27. kapitola

Oltár celopalov

1 Urobíš oltár z akáciového dreva; päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, oltár bude štvorhranný; bude tri lakte vysoký.
2 Urobíš na jeho štyroch uhloch rohy, ktoré s ním budú tvoriť jeden celok, a obložíš ho bronzom. 3 Urobíš k nemu nádoby na odnášanie mastného popola, k nemu lopaty, k nemu kropiace misky, k nemu vidlice a k nemu kadidelnice. Všetko oltárne príslušenstvo urobíš z bronzu. 4 Urobíš naň bronzovú mrežu v tvare siete a urobíš na štyroch koncoch tejto siete štyri bronzové kruhy. 5 Umiestniš ju dolu pod rímsu oltára tak, aby bola v polovičnej výške oltára. 6 Urobíš žrde pre oltár, žrde z akáciového dreva a obložíš ich bronzom. 7 Tieto žrde sa zasunú do krúžkov tak, aby žrde boli po oboch stranách oltára, keď sa bude prenášať. 8 Urobíš ho z dosiek, dutý; urobíš ho tak, ako ti bolo ukázané na vrchu.

Nádvorie

9 Urobíš nádvorie Príbytku. Na južnej strane smerom k poludniu budú závesy nádvoria z jemného súkaného ľanu dlhé sto lakťov (na prvej strane).
10 K nim dvadsať stĺpov a dvadsať podstavcov z bronzu; háčiky k stĺpom a tyče k nim budú zo striebra. 11 Rovnako na severnej strane urobíš závesy sto lakťov dlhé, k nim dvadsať stĺpov a dvadsať podstavcov z bronzu; háčiky k stĺpom a tyče k nim budú zo striebra. 12 Šírka nádvoria na strane k moru bude mať päťdesiat lakťov záclon s desiatimi stĺpmi a desiatimi podstavcami. 13 Šírka nádvoria na východnej strane, k východu, bude päťdesiat lakťov. 14 Na jednej strane vchodu pätnásť lakťov záclon s troma stĺpmi a troma podstavcami; 15 na druhej strane vchodu pätnásť lakťov záclon s troma stĺpmi a troma podstavcami. 16 V bráne do nádvoria bude dvadsať lakťov dlhý damaškový záves z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a jemného súkaného ľanu a štyri stĺpy so štyrmi podstavcami. 17 Všetky stĺpy okolo nádvoria budú pospájané striebornými tyčami; háčiky k nim budú strieborné a podstavce bronzové. 18 Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, šírka päťdesiat lakťov a výška päť lakťov. Všetky záclony budú z jemného súkaného ľanu a ich podstavce z bronzu. 19 Všetko príslušenstvo Príbytku pre každú službu i všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z bronzu.

Olej do svietnika

20 Potom prikážeš Izraelcom, aby ti zaobstarali olej z vytlačených olív do svietnika, aby jedna lampa neprestajne horela.
21 Áron a jeho synovia umiestnia túto lampu do Stanu Stretávania z vonkajšej strany opony, ktorá visí pred Svedectvom, aby horela od večera do rána pred Jahvem. To je trvalé nariadenie pre pokolenia Izraelcov.