Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Mojžišovo narodenie

1 Istý muž z domu Léviho šiel a vzal si za ženu jednu Léviho dcéru.
2 Ona počala a porodila syna. Keď videla, že je krásny, skrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už nemohla dlhšie skrývať, vzala pre neho papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do tŕstia na brehu Rieky. 4 Sestra dieťaťa sa postavila obďaleč, aby videla, čo sa s ním stane. 5 Tu faraónova dcéra prišla k Rieke vykúpať sa tam, jej slúžky sa medzitým prechádzali po brehu Rieky. Zbadala košík medzi tŕstím a poslala svoju slúžku, aby ho vzala. 6 Otvorila ho a uvidela dieťa: bol to chlapec, ktorý plakal. Bolo jej ho ľúto a povedala: "To je jedno z tých hebrejských detí." 7 Vtedy povedala jeho sestra faraónovej dcére: "Chceš, aby som ti pohľadala dojku z hebrejských žien, ktorá ti toto dieťa oddojčí?" – 8 "Choď," odpovedala jej faraónova dcéra. Dievča odišlo a zavolalo matku dieťaťa. 9 Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa a odchovaj mi ho, ja sama ti budem platiť mzdu." Žena vzala dieťa a dojčila ho. 10 Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, lebo povedala: "Vytiahla som ho z vody."

Mojžišov útek do Madiánu

11 V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, zašiel sa pozrieť na svojich bratov. Videl roboty, do ktorých ich nútili; videl tiež, ako akýsi Egypťan bije Hebreja, jedného z jeho bratov.
12 Poobzeral sa sem i tam, a keď videl, že tam niet nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. 13 Nasledujúci deň prišiel znova, keď sa práve bili dvaja Hebreji. Útočníkovi povedal: "Prečo biješ svojho druha?" 14 On odpovedal: "Kto ťa ustanovil za nášho veliteľa a sudcu? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil toho Egypťana?" Mojžiš sa naľakal a povedal si: "Určite sa o tej veci vie." 15 Faraón sa o tom dopočul a chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš utiekol ďaleko od faraóna; pobral sa do krajiny Madián a sadol si k studni. 16 Istý madiánsky kňaz mal sedem dcér. Tie prišli nabrať vodu a nalievali ju do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. 17 Tu prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš vstal, pomohol im a napojil ich ovce. 18 Keď sa vrátili k svojmu otcovi Reuelovi, on im povedal: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?" 19 Odpovedali mu: "Akýsi Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba aj vodu nám načerpal a napojil ovce." 20 A opýtal sa svojich dcér: "A kdeže je? Prečo ste toho človeka nechali tam? Zavolajte ho, nech si zaje." 21 Mojžiš uznal za dobré usadiť sa u tohto človeka a on mu dal svoju dcéru Cipporu za ženu. 22 Táto porodila syna, ktorému on dal meno Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi."

Boh sa rozpomenul na Izrael

23 Počas toho dlhého obdobia egyptský kráľ zomrel. Izraelci však vzdychali v otroctve, kričali a ich volanie o pomoc vystúpilo z hĺbky ich otroctva k Bohu.
24 Boh počul ich bedákanie; Boh sa rozpomenul na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. 25 Boh videl Izraelcov a Boh poznal…
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk