Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

32. kapitola

Zlaté teľa

1 Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z vrchu, zhromaždil sa ľud okolo Árona a povedal mu: "Nože, urob nám boha, ktorý pôjde pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny."
2 Áron im odpovedal: "Posnímajte zlaté náušnice, ktoré majú v ušiach vaše ženy, vaši synovia a vaše dcéry, a doneste mi ich." 3 Všetok ľud si sňal z uší zlaté náušnice a doniesli ich Áronovi. 4 On prijal zlato z ich rúk, roztavil ho vo forme a urobil sochu teľaťa; vtedy povedali: "Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny." 5 Keď to Áron videl, postavil oltár pred sochou teľaťa a vyhlásil: "Zajtra bude sviatok Jahveho." 6 Na druhý deň včasráno vstali, obetovali celopaly a prinášali obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil, potom vstali a zabávali sa.

Jahve varuje Mojžiša

7 Jahve vtedy povedal Mojžišovi: "Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egyptskej krajiny, sa zvrhol.
8 Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si z kovu uliate teľa a klaňali sa mu. Prinášali mu obety a hovorili: Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny." 9 Jahve povedal Mojžišovi: "Videl som ten ľud: je to tvrdošijný ľud. 10 Teraz ma nechaj, môj hnev vzplanie proti nim a vyhubím ich; ale z teba urobím veľký národ."

Mojžišova modlitba

11 Mojžiš sa snažil obmäkčiť Jahveho, svojho Boha, a povedal: "Jahve, prečo by mal vzplanúť tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a svojou mocnou rukou vyviedol z Egypta?
12 Prečo by mali Egypťania hovoriť: ‚Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich nechal zahynúť na vrchoch a zmietol z tváre zeme?‘ Zanechaj svoj prudký hnev a upusť od zla, ktoré si chcel urobiť svojmu ľudu. 13 Spomeň si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si prisahal na seba samého a ktorým si povedal: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy nebeské a celú túto krajinu, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu a ona bude jeho dedičstvom naveky." 14 A Jahve upustil od zla, ktorým hrozil svojmu ľudu.

Mojžiš rozbíja tabule Zákona

15 Mojžiš sa obrátil a zostúpil z vrchu s dvoma tabuľami Svedectva v ruke, tabuľami popísanými na oboch stranách, popísanými z jednej i z druhej strany.
16 Tabule boli Božím dielom a Božie bolo i písmo vyryté do tabúľ. 17 Jozue počul hluk a krik ľudu a povedal Mojžišovi: "V tábore je vojnový rev." 18 Ale on povedal: "To neznie spev o víťazstve, to neznie spev o porážke, čo počujem, je spev striedavý." 19 A tu, keď sa priblížil k táboru, uvidel teľa a húfy tanečníkov. Mojžiš vzplanul hnevom; odhodil tabule z ruky a rozbil ich na úpätí vrchu. 20 Vzal teľa, ktoré si urobili, hodil ho do ohňa, rozdrvil ho na drobný prach, vysypal ho do vody, ktorú dal piť Izraelcom. 21 Mojžiš povedal Áronovi: "Čo ti urobil tento ľud, že si naň uvalil taký veľký hriech?" 22 Áron odpovedal: "Nech môj Pán nehorí hnevom, ty sám vieš, že tento ľud je zlý. 23 Povedali mi: ‚Urob nám nejakého boha, ktorý by šiel pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny.‘ 24 Povedal som im: ‚Ktokoľvek má zlato, nech ho odovzdá!‘ Oni mi ho dali. Hodil som ho do ohňa a vyšlo z neho toto teľa."

Horlivosť Levitov

25 Mojžiš videl, že ľud si počína bezuzdne – lebo Áron ich vydal napospas hanbe uprostred ich protivníkov –
26 a Mojžiš si zastal v bráne tábora a povedal: "Kto je za Jahveho, ku mne!" Všetci synovia Léviho sa zhromaždili okolo neho. 27 Povedal im: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Opášte si každý mečom svoje bedrá, choďte a prejdite táborom od brány k bráne a zabíjajte hoci aj svojho brata, svojho priateľa, svojho príbuzného." 28 Synovia Léviho urobili tak, ako im povedal Mojžiš, v ten deň padlo z ľudu asi tritisíc mužov. 29 Mojžiš povedal: "Dnes ste sa uviedli do Jahveho úradu, kto za cenu svojho syna, kto za cenu svojho brata, aby vám dnes dal požehnanie."

Nová Mojžišova modlitba

30 Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: "Vy ste sa dopustili veľkého hriechu! Ja teraz vystúpim k Jahvemu. Azda budem môcť získať odpustenie vášho hriechu."
31 Mojžiš sa teda vrátil k Jahvemu a povedal: "Beda, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si boha zo zlata. 32 A predsa, keby si im láskavo odpustil ich hriech... Ak nie, vymaž ma, prosím, z knihy, ktorú si napísal!" 33 Jahve povedal Mojžišovi: "Ja zo svojej knihy vymažem toho, kto proti mne zhrešil. 34 Teraz choď, odveď ľud, kam som ti povedal. Pozri, môj anjel pôjde pred tebou, ale v deň, keď ich navštívim, potrestám ich za ich hriech." 35 A Jahve bil ľud, pretože urobil teľa, to, ktoré zhotovil Áron.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk