Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

34. kapitola

Obnovenie Zmluvy. Tabule Zákona

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Vykreš si dve kamenné tabule podobné tým prvým, vystúp ku mne na vrch a ja napíšem na tabule slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil.
2 Ráno buď pripravený, hneď zrána vystúp na vrch Sinaj a čakaj ma tam na temene vrchu. 3 Nech nikto nevystupuje s tebou, ba nikto nech sa na celom vrchu ani neukáže. Ba ani dobytok, malý a veľký, nech sa nepasie pred týmto vrchom." 4 On teda vytesal dve kamenné tabule podobné tým prvým. Mojžiš včasráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Jahve, a vzal si do ruky obe kamenné tabule. 5 Jahve zostúpil v oblaku a zostal tam s ním.

Božie zjavenie

Vzýval meno Jahveho.
6 Jahve prešiel popred neho a volal: "Jahve, Jahve, láskavý a milosrdný Boh, zhovievavý, plný milosti a pravdy; 7 ktorý preukazuje svoju milosť tisícom, odpúšťa vinu, priestupok a hriech, ale nič nenecháva bez trestu a viny otcov trestá na deťoch a na vnukoch až do tretieho a štvrtého pokolenia." 8 Mojžiš hneď padol na kolená na zem a klaňal sa, 9 potom povedal: "Ak som, Pane, naozaj našiel milosť v tvojich očiach, nech môj Pán kráča, prosím, uprostred nás, aj keď je to ľud tvrdej šije, odpusť nám naše viny a naše hriechy a urob nás svojím dedičstvom."

Zmluva

10 On povedal: "Pozri, ja uzatváram zmluvu: pred celým tvojím ľudom urobím také divy, aké sa nestali v žiadnej krajine, v žiadnom národe. Ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí dielo Jahveho, lebo je úctyhodné, čo urobím s tebou.
11 Zachovaj teda, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem pred tebou Amorejcov, Kanaáncov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov. 12 Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstúpiš, aby sa ti nestali uprostred teba pascou. 13 Zbúrate ich oltáre, roztrieskate ich stély a povytínate ich posvätné stĺpy. 14 Nebudeš sa klaňať inému bohu, lebo Jahve má meno Žiarlivý: je to žiarlivý Boh. 15 Neuzatváraj zmluvu s obyvateľmi tej krajiny, lebo keď budú smilniť so svojimi bohmi a prinášať im obety, pozvali by ťa a ty by si jedol z ich obety, 16 bral by si ich dcéry pre svojich synov, ich dcéry by smilnili so svojimi bohmi a zviedli by tvojich synov do smilstva s ich bohmi. 17 Neurobíš si boha z liateho kovu. 18 Budeš zachovávať sviatok Nekvasených chlebov. Po sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase mesiaca abib, lebo v mesiaci abib si vyšiel z Egypta. 19 Všetko, čo otvára materské lono, je moje: každý samec, všetko prvorodené z tvojho malého a veľkého dobytka. 20 Prvorodené osliatka vykúpiš jedným kusom malého dobytka a ak ich nevykúpiš, zlomíš im väzy. Všetkých prvorodených zo svojich synov vykúpiš a nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. 21 Po šesť dní budeš pracovať, ale siedmeho dňa budeš odpočívať, keby to bolo aj v čase orby a žatvy, budeš odpočívať. 22 Budeš svätiť sviatok Týždňov, prvotiny pšeničnej žatvy a sviatok oberačky na konci roka. 23 Trikrát do roka sa všetci tvoji mužského rodu dostavia pred Pána Jahveho, Boha Izraela. 24 Ja vyženiem národy pred tebou a rozšírim tvoje hranice a nikto nezatúži po tvojej zemi, keď budeš vystupovať tri razy do roka, aby si sa ukázal pred Jahvem, svojím Bohom. 25 Nebudeš obetovať krv mojej obety s kvaseným chlebom a obetu zo sviatku Paschy neodložíš do nasledujúceho rána. 26 Najlepšie z prvotín plodov svojej zeme prinesieš do domu Jahveho, svojho Boha, a nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky." 27 Jahve povedal Mojžišovi: "Napíš tieto slová, lebo na základe týchto slov som uzavrel svoju zmluvu s tebou a s Izraelom." 28 Mojžiš tam zostal s Jahvem štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol ani nepil a napísal na tabule slová zmluvy, Desať slov.

Mojžiš znovu zostupuje z vrchu

29 Keď Mojžiš znovu zostupoval z vrchu Sinaj, mal Mojžiš pri zostupe z vrchu dve tabule Svedectva v ruke a Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, pretože On sa s ním rozprával.
30 Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľa, pleť jeho tváre žiarila a oni mali strach priblížiť sa k nemu. 31 Mojžiš ich zavolal; Áron a všetci náčelníci pospolitosti prišli teda k nemu a Mojžiš k nim prehovoril. 32 Potom sa k nemu priblížili všetci Izraelci a on im nariadil všetko, o čom Jahve s ním hovoril na vrchu Sinaj. 33 Keď Mojžiš s nimi dohovoril, dal si na tvár závoj. 34 A keď Mojžiš vchádzal pred Jahveho, aby s ním hovoril, odkladal si závoj, kým nevyšiel. Keď vyšiel, hovoril Izraelcom, čo mu bolo prikázané, 35 a Izraelci videli žiariť pleť Mojžišovej tváre. Potom si Mojžiš zasa dal na tvár závoj, kým znovu nevošiel, aby hovoril s Ním.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk