Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

1 Becaleel, Oholiab a všetci muži, ktorým Jahve dal múdrosť srdca a dôvtip, aby vedeli urobiť všetku prácu na postavení svätyne, budú robiť všetko tak, ako to Jahve prikázal."

Zastavenie zbierky

2 Mojžiš teda zavolal Becaleela, Oholiaba a všetkých schopných mužov, ktorým Jahve dal múdrosť srdca, všetkých, ktorých nabádalo srdce, aby pristúpili k práci a vykonali ju.
3 Od Mojžiša prijali všetko, čo Izraelci priniesli ako príspevok na vykonanie práce pri stavaní svätyne. Keďže oni mu každé ráno aj naďalej prinášali svoje obetné dary, 4 všetci múdri muži, ktorí konali všetku prácu na svätyni, zanechali každú prácu, ktorú práve konali, prišli 5 a povedali Mojžišovi: "Ľud prináša viac, ako treba na prácu, ktorú Jahve prikázal vykonať." 6 Mojžiš vydal rozkaz a po tábore sa rozhlásilo: "Nech nikto, ani muž, ani žena viac neprinášajú príspevok na svätyňu" – a ľudu zabránili čokoľvek prinášať. 7 Materiál stačil na vykonanie všetkých prác, a dokonca ho bolo naviac.

Príbytok

8 Všetci muži múdreho srdca z tých, čo tam pracovali, postavili Príbytok. Urobil ho z desiatich pruhov látky z jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu s vyšitými cherubmi.
9 Dĺžka jedného pruhu bola dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte; všetky pruhy mali rovnaké rozmery. 10 Spojil tie pruhy päť z jednej strany, päť z druhej. 11 Urobil slučky z fialového purpuru na okraji prvého pruhu, na konci prvého spojeného kusa, a tak isto urobil na okraji posledného pruhu druhého spojeného kusa. 12 Urobil päťdesiat slučiek na prvom pruhu a päťdesiat slučiek na konci druhého spojeného kusa, slučky zodpovedali jedna druhej. 13 Urobil päťdesiat zlatých spon a týmito sponami pospájal pruhy jeden s druhým; takže Príbytok tvoril jeden celok. 14 Potom urobil pruhy látky z kozej srsti na stan, ktorý je nad Príbytkom. Urobil ich jedenásť. 15 Dĺžka jedného pruhu bola tridsať lakťov a šírka štyri lakte: tých jedenásť pruhov malo rovnaké rozmery. 16 Spojil päť pruhov na jednej strane a šesť pruhov na druhej strane. 17 Urobil päťdesiat slučiek na okraji posledného pruhu prvého spojeného kusa a päťdesiat slučiek urobil na okraji pruhu druhého spojeného kusa. 18 Urobil päťdesiat bronzových spon, aby sa spojil stan a tak tvoril jeden celok. 19 Urobil aj prikrývku na stan z baraních koží zafarbených na červeno a jednu z jemných koží navrch.

Kostra Príbytku

20 Urobil pre Príbytok pevne stojace dosky z akáciového dreva.
21 Každá doska bola dlhá desať lakťov a široká jeden a pol lakťa: 22 každá doska mala dva spájajúce čapy. Urobil to isté na všetkých doskách Príbytku. 23 Urobil dosky na Príbytok: dvadsať dosiek na južnú stranu, smerom k poludniu. 24 Urobil štyridsať strieborných podstavcov pod tých dvadsať dosiek: dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy a dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. 25 Na druhú stranu Príbytku, smerom na sever, urobil dvadsať dosiek 26 a štyridsať strieborných podstavcov: dva podstavce pod jednu dosku, dva podstavce pod druhú dosku. 27 Na zadnú stranu Príbytku, smerom na západ, urobil šesť dosiek. 28 Urobil tiež dve dosky do rohov Príbytku na zadnej strane. 29 Boli spojené na spodnej časti a ostali spojené až dovrchu, do výšky prvého kruhu. Tak to urobil na oboch doskách v oboch rohoch. 30 Bolo tam osem dosiek so šestnástimi striebornými podstavcami, dva podstavce pod každou doskou. 31 Urobil priečne žrde z akáciového dreva, 32 päť na dosky prvej strany Príbytku, päť na dosky druhej strany Príbytku a päť priečnych žrdí na dosky zadnej strany Príbytku, zo strany od mora. 33 Urobil strednú priečnu žrď na spojenie dosiek v polovičnej výške dosiek, siahajúcu z jedného konca na druhý. 34 Dosky obložil zlatom a urobil k nim zlaté krúžky, do ktorých sa zasúvali priečne žrde, a priečne žrde obložil zlatom.

Opona

35 Urobil oponu z fialového a šárlátového purpuru, z karmazínu a jemne súkaného ľanu s vyšitými cherubmi.
36 Urobil pre ňu štyri stĺpy z akáciového dreva, ktoré obložil zlatom, so zlatými háčikmi, a odlial pre ne štyri strieborné podstavce. 37 Na vchod do stanu urobil pretkávaný záves z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemne súkaného ľanu 38 a urobil tiež päť stĺpov s ich háčikmi, obložil zlatom ich hlavice a ich tyče; ich päť podstavcov bolo z bronzu.