Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

30. kapitola

Oltár vôní

1 Urobíš oltár na pálenie kadidla. Zhotovíš ho z akáciového dreva.
2 Jeden lakeť dlhý a jeden lakeť široký, bude štvorhranný a dva lakte vysoký; jeho rohy s ním budú tvoriť jeden celok. 3 Obložíš rýdzim zlatom jeho vrchnú časť, jeho steny dookola i jeho rohy a urobíš mu dookola zlatú obrubu. 4 Urobíš na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch; urobíš ich na oboch protiľahlých stranách na vloženie žrdí slúžiacich na jeho prenášanie. 5 Tieto žrde urobíš z akáciového dreva a obložíš ich zlatom. 6 Postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou Svedectva – pred zľutovnicou, ktorá je nad Svedectvom –, kde sa budem s tebou stretávať. 7 Áron tam bude páliť voňavé kadidlo každé ráno, bude ho páliť, keď bude upravovať lampy. 8 A keď bude v podvečer Áron znovu vykladať lampy, bude ho znovu páliť. To je večné kadidlo pred Jahvem pre vaše pokolenia. 9 Neobetujte na ňom nepatričné kadidlo ani celopal, ani nekrvavú obetu a nevylievajte naň nijakú tekutú obetu. 10 Raz do roka Áron vykoná na rohoch oltára obrad zmierenia; krvou obety za hriech v deň Zmierenia, raz do roka, bude konať obrad zmierenia za seba, za vaše pokolenia; on je svätosvätý pre Jahveho."

Daň z hlavy

11 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
12 "Keď budeš počítať Izraelcov pri sčítaní ľudu, každý z nich dá Jahvemu výkupné za svoj život, aby na nich neprišla nijaká pohroma pri ich sčítavaní. 13 Každý, kto podlieha sčítaniu, dá pol šekla podľa šekla svätyne: dvadsať gér na šekel. Tento pol šekla bude príspevok Jahvemu. 14 Každý, kto podlieha sčítaniu, to je každý od dvadsiateho roku nahor, dá príspevok Jahvemu. 15 Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, ako príspevok Jahvemu na výkupné za vaše životy. 16 Vezmeš peniaze z výkupného Izraelcov a dáš ich na službu Stanu Stretávania, to bude Izraelcom pamiatka pred Jahvem za vykúpenie vašich životov."

Umývadlo

17 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
18 "Urobíš bronzové umývadlo s bronzovým podstavcom na umývanie; postavíš ho medzi Stan Stretávania a oltár a naleješ doň vodu, 19 ktorou si budú Áron a jeho synovia umývať ruky a nohy. 20 Keď budú vchádzať do Stanu Stretávania, budú sa umývať vodou, aby nezomreli; takisto, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť zápalnú obetu Jahvemu, 21 umyjú si ruky a nohy, aby nezomreli: je to trvalé nariadenie pre neho a jeho potomkov, pre ich pokolenia."

Olej na pomazanie

22 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
23 "Ty potom vezmi vyberané voňavky: päťsto šeklov čistej myrhy, polovicu voňavej škorice: dvesto päťdesiat šeklov a dvesto päťdesiat šeklov voňavého puškvorca. 24 Päťsto šeklov kasie – podľa šekla svätyne – a jeden hin olivového oleja. 25 Z toho urobíš olej na posvätné pomazania, voňavú zmes, ako mieša voňavkár: to bude olej na sväté pomazanie. 26 Ním pomažeš Stan Stretávania a archu Svedectva, 27 stôl so všetkým jeho príslušenstvom, svietnik a jeho príslušenstvo, oltár vôní, 28 oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec. 29 Posvätíš ich, budú tak svätosväté a všetko, čo sa ich dotkne, bude sväté. 30 Pomažeš Árona a jeho synov a posvätíš ich, aby vykonávali môj kňazský úrad. 31 Potom prehovoríš k Izraelcom, povieš im: toto bude olej svätého pomazania pre vás, pre vaše pokolenia, 32 nevylejete ho na telo žiadneho iného človeka; a neurobíte jemu podobný olej rovnakého zloženia. Je to posvätná vec, bude vám posvätnou. 33 Ktokoľvek urobí rovnakú voňavú zmes a pomaže ňou niekoho nepovolaného, bude vylúčený zo svojho ľudu."

Voňavá zmes

34 Jahve povedal Mojžišovi: "Vezmi voňavé látky: storax, ónyx, galban, voňavé látky a čisté kadidlo, všetko v rovnakom množstve,
35 a urobíš z toho voňavú zmes na pálenie, ako pripravuje voňavkár, osolenú, čistú, svätú. 36 Čiastku z toho roztlčieš na drobno a niečo z toho dáš pred Svedectvo do Stanu Stretávania tam, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätosväté. 37 Voňavú zmes, ktorú tak urobíš, neurobíte si v rovnakom zložení pre seba. Ona bude pre teba posvätná, vyhradená Jahvemu. 38 Ktokoľvek si urobí to isté, aby vdychoval jeho vôňu, bude vylúčený zo svojho ľudu."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk