Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Prvý rozhovor s faraónom

1 Potom sa Mojžiš a Áron vydali k faraónovi a povedali mu: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Prepusť môj ľud, aby mi slávil sviatok na púšti."
2 Faraón odpovedal: "Kto je Jahve, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izrael? Ja nepoznám Jahveho a Izrael neprepustím." 3 Oni odpovedali: "Boh Hebrejov nám vyšiel v ústrety. Dovoľ nám odísť na tri dni cesty do púšte priniesť obetu Jahvemu, nášmu Bohu, aby nás nepostihol morom alebo mečom." 4 Egyptský kráľ im povedal: "Prečo chcete vy, Mojžiš a Áron, odvádzať ľud od jeho práce? Vráťte sa k svojim robotám." 5 Faraón povedal: "Teraz, keď je ľud v krajine taký početný, vy by ste chceli, aby prerušil svoje roboty?"

Pokyny dozorcom nútených prác

6 V ten istý deň vydal faraón dozorcom ľudu a pisárom tento rozkaz:
7 "Nedávajte už ľudu sečku na výrobu tehál ako včera a predvčerom; nech si sami idú zbierať slamu, ktorú potrebujú. 8 Ale žiadajte od nich rovnaké množstvo tehál ako včera a predvčerom a nič im nepoľavujte, lebo sú leniví. Preto kričia: ‚Poďme obetovať svojmu Bohu.‘ 9 Nech robota zaťaží týchto ľudí, aby pracovali a nestarali sa o klamné reči." 10 Dozorcovia ľudu a jeho pisári šli povedať ľudu: "Takto hovorí faraón: Sečku vám už nedám. 11 Zožeňte si slamu sami, kde chcete, ale vo vašej práci sa nič nepoľaví." 12 Nato sa ľud rozpŕchol po celej Egyptskej krajine zbierať na strniská slamu. 13 Dozorcovia však naliehali: "Vykonajte svoju každodennú prácu tak, ako keď ste mali slamu." 14 Bili izraelských pisárov, ktorých im ustanovili faraónovi dozorcovia, a hovorili: "Prečo ste dnes nevyrobili predpísané množstvo tehál ako včera a predvčerom?"

Sťažnosti hebrejských pisárov

15 Izraelskí pisári sa išli sťažovať faraónovi a hovorili: "Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami?
16 Tvojim sluhom už nedávajú slamu a hovoria nám: ‚Robte tehly,‘ a tvojich sluhov bijú…" 17 On odpovedal: "Leňosi ste, leňosi, preto vravíte: ‚Chceme ísť obetovať Jahvemu.‘ 18 Teraz choďte pracovať. Slamu nedostanete, ale musíte odovzdať určené množstvo tehál."

Výčitky ľudu. Mojžišova modlitba

19 Izraelskí pisári videli, že sú v zlom položení, keď im kázali: "Nesmiete znížiť svoju dennú výrobu tehál."
20 Keď vychádzali od faraóna, narazili na Mojžiša a Árona, ktorí stáli pred nimi. 21 Povedali im: "Nech Jahve pozrie na vás a nech vás súdi! Zošklivili ste nás v očiach faraóna a jeho služobníkov a dali ste im do rúk meč, aby nás pobili." 22 Mojžiš sa vrátil k Jahvemu a povedal mu: "Pane môj, prečo trápiš tento ľud? Prečo si ma poslal? 23 Odvtedy, ako som vkročil k faraónovi a čo som s ním hovoril v tvojom mene, on trápi tento ľud a ty nerobíš nič, aby si oslobodil svoj ľud."