Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Prvý rozhovor s faraónom

1 Potom sa Mojžiš a Áron vydali k faraónovi a povedali mu: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Prepusť môj ľud, aby mi slávil sviatok na púšti."
2 Faraón odpovedal: "Kto je Jahve, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izrael? Ja nepoznám Jahveho a Izrael neprepustím." 3 Oni odpovedali: "Boh Hebrejov nám vyšiel v ústrety. Dovoľ nám odísť na tri dni cesty do púšte priniesť obetu Jahvemu, nášmu Bohu, aby nás nepostihol morom alebo mečom." 4 Egyptský kráľ im povedal: "Prečo chcete vy, Mojžiš a Áron, odvádzať ľud od jeho práce? Vráťte sa k svojim robotám." 5 Faraón povedal: "Teraz, keď je ľud v krajine taký početný, vy by ste chceli, aby prerušil svoje roboty?"

Pokyny dozorcom nútených prác

6 V ten istý deň vydal faraón dozorcom ľudu a pisárom tento rozkaz:
7 "Nedávajte už ľudu sečku na výrobu tehál ako včera a predvčerom; nech si sami idú zbierať slamu, ktorú potrebujú. 8 Ale žiadajte od nich rovnaké množstvo tehál ako včera a predvčerom a nič im nepoľavujte, lebo sú leniví. Preto kričia: ‚Poďme obetovať svojmu Bohu.‘ 9 Nech robota zaťaží týchto ľudí, aby pracovali a nestarali sa o klamné reči." 10 Dozorcovia ľudu a jeho pisári šli povedať ľudu: "Takto hovorí faraón: Sečku vám už nedám. 11 Zožeňte si slamu sami, kde chcete, ale vo vašej práci sa nič nepoľaví." 12 Nato sa ľud rozpŕchol po celej Egyptskej krajine zbierať na strniská slamu. 13 Dozorcovia však naliehali: "Vykonajte svoju každodennú prácu tak, ako keď ste mali slamu." 14 Bili izraelských pisárov, ktorých im ustanovili faraónovi dozorcovia, a hovorili: "Prečo ste dnes nevyrobili predpísané množstvo tehál ako včera a predvčerom?"

Sťažnosti hebrejských pisárov

15 Izraelskí pisári sa išli sťažovať faraónovi a hovorili: "Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami?
16 Tvojim sluhom už nedávajú slamu a hovoria nám: ‚Robte tehly,‘ a tvojich sluhov bijú…" 17 On odpovedal: "Leňosi ste, leňosi, preto vravíte: ‚Chceme ísť obetovať Jahvemu.‘ 18 Teraz choďte pracovať. Slamu nedostanete, ale musíte odovzdať určené množstvo tehál."

Výčitky ľudu. Mojžišova modlitba

19 Izraelskí pisári videli, že sú v zlom položení, keď im kázali: "Nesmiete znížiť svoju dennú výrobu tehál."
20 Keď vychádzali od faraóna, narazili na Mojžiša a Árona, ktorí stáli pred nimi. 21 Povedali im: "Nech Jahve pozrie na vás a nech vás súdi! Zošklivili ste nás v očiach faraóna a jeho služobníkov a dali ste im do rúk meč, aby nás pobili." 22 Mojžiš sa vrátil k Jahvemu a povedal mu: "Pane môj, prečo trápiš tento ľud? Prečo si ma poslal? 23 Odvtedy, ako som vkročil k faraónovi a čo som s ním hovoril v tvojom mene, on trápi tento ľud a ty nerobíš nič, aby si oslobodil svoj ľud."