28. kapitola

Rúcha kňazov

1 Ty potom povolaj k sebe svojho brata Árona a jeho synov spomedzi Izraelcov, aby mi konali kňazskú službu: Árona, Nadaba a Abihua, Eleazara a Itamara, Áronových synov.
2 Urobíš svojmu bratovi Áronovi posvätné rúcha, ktoré budú jeho slávnostnou ozdobou. 3 Obrátiš sa na všetkých múdrych mužov, ktorých som naplnil duchom múdrosti, a oni urobia Áronovi rúcha, aby bol posvätený a slúžil mi ako kňaz. 4 Toto sú rúcha, ktoré zhotovia: pektorál, efód, plášť a vyšívanú tuniku, turban a opasok. Urobia posvätné rúcha pre tvojho brata Árona a jeho synov, aby mi konali kňazskú službu. 5 Na to použijú zlato, fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan.

Efód

6 Urobia efód vyšívaný zlatom, z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
7 Budú k nemu pripevnené dva náplecníky: on bude k nim pripevnený obidvoma svojimi okrajmi. 8 Šerpa, ktorá je na ňom, aby ho upevňovala, bude tak isto vypracovaná a bude s ním tvoriť jeden celok, bude zo zlata, z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu. 9 Potom vezmeš dva karneolové kamene, na ktoré vyryješ mená Izraelcov, 10 šesť z ich mien na prvý kameň a ostatných šesť mien na druhý kameň podľa poriadku, ako sa narodili. 11 Ako kameňorytec vyrýva pečate, tak vyryješ na dvoch kameňoch mená Izraelcov a vsadíš ich do zlatých objímok. 12 Oba kamene umiestniš na náplecníky efódu ako pripomienku Izraelcov. Takto bude Áron nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred Jahvem na pamiatku. 13 Urobíš zlaté slučky 14 a urobíš dve retiazky z rýdzeho zlata, zo šnúrok do podoby strapca, a upevníš tieto retiazky v podobe strapcov do slučiek.

Pektorál

15 Urobíš pektorál rozhodovania, vyšívaný ako efód – urobíš ho zo zlata, z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu.
16 Bude štvorhranný a dvojitý, na piaď dlhý a na piaď široký. 17 Obložíš ho kameňmi usporiadanými do štyroch radov: sardonyx, topás, smaragd v prvom rade; 18 v druhom rade rubín, zafír a diamant; 19 v treťom rade achát, hyacint a ametyst; 20 vo štvrtom rade: chryzolit, karneol a jaspis; budú vsadené do zlatých objímok. 21 Tie kamene budú podľa mien Izraelcov, bude ich dvanásť podľa ich mien, budú vyryté ako pečate, každý podľa mena jedného z dvanástich kmeňov. 22 Na pektorále urobíš pletené retiazky z rýdzeho zlata vo forme strapcov. 23 Ďalej urobíš na pektorále dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oba okraje pektorála 24 a priviažeš tie dva zlaté strapce na dva krúžky pripevnené na okrajoch pektorála. 25 Druhé dva konce oboch pletených strapcov priviažeš na obe slučky a priviažeš ich spredu na náplecníky efódu. 26 Urobíš dva zlaté krúžky a umiestniš ich na oba okraje pektorálu, na vnútorný okraj efódu. 27 Urobíš dva zlaté krúžky a priviažeš ich na oba náplecníky efódu dole vpredu pri jeho spoji, nad šerpou efódu. 28 Náprsník spojíš jeho krúžkami s krúžkami efódu šnúrkou z fialového purpuru, aby bol na šerpe a aby sa potom pektorál nemohol oddeliť od efódu. 29 Tak bude Áron nosiť mená Izraelcov na pektorále rozhodovania, na svojom srdci, keď bude vchádzať do svätyne, ako pripomienku pred Jahvem. 30 Do pektorála rozhodovania vložíš Urim a Tummim, budú na Áronovom srdci, keď bude vchádzať pred Jahveho, a Áron bude stále nosiť na svojom srdci symboly rozhodovania o Izraelcoch pred Jahvem.

Plášť

31 Urobíš plášť k efódu, celý z fialového purpuru;
32 v strede bude mať otvor pre hlavu; jeho otvor bude mať dookola tkanú, neroztrhateľnú obrubu ako otvor na pancierovej košeli. 33 Na jeho spodnom okraji urobíš dookola granátové jablká z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu po celom okraji a dookola medzi ne zlaté zvončeky: 34 jeden zlatý zvonček a jedno granátové jablko, jeden zlatý zvonček a jedno granátové jablko okolo celého okraja jeho plášťa. 35 Áron ho bude nosiť pri konaní služby, keď bude vchádzať do svätyne pred Jahveho alebo z nej vychádzať, bude počuť ich zvuk a nezomrie.

Znak posvätenia

36 Urobíš kvet z rýdzeho zlata a vyryješ naň do hĺbky ako pečať: "Zasvätený Jahvemu".
37 Pripevníš ho na šnúrku z fialového purpuru a bude na turbane: bude na prednej strane turbana. 38 Bude na Áronovom čele a Áron tak vezme na seba previnenia spočívajúce na posvätných veciach, ktoré budú Izraelci zasväcovať, na všetkých posvätných daroch. Bude stále na jeho čele, aby im privolával priazeň Jahveho. 39 Utkáš tuniku z jemného ľanu, urobíš turban z jemného ľanu a pretkávaný pás.

Šaty kňazov

40 Áronovým synom urobíš tuniky a opasky. Urobíš im tiež čiapky, ktoré im budú slávnostnou ozdobou.
41 Oblečieš do nich svojho brata Árona a jeho synov, potom ich pomažeš, uvedieš ich do úradu a vysvätíš ich za mojich kňazov. 42 Urobíš im aj spodky z ľanu od pásu po stehná na zakrytie ich nahoty. 43 Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do Stanu Stretávania alebo keď pristúpia k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu, ktorá by im privolala smrť. To je trvalý príkaz pre Árona a jeho potomstvo po ňom.