2. kapitola

Mojžišovo narodenie

1 Istý muž z domu Léviho šiel a vzal si za ženu jednu Léviho dcéru.
2 Ona počala a porodila syna. Keď videla, že je krásny, skrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už nemohla dlhšie skrývať, vzala pre neho papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do tŕstia na brehu Rieky. 4 Sestra dieťaťa sa postavila obďaleč, aby videla, čo sa s ním stane. 5 Tu faraónova dcéra prišla k Rieke vykúpať sa tam, jej slúžky sa medzitým prechádzali po brehu Rieky. Zbadala košík medzi tŕstím a poslala svoju slúžku, aby ho vzala. 6 Otvorila ho a uvidela dieťa: bol to chlapec, ktorý plakal. Bolo jej ho ľúto a povedala: "To je jedno z tých hebrejských detí." 7 Vtedy povedala jeho sestra faraónovej dcére: "Chceš, aby som ti pohľadala dojku z hebrejských žien, ktorá ti toto dieťa oddojčí?" – 8 "Choď," odpovedala jej faraónova dcéra. Dievča odišlo a zavolalo matku dieťaťa. 9 Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa a odchovaj mi ho, ja sama ti budem platiť mzdu." Žena vzala dieťa a dojčila ho. 10 Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, lebo povedala: "Vytiahla som ho z vody."

Mojžišov útek do Madiánu

11 V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, zašiel sa pozrieť na svojich bratov. Videl roboty, do ktorých ich nútili; videl tiež, ako akýsi Egypťan bije Hebreja, jedného z jeho bratov.
12 Poobzeral sa sem i tam, a keď videl, že tam niet nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. 13 Nasledujúci deň prišiel znova, keď sa práve bili dvaja Hebreji. Útočníkovi povedal: "Prečo biješ svojho druha?" 14 On odpovedal: "Kto ťa ustanovil za nášho veliteľa a sudcu? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil toho Egypťana?" Mojžiš sa naľakal a povedal si: "Určite sa o tej veci vie." 15 Faraón sa o tom dopočul a chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš utiekol ďaleko od faraóna; pobral sa do krajiny Madián a sadol si k studni. 16 Istý madiánsky kňaz mal sedem dcér. Tie prišli nabrať vodu a nalievali ju do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. 17 Tu prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš vstal, pomohol im a napojil ich ovce. 18 Keď sa vrátili k svojmu otcovi Reuelovi, on im povedal: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?" 19 Odpovedali mu: "Akýsi Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba aj vodu nám načerpal a napojil ovce." 20 A opýtal sa svojich dcér: "A kdeže je? Prečo ste toho človeka nechali tam? Zavolajte ho, nech si zaje." 21 Mojžiš uznal za dobré usadiť sa u tohto človeka a on mu dal svoju dcéru Cipporu za ženu. 22 Táto porodila syna, ktorému on dal meno Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi."

Boh sa rozpomenul na Izrael

23 Počas toho dlhého obdobia egyptský kráľ zomrel. Izraelci však vzdychali v otroctve, kričali a ich volanie o pomoc vystúpilo z hĺbky ich otroctva k Bohu.
24 Boh počul ich bedákanie; Boh sa rozpomenul na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. 25 Boh videl Izraelcov a Boh poznal…