Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Horiaci ker

1 Mojžiš pásol ovce svojho tesťa Jetra, madiánskeho kňaza; zahnal ich až za púšť a prišiel k Božiemu vrchu Choreb.
2 Jahveho anjel sa mu zjavil v ohnivom plameni zo stredu kra. Mojžiš sa díval: ker horí plameňom, ale ker nezhára. 3 Mojžiš povedal: "Pôjdem okľukou, aby som videl ten veľký úkaz a prečo ten ker nezhorí." 4 Jahve videl, že odbočuje pozrieť sa, a Boh zo stredu kra na neho zavolal: "Mojžiš, Mojžiš," povedal a on odpovedal: "Tu som." 5 Povedal: "Nepribližuj sa sem, zobuj si sandále zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem." 6 A povedal: "Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov." Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Mojžišovo poslanie

7 Jahve povedal: "Dobre som videl biedu svojho ľudu, ktorý je v Egypte. Počul som jeho výkriky pod utláčateľmi; áno, poznám jeho úzkosti.
8 Zostúpil som, aby som ho vyslobodil z rúk Egypťanov a aby som ho vyviedol z tejto zeme do zeme bohatej a rozľahlej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, do príbytkov Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov. 9 Teraz krik Izraelcov prenikol až ku mne a videl som útlak, ktorým ich Egypťania utláčajú. 10 Teraz choď, posielam ťa k faraónovi, vyveď z Egypta Izraelcov, môj ľud." 11 Mojžiš povedal Bohu: "Kto som ja, aby som išiel k faraónovi a vyviedol Izraelcov z Egypta?" 12 Boh povedal: "Ja budem s tebou a toto je znamenie, ktoré ti ukáže, že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu."

Zjavenie Božieho mena

13 Mojžiš povedal Bohu: "Hľa, pôjdem k Izraelcom a poviem im: ‚Boh vašich otcov ma poslal k vám.‘ Ale ak mi povedia: ‚Aké je jeho meno?‘, čo im poviem?"
14 Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som." A povedal: "Hľa, toto povieš Izraelcom: ‚Ja som‘ ma poslal k vám." 15 Boh ešte povedal Mojžišovi: "Takto prehovoríš k Izraelcom: ‚Jahve, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky, takto ma budú vzývať z pokolenia na pokolenie.‘"

Pokyny k Mojžišovmu poslaniu

16 "Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: ‚Jahve, Boh vašich otcov, sa mi zjavil – Boh Abrahámov, Izákov a Jakubov – a povedal mi: Ja som vás navštívil a videl som, čo sa deje s vami v Egypte,
17 a tak som povedal: Ja vás vyvediem z egyptského súženia do zeme Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, do zeme oplývajúcej mliekom a medom.‘ 18 Oni vypočujú tvoj hlas a ty pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: ‚Jahve, Boh Hebrejov, nám vyšiel v ústrety. Dovoľ nám teraz odísť na tri dni cesty na púšť, aby sme tam priniesli obetu Jahvemu, svojmu Bohu.‘ 19 Dobre viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho k tomu prinúti silná ruka. 20 Preto vystriem ruku a budem biť Egypt najrozličnejšími divmi, ktoré vykonám uprostred neho; potom vás prepustí."

Olúpenie Egypťanov

21 "Vzbudím priazeň Egypťanov k tomuto ľudu a keď budete odchádzať, neodídete s prázdnymi rukami.
22 Žena si vypýta od svojej susedy a od tej, čo býva v jej dome, strieborné a zlaté predmety a šatstvo. Budú ich nosiť vaši synovia a vaše dcéry, a tak o ne oberiete Egypťanov."