39. kapitola

Veľkňazovo rúcho

1 Z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu zhotovili bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni. Urobili posvätné rúcho určené Áronovi, ako prikázal Jahve Mojžišovi.

Efód

2 Efód zhotovili zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a z jemného súkaného ľanu.
3 Zo zlata vytepali pliešky a postrihali ich na nite, aby nimi popretkávali fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan, ako šije majster. 4 Urobili mu dva náplecníky, ktoré boli k nemu pripevnené, on k nim bol pripevnený oboma svojimi koncami. 5 Šerpa, ktorá bola na ňom na priväzovanie a tvorila s ním jeden celok, bola zhotovená tým istým spôsobom. Bola zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 6 Opracovali karneolové kamene a vložili ich do zlatých lôžok. Na nich boli vyryté ako na pečatidle mená Izraelcov. 7 Vložil do náplecníkov efódu tieto kamene ako pamätník Izraelcov, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.

Pektorál

8 Urobili pektorál, vyšívaný ako efód, zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
9 Bol štvorcový a dvojitý, na jednu piaď dlhý a jednu piaď široký. 10 Ozdobili ho štyrmi radmi drahokamov; sardonyx, topás, smaragd v prvom rade; 11 v druhom rade rubín, zafír, diamant; 12 v treťom rade achát, hyacint, ametyst; 13 v štvrtom rade chryzolit, karneol a jaspis. Boli vsadené do zlatých lôžok. 14 Drahokamy boli podľa mien Izraelcov: bolo ich dvanásť podľa ich mien, vyryté ako pečate, každý podľa mena jedného z dvanástich kmeňov. 15 K pektorálu urobili retiazky z rýdzeho zlata v tvare strapcov. 16 Urobili dve zlaté ružice a dva zlaté krúžky a pripevnili oba zlaté krúžky na dva okraje pektorálu. 17 Priviazali oba zlaté strapce na dva krúžky na okrajoch pektorálu 18 a druhé dva konce strapcov priviazali na obe ružice: tak ich upevnili odpredu na náplecníky efódu. 19 Urobili tiež dva zlaté krúžky a pripevnili ich na dva okraje pektorálu, na spodný okraj na strane efódu. 20 Urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oba náplecníky efódu vpredu dole pri ich spoji nad šerpou efódu. 21 Zviazali krúžky pektorálu a krúžky efódu šnúrou z fialového purpuru, aby pektorál bol nad šerpou efódu a nemohol sa oddeliť od efódu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.

Plášť

22 Potom urobili plášť k efódu, celý utkaný z fialového purpuru.
23 Otvor v strede plášťa bol ako otvor v drôtenej košeli; otvor mal dookola neroztrhateľnú obrubu. 24 Na obrubu plášťa urobili granátové jablká z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu. 25 Urobili aj zvončeky z rýdzeho zlata a zvončeky umiestnili medzi granátové jablká; 26 jeden zvonček, jedno granátové jablko, jeden zvonček, jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa na nosenie pri službe, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.

Odevy kňazov

27 Potom utkali z jemného ľanu tuniky pre Árona a jeho synov;
28 turban z jemného ľanu a čiapky z jemného ľanu, spodky z jemného súkaného ľanu, 29 pretkávané pásy z jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a karmazínu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.

Znak zasvätenia

30 Potom urobili kvet z rýdzeho zlata – znak svätého zasvätenia – a hlboko doň vyryli ako pečatidlo: "Zasvätený Jahvemu".
31 Navrch dali šnúrku z fialového purpuru na jeho priväzovanie hore na turban, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 32 Tak dokončili všetky práce na Príbytku, na Stane Stretávania; Izraelci urobili všetko, ako prikázal Jahve Mojžišovi.

Odovzdanie vykonaných prác Mojžišovi

33 Priniesli k Mojžišovi Príbytok, Stan a celé jeho príslušenstvo, jeho spony, jeho dosky, jeho priečne žrde, jeho stĺpy a jeho podstavce,
34 prikrývku z baraních koží zafarbených do červena, prikrývku z jemných koží a zakrývajúcu oponu; 35 archu Svedectva s jej žrďami a zľutovnicou; 36 stôl a všetko jeho príslušenstvo a obetné chleby; 37 svietnik z rýdzeho zlata, jeho lampy – jeden rad lámp – a všetko ich príslušenstvo, ako aj olej na svietenie; 38 zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a záves na vchod do Stanu; 39 bronzový oltár a jeho bronzový rošt, jeho žrde a všetko jeho príslušenstvo; umývadlo a jeho podstavec; 40 záclony nádvoria, jeho stĺpy, jeho podstavce a záves na bránu nádvoria, jeho povrazy, jeho kolíky, ako aj všetko náradie na službu v Príbytku pre Stan Stretávania; 41 bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni – posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na vykonávanie kňazskej služby. 42 Izraelci urobili všetky práce tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 43 Potom Mojžiš prezrel celú prácu; a urobili tak, ako to Jahve prikázal. A Mojžiš ich požehnal.