Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

Veľkňazovo rúcho

1 Z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu zhotovili bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni. Urobili posvätné rúcho určené Áronovi, ako prikázal Jahve Mojžišovi.

Efód

2 Efód zhotovili zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a z jemného súkaného ľanu.
3 Zo zlata vytepali pliešky a postrihali ich na nite, aby nimi popretkávali fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan, ako šije majster. 4 Urobili mu dva náplecníky, ktoré boli k nemu pripevnené, on k nim bol pripevnený oboma svojimi koncami. 5 Šerpa, ktorá bola na ňom na priväzovanie a tvorila s ním jeden celok, bola zhotovená tým istým spôsobom. Bola zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 6 Opracovali karneolové kamene a vložili ich do zlatých lôžok. Na nich boli vyryté ako na pečatidle mená Izraelcov. 7 Vložil do náplecníkov efódu tieto kamene ako pamätník Izraelcov, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.

Pektorál

8 Urobili pektorál, vyšívaný ako efód, zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
9 Bol štvorcový a dvojitý, na jednu piaď dlhý a jednu piaď široký. 10 Ozdobili ho štyrmi radmi drahokamov; sardonyx, topás, smaragd v prvom rade; 11 v druhom rade rubín, zafír, diamant; 12 v treťom rade achát, hyacint, ametyst; 13 v štvrtom rade chryzolit, karneol a jaspis. Boli vsadené do zlatých lôžok. 14 Drahokamy boli podľa mien Izraelcov: bolo ich dvanásť podľa ich mien, vyryté ako pečate, každý podľa mena jedného z dvanástich kmeňov. 15 K pektorálu urobili retiazky z rýdzeho zlata v tvare strapcov. 16 Urobili dve zlaté ružice a dva zlaté krúžky a pripevnili oba zlaté krúžky na dva okraje pektorálu. 17 Priviazali oba zlaté strapce na dva krúžky na okrajoch pektorálu 18 a druhé dva konce strapcov priviazali na obe ružice: tak ich upevnili odpredu na náplecníky efódu. 19 Urobili tiež dva zlaté krúžky a pripevnili ich na dva okraje pektorálu, na spodný okraj na strane efódu. 20 Urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oba náplecníky efódu vpredu dole pri ich spoji nad šerpou efódu. 21 Zviazali krúžky pektorálu a krúžky efódu šnúrou z fialového purpuru, aby pektorál bol nad šerpou efódu a nemohol sa oddeliť od efódu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.

Plášť

22 Potom urobili plášť k efódu, celý utkaný z fialového purpuru.
23 Otvor v strede plášťa bol ako otvor v drôtenej košeli; otvor mal dookola neroztrhateľnú obrubu. 24 Na obrubu plášťa urobili granátové jablká z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu. 25 Urobili aj zvončeky z rýdzeho zlata a zvončeky umiestnili medzi granátové jablká; 26 jeden zvonček, jedno granátové jablko, jeden zvonček, jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa na nosenie pri službe, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.

Odevy kňazov

27 Potom utkali z jemného ľanu tuniky pre Árona a jeho synov;
28 turban z jemného ľanu a čiapky z jemného ľanu, spodky z jemného súkaného ľanu, 29 pretkávané pásy z jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a karmazínu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.

Znak zasvätenia

30 Potom urobili kvet z rýdzeho zlata – znak svätého zasvätenia – a hlboko doň vyryli ako pečatidlo: "Zasvätený Jahvemu".
31 Navrch dali šnúrku z fialového purpuru na jeho priväzovanie hore na turban, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 32 Tak dokončili všetky práce na Príbytku, na Stane Stretávania; Izraelci urobili všetko, ako prikázal Jahve Mojžišovi.

Odovzdanie vykonaných prác Mojžišovi

33 Priniesli k Mojžišovi Príbytok, Stan a celé jeho príslušenstvo, jeho spony, jeho dosky, jeho priečne žrde, jeho stĺpy a jeho podstavce,
34 prikrývku z baraních koží zafarbených do červena, prikrývku z jemných koží a zakrývajúcu oponu; 35 archu Svedectva s jej žrďami a zľutovnicou; 36 stôl a všetko jeho príslušenstvo a obetné chleby; 37 svietnik z rýdzeho zlata, jeho lampy – jeden rad lámp – a všetko ich príslušenstvo, ako aj olej na svietenie; 38 zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a záves na vchod do Stanu; 39 bronzový oltár a jeho bronzový rošt, jeho žrde a všetko jeho príslušenstvo; umývadlo a jeho podstavec; 40 záclony nádvoria, jeho stĺpy, jeho podstavce a záves na bránu nádvoria, jeho povrazy, jeho kolíky, ako aj všetko náradie na službu v Príbytku pre Stan Stretávania; 41 bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni – posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na vykonávanie kňazskej služby. 42 Izraelci urobili všetky práce tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 43 Potom Mojžiš prezrel celú prácu; a urobili tak, ako to Jahve prikázal. A Mojžiš ich požehnal.