Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Oltár celopalov

1 Urobíš oltár z akáciového dreva; päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, oltár bude štvorhranný; bude tri lakte vysoký.
2 Urobíš na jeho štyroch uhloch rohy, ktoré s ním budú tvoriť jeden celok, a obložíš ho bronzom. 3 Urobíš k nemu nádoby na odnášanie mastného popola, k nemu lopaty, k nemu kropiace misky, k nemu vidlice a k nemu kadidelnice. Všetko oltárne príslušenstvo urobíš z bronzu. 4 Urobíš naň bronzovú mrežu v tvare siete a urobíš na štyroch koncoch tejto siete štyri bronzové kruhy. 5 Umiestniš ju dolu pod rímsu oltára tak, aby bola v polovičnej výške oltára. 6 Urobíš žrde pre oltár, žrde z akáciového dreva a obložíš ich bronzom. 7 Tieto žrde sa zasunú do krúžkov tak, aby žrde boli po oboch stranách oltára, keď sa bude prenášať. 8 Urobíš ho z dosiek, dutý; urobíš ho tak, ako ti bolo ukázané na vrchu.

Nádvorie

9 Urobíš nádvorie Príbytku. Na južnej strane smerom k poludniu budú závesy nádvoria z jemného súkaného ľanu dlhé sto lakťov (na prvej strane).
10 K nim dvadsať stĺpov a dvadsať podstavcov z bronzu; háčiky k stĺpom a tyče k nim budú zo striebra. 11 Rovnako na severnej strane urobíš závesy sto lakťov dlhé, k nim dvadsať stĺpov a dvadsať podstavcov z bronzu; háčiky k stĺpom a tyče k nim budú zo striebra. 12 Šírka nádvoria na strane k moru bude mať päťdesiat lakťov záclon s desiatimi stĺpmi a desiatimi podstavcami. 13 Šírka nádvoria na východnej strane, k východu, bude päťdesiat lakťov. 14 Na jednej strane vchodu pätnásť lakťov záclon s troma stĺpmi a troma podstavcami; 15 na druhej strane vchodu pätnásť lakťov záclon s troma stĺpmi a troma podstavcami. 16 V bráne do nádvoria bude dvadsať lakťov dlhý damaškový záves z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a jemného súkaného ľanu a štyri stĺpy so štyrmi podstavcami. 17 Všetky stĺpy okolo nádvoria budú pospájané striebornými tyčami; háčiky k nim budú strieborné a podstavce bronzové. 18 Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, šírka päťdesiat lakťov a výška päť lakťov. Všetky záclony budú z jemného súkaného ľanu a ich podstavce z bronzu. 19 Všetko príslušenstvo Príbytku pre každú službu i všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z bronzu.

Olej do svietnika

20 Potom prikážeš Izraelcom, aby ti zaobstarali olej z vytlačených olív do svietnika, aby jedna lampa neprestajne horela.
21 Áron a jeho synovia umiestnia túto lampu do Stanu Stretávania z vonkajšej strany opony, ktorá visí pred Svedectvom, aby horela od večera do rána pred Jahvem. To je trvalé nariadenie pre pokolenia Izraelcov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk