Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Vtedy som videl nad klenbou nad hlavami cherubínov akoby zafírový kameň, ktorý vyzeral ako trón. 2 On povedal mužovi v plátne: "Vojdi doprostred voza pod cherubínmi, vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozhoď ho na mesto!" On tam odišiel pred mojimi očami. 3 Cherubíni stáli na pravej strane Chrámu, keď ten muž vošiel, a oblak napĺňal vnútorné nádvorie. 4 Jahveho sláva sa zdvihla vysoko sponad cherubínov ku prahu Chrámu, Chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary Jahveho slávy. 5 Šelest krídel cherubínov sa rozliehal až po vonkajšie nádvorie tak mocne, akoby hovoril sám Všemohúci Boh. 6 Keď rozkázal mužovi v plátne: "Vezmi oheň sprostred voza, spomedzi cherubínov," ten šiel a zastavil sa pri jednom kolese. 7 Tu jeden cherubín vystrel ruku spomedzi cherubínov k ohňu, ktorý horel medzi cherubínmi, vzal z neho a vložil do priehrštia mužovi v plátne, ten ho vzal a vyšiel. 8 Vtedy bolo vidieť, že cherubíni mali pod krídlami čosi ako ľudské ruky. 9 Vedľa cherubínov som videl štyri kolesá, po jednom vedľa každého cherubína. Kolesá sa blyšťali ako chryzolit 10 a všetky štyri boli rovnaké, vyzerali každé ako jedno koleso v druhom kolese. 11 Keď sa cherubíni hýbali v hociktorom zo štyroch smerov, nemuseli sa obracať, išli priamo v smere, kam boli obrátené ich hlavy, nikdy sa neobracali pri svojom pohybe. 12 Celé ich telá, ich chrbty, ich ruky a ich krídla, ba aj kolesá boli samý blesk naokolo, každý zo štyroch mal svoje koleso. 13 Hukot kolies znel mi v ušiach. 14 Každý cherubín mal štyri tváre: prvú cherubína, druhú človeka, tretiu leva a štvrtú orla. 15 Cherubíni sa vzniesli do výšky, boli to tie živé bytosti, ktoré som videl pri rieke Kebar. 16 Keď sa cherubíni pohli dopredu, kolá sa pohli pri nich; keď cherubíni zdvihli krídla a vzniesli sa zo zeme, kolesá sa prestali točiť po ich boku. 17 Keď jedni zastali, zastali aj druhé, keď sa jedni zdvihli, aj druhé sa zdvihli s nimi, lebo duch živých bytostí bol v nich.

Jahveho sláva opúšťa Chrám

18 Vtedy Jahveho sláva odišla z prahu Chrámu a zastavila sa nad cherubínmi.
19 Cherubíni zdvihli krídla a vzniesli sa zo zeme, odchádzali pred mojimi očami a kolesá vedľa nich. Zastavili sa pri vchode do východnej brány Jahveho chrámu a Sláva Boha Izraela bola vysoko nad nimi. 20 Boli to tie isté živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Kebar, vedel som, že to boli cherubíni. 21 Každý mal štyri tváre a štyri krídla a pod krídlami čosi ako ľudské ruky. 22 Ich tváre boli podobné tváram, ktoré som videl pri rieke Kebar. Každý šiel priamo pred sebou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk