh vyhnanca, za bieleho dňa pred ich očami a potom večer, zasa pred ich očami, odíď z domu, ako sa odchádza do vyhnanstva. 5 Pred ich očami prebor dieru v múre a vynes svoje veci cez ňu. 6 Keď sa zvečerí, nalož si batoh na plecia pred ich očami a vyjdi von. Zahaľ si tvár, aby si nevidel kraj, lebo som ťa urobil výstražným znamením pre dom Izraela." 7 Urobil som celkom tak, ako mi bolo rozkázané: svoj batoh ako batoh vyhnanca som vyniesol za bieleho dňa a keď sa zvečerilo, preboril som dieru v múre svojimi rukami a za tmy som si naložil batoh na plecia pred ich očami. 8 Ráno mi došlo Jahveho slovo takto: 9 "Syn človeka, nepýtal sa ťa dom Izraela, ten odbojný ľud: Čo to robíš? 10 Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Tento výrok sa týka kniežaťa Jeruzalema a celého domu Izraela, čo býva v ňom. 11 Povedz: Ja som pre vás výstražným znamením. Čo som ja urobil, to sa stane s nimi, budú odvlečení do vyhnanstva. 12 Knieža, ktoré je medzi nimi, si naloží na plecia svoj batoh za tmy a vyjde cez múr, ktorý preboria, aby mohol ujsť; zahalí si tvár, aby svojimi očami nevidel krajinu. 13 Ale ja hodím naňho svoju sieť a on sa chytí do jej pletiva; zavediem ho do Babylonu, do zeme Chaldejcov, no vidieť ju nebude a tam zomrie. 14 Do všetkých vetrov rozhádžem všetkých, čo sú okolo neho, jeho telesnú stráž a celé jeho vojsko, a budem ich prenasledovať s taseným mečom. 15 Potom si uvedomia, že ja som Jahve, keď ich rozhádžem medzi národy a roztrúsim do cudzích krajín. 16 Ale niekoľko z nich zachovám pred mečom, pred hladom a pred morom, aby vyrozprávali všetky svoje zločiny medzi národmi, medzi ktoré pôjdu, aby aj tie vedeli, že ja som Jahve." 17 Jahveho slovo mi znovu došlo takto: 18 "Syn človeka, keď ješ chlieb, musíš sa triasť, a keď piješ vodu, musíš sa chvieť úzkosťou. 19 Potom povedz prostému ľudu: Takto hovorí Pán Jahve o jeruzalemských obyvateľoch a o izraelskej krajine: Svoj chlieb budú jesť s úzkosťou a s hrôzou piť svoju vodu, lebo krajina bude zbavená svojej hojnosti pre zlobu všetkých svojich obyvateľov. 20 Ľudnaté mestá budú zničené a krajina sa stane spustošeným krajom. Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve."

Ľudové porekadlá

21 Jahveho slovo mi došlo takto:
22 "Syn človeka, čo je to za porekadlo v izraelskej zemi: Dni utekajú a proroctvá sa neplnia? 23 Preto im povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Urobím koniec tomuto porekadlu, nebudú ho už pospevovať v Izraeli. Ba povedz im: Blížia sa dni, keď sa splnia všetky videnia, 24 lebo medzi domom Izraela nebudú už prázdne videnia ani klamlivé predpovede, 25 lebo ja, Jahve, budem hovoriť. A to, čo poviem, platí, vyplní sa bez odkladu. Ešte za vášho života, odbojníci, budem hovoriť a uskutočním to, čo poviem. Výrok Pána Jahveho." 26 Jahveho slovo mi došlo takto: 27 "Syn človeka, pozri, dom Izraela hovorí: Videnie, ktoré tento vidí, platí pre budúce časy, on prorokuje o ďalekej budúcnosti. 28 Preto im povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Ani jedno z mojich slov sa neoneskorí, čo hovorím, sa uskutoční, výrok Pána Jahveho."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk