Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

40. kapitola

Postavenie a posvätenie svätyne

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2 "V prvý deň prvého mesiaca postavíš Príbytok, Stan Stretávania, 3 uložíš tam archu Svedectva a zahalíš archu oponou. 4 Prinesieš stôl a prestrieš naň, čo treba. Prinesieš svietnik a nasadíš naň lampy. 5 Postavíš zlatý oltár vôní pred archu Svedectva a dáš záves na vchod do Príbytku. 6 Postavíš oltár celopalov pred vchod do Príbytku, do Stanu Stretávania. 7 Postavíš umývadlo medzi Stan Stretávania a oltár a naleješ doň vodu. 8 Dookola postavíš nádvorie a na bránu nádvoria dáš záves. 9 Vezmeš olej na pomazanie a pomažeš Príbytok a všetko, čo je v ňom; posvätíš ho a všetko jeho príslušenstvo a on bude svätosvätý. 10 Pomažeš oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, posvätíš oltár a oltár bude svätosvätý. 11 Pomažeš umývadlo a jeho podstavec a posvätíš ho. 12 Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do Stanu Stretávania a umyješ ich vodou 13 a oblečieš Áronovi jeho posvätné rúcha, pomažeš ho a posvätíš ho na vykonávanie kňazskej služby. 14 Privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky 15 a pomažeš ich, ako si pomazal ich otca, na vykonávanie mojej kňazskej služby. Toto sa urobí preto, aby im ich pomazanie prinieslo večné kňazstvo v ich pokoleniach."

Vykonávanie Božích nariadení

16 Mojžiš to urobil. Urobil všetko, ako to prikázal Jahve.
17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený Príbytok. 18 Mojžiš postavil Príbytok; položil jeho podstavce, umiestnil jeho dosky, položil jeho priečne žrde a postavil jeho stĺpy. 19 Rozprestrel nad Príbytkom stan a navrch umiestnil prikrývku stanu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi. 20 Vzal Svedectvo, vložil ho do archy, zasunul žrde do archy a navrch archy položil zľutovnicu. 21 Vniesol archu do Príbytku, zavesil zakrývajúcu oponu; tak zahalil archu Svedectva, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 22 Postavil stôl do Stanu Stretávania, na severnú stranu Príbytku, na vonkajšiu stranu závesu, 23 a naň uložil chleby pred Jahveho v tom poriadku, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 24 Postavil svietnik do Stanu Stretávania oproti stolu, na južnej strane Príbytku, 25 a nasadil naň lampy pred Jahveho, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 26 Postavil zlatý oltár do Stanu Stretávania pred záves 27 a zapálil na ňom voňavé kadidlo, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 28 Potom dal záves na vchod do Príbytku. 29 Oltár celopalov umiestnil ku vchodu do Príbytku, do Stanu Stretávania a obetoval na ňom celopal a nekrvavú obetu, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 30 Postavil umývadlo medzi Stan Stretávania a oltár a dal doň vodu na umývanie, 31 ktorou si Mojžiš, Áron a jeho synovia umývali ruky a nohy. 32 Keď vchádzali do Stanu Stretávania alebo sa približovali k oltáru, umývali sa, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 33 Okolo Príbytku a oltára postavil nádvorie a na bránu nádvoria dal záves. Tak Mojžiš dokončil práce.

Jahve si berie svätyňu do vlastníctva

34 Oblak zakryl Stan Stretávania a Jahveho sláva naplnila Príbytok.
35 Mojžiš nemohol vojsť do Stanu Stretávania, lebo na ňom spočíval oblak a Jahveho sláva napĺňala Príbytok.

Oblak vedie Izraelcov

36 Na všetkých svojich zastaveniach, keď sa oblak nad Príbytkom zdvihol, Izraelci sa vydali na pochod.
37 Ak sa oblak nedvíhal, nevydávali sa na pochod až do dňa, keď sa zdvihol. 38 Lebo vo dne bol Jahveho oblak nad Príbytkom a v noci bol vo vnútri oheň pred očami celého domu Izraela na všetkých ich zastaveniach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk