Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

Archa

1 Becaleel urobil archu z akáciového dreva. Bola dlhá dva a pol lakťa a široká jeden a pol lakťa a vysoká jeden a pol lakťa.
2 Obložil ju čistým zlatom zvnútra i zvonku a navrchu okolo nej urobil zlatý veniec. 3 Odlial pre archu štyri zlaté krúžky na jej štyri nohy: dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 4 Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom. 5 Potom žrde zasunul do krúžkov upevnených na stranách archy na nosenie archy. 6 Urobil zľutovnicu z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhú a jeden a pol lakťa širokú. 7 Urobil dvoch cherubov, z tepaného zlata ich urobil, na oboch koncoch zľutovnice: 8 jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci, cherubov urobil tak, aby tvorili jeden celok so zľutovnicou na oboch jej koncoch. 9 Cherubi mali krídla rozpäté nahor a svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu tvárou k sebe; tváre cherubov boli obrátené ku zľutovnici.

Stôl na obetné chleby

10 Urobil stôl z akáciového dreva; bol dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
11 Obložil ho čistým zlatom a navrchu okolo neho urobil zlatý veniec. 12 Urobil naň dookola na dlaň široké rozpery a urobil okolo rozpier zlatý veniec. 13 Odlial preň štyri zlaté krúžky a tie krúžky upevnil na štyri rohy, ktoré tvoria jeho štyri nohy. 14 Krúžky boli umiestnené pri rozperách, aby sa do nich zasunuli žrde na nosenie stola. 15 Urobil žrde z akáciového dreva na nosenie stola a obložil ich zlatom. 16 Urobil príslušenstvo, ktoré malo byť na stole: taniere, čaše, misky a konvice na liate obety, všetko z rýdzeho zlata.

Svietnik

17 Urobil svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik urobil z tepaného zlata, jeho podstavec a jeho driek. Jeho kalichy, púčky i kvety tvorili s ním jeden celok.
18 Z jeho strán vychádzalo šesť ramien: tri ramená svietnika z jednej strany a tri ramená svietnika z druhej strany. 19 Na jednom ramene boli tri kalichy tvaru mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom. Druhé rameno malo tri kalichy v tvare mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom. Tak to bolo na všetkých šiestich ramenách vychádzajúcich zo svietnika. 20 Na samotnom svietniku boli štyri kalichy v tvare mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom: 21 jeden púčik pod dvoma prvými ramenami vychádzajúcimi zo svietnika, jeden púčik pod oboma nasledujúcimi ramenami, jeden púčik pod poslednými dvoma ramenami: teda na šiestich ramenách vychádzajúcich z neho. 22 Púčky i ramená tvorili so svietnikom jeden celok a všetko bolo urobené z jedného kusa rýdzeho tepaného zlata. 23 Potom urobil preň sedem lámp s nožnicami a popolníkmi z rýdzeho zlata. 24 Urobil z jedného talentu rýdzeho zlata svietnik a všetko príslušenstvo k nemu.

Oltár vôní. Olej na pomazanie a voňavá látka

25 Urobil oltár vôní z akáciového dreva, jeden lakeť dlhý a jeden lakeť široký – teda štvorhranný – a dva lakte vysoký: jeho rohy s ním tvorili jeden celok.
26 Obložil ho rýdzim zlatom, tak jeho vrchnú časť, ako aj steny dookola i jeho rohy a urobil mu zlatý veniec dookola. 27 Urobil na ňom dva zlaté krúžky pod vencom, na jeho oboch bokoch po oboch stranách, na zasunutie žrdí slúžiacich na jeho prenášanie. 28 Žrde urobil z akáciového dreva a obložil ich zlatom. 29 Pripravil aj posvätný olej na pomazanie a voňavé kadidlo – tak ako voňavkár.