Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

37. kapitola

Archa

1 Becaleel urobil archu z akáciového dreva. Bola dlhá dva a pol lakťa a široká jeden a pol lakťa a vysoká jeden a pol lakťa.
2 Obložil ju čistým zlatom zvnútra i zvonku a navrchu okolo nej urobil zlatý veniec. 3 Odlial pre archu štyri zlaté krúžky na jej štyri nohy: dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 4 Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom. 5 Potom žrde zasunul do krúžkov upevnených na stranách archy na nosenie archy. 6 Urobil zľutovnicu z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhú a jeden a pol lakťa širokú. 7 Urobil dvoch cherubov, z tepaného zlata ich urobil, na oboch koncoch zľutovnice: 8 jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci, cherubov urobil tak, aby tvorili jeden celok so zľutovnicou na oboch jej koncoch. 9 Cherubi mali krídla rozpäté nahor a svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu tvárou k sebe; tváre cherubov boli obrátené ku zľutovnici.

Stôl na obetné chleby

10 Urobil stôl z akáciového dreva; bol dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
11 Obložil ho čistým zlatom a navrchu okolo neho urobil zlatý veniec. 12 Urobil naň dookola na dlaň široké rozpery a urobil okolo rozpier zlatý veniec. 13 Odlial preň štyri zlaté krúžky a tie krúžky upevnil na štyri rohy, ktoré tvoria jeho štyri nohy. 14 Krúžky boli umiestnené pri rozperách, aby sa do nich zasunuli žrde na nosenie stola. 15 Urobil žrde z akáciového dreva na nosenie stola a obložil ich zlatom. 16 Urobil príslušenstvo, ktoré malo byť na stole: taniere, čaše, misky a konvice na liate obety, všetko z rýdzeho zlata.

Svietnik

17 Urobil svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik urobil z tepaného zlata, jeho podstavec a jeho driek. Jeho kalichy, púčky i kvety tvorili s ním jeden celok.
18 Z jeho strán vychádzalo šesť ramien: tri ramená svietnika z jednej strany a tri ramená svietnika z druhej strany. 19 Na jednom ramene boli tri kalichy tvaru mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom. Druhé rameno malo tri kalichy v tvare mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom. Tak to bolo na všetkých šiestich ramenách vychádzajúcich zo svietnika. 20 Na samotnom svietniku boli štyri kalichy v tvare mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom: 21 jeden púčik pod dvoma prvými ramenami vychádzajúcimi zo svietnika, jeden púčik pod oboma nasledujúcimi ramenami, jeden púčik pod poslednými dvoma ramenami: teda na šiestich ramenách vychádzajúcich z neho. 22 Púčky i ramená tvorili so svietnikom jeden celok a všetko bolo urobené z jedného kusa rýdzeho tepaného zlata. 23 Potom urobil preň sedem lámp s nožnicami a popolníkmi z rýdzeho zlata. 24 Urobil z jedného talentu rýdzeho zlata svietnik a všetko príslušenstvo k nemu.

Oltár vôní. Olej na pomazanie a voňavá látka

25 Urobil oltár vôní z akáciového dreva, jeden lakeť dlhý a jeden lakeť široký – teda štvorhranný – a dva lakte vysoký: jeho rohy s ním tvorili jeden celok.
26 Obložil ho rýdzim zlatom, tak jeho vrchnú časť, ako aj steny dookola i jeho rohy a urobil mu zlatý veniec dookola. 27 Urobil na ňom dva zlaté krúžky pod vencom, na jeho oboch bokoch po oboch stranách, na zasunutie žrdí slúžiacich na jeho prenášanie. 28 Žrde urobil z akáciového dreva a obložil ich zlatom. 29 Pripravil aj posvätný olej na pomazanie a voňavé kadidlo – tak ako voňavkár.