Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Príbytok. Látky a prikrývky

1 Príbytok urobíš z desiatich pruhov jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu. Urobíš ich s vyšitými cherubmi.
2 Dĺžka jedného pruhu bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte a všetky pruhy budú rovnakej miery. 3 Päť pruhov bude spojených dovedna a druhých päť pruhov bude tiež spojených dovedna. 4 Urobíš slučky z fialového purpuru na okraji prvého pruhu, na konci spojeného kusa, a takisto urobíš aj na okraji posledného pruhu druhého spojeného kusa. 5 Päťdesiat slučiek urobíš na prvom pruhu, päťdesiat slučiek na konci pruhu druhého spojeného kusa, slučky majú byť jedna oproti druhej. 6 Urobíš aj päťdesiat zlatých sponiek a pospájaš pruhy sponkami dovedna. Takto bude Príbytok tvoriť jeden celok. 7 Urobíš pruhy látky z kozej srsti pre stan nad Príbytkom. Urobíš ich jedenásť. 8 Dĺžka jedného pruhu látky bude tridsať lakťov a šírka štyri lakte; všetkých jedenásť pruhov bude mať rovnaké rozmery. 9 Spojíš spolu päť pruhov na jednej strane a šesť pruhov na druhej strane a šiesty prehodíš na prednú stranu stanu. 10 Urobíš päťdesiat slučiek na okraji prvého pruhu, na konci prvého spojeného kusa, a päťdesiat slučiek na okraji pruhu druhého spojeného kusa. 11 Urobíš päťdesiat bronzových spon a potom navlečieš spony do slučiek, aby si spojil stan, ktorý takto bude jeden celok. 12 Z toho, čo bude visieť ako prebytočné z pruhov stanu, polovica pruhu, čo je prebytočná, bude visieť na zadnej strane Príbytku. 13 Prebytočný lakeť z jednej i druhej strany dĺžky pruhov stanu bude visieť na oboch stranách Príbytku tak, aby ho z oboch strán prekrývalo. 14 Urobíš prikrývku na stan z baraních koží, zafarbenú na červeno, a prikrývku z jemných koží navrch.

Kostra

15 Urobíš pre Príbytok dosky z akáciového dreva, ktoré budú vztýčené hore.
16 Každá doska bude dlhá desať lakťov a široká jeden a pol lakťa. 17 Každá doska bude mať dva spájajúce čapy; urobíš to rovnako na všetkých doskách Príbytku. 18 Tie dosky urobíš na postavenie Príbytku: dvadsať dosiek na južnú stranu, smerom k poludniu. 19 Urobíš štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosiek: dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy, dva podstavce pod druhú dosku pre jej oba čapy. 20 Z druhej strany Príbytku, zo severnej strany, bude dvadsať dosiek 21 a štyridsať strieborných podstavcov: dva podstavce pod jednu dosku, dva podstavce pod druhú dosku. 22 Na zadnú stranu Príbytku, smerom k moru, urobíš šesť dosiek 23 a dve dosky urobíš do uhlov na zadnej strane Príbytku. 24 Tieto dosky budú priliehať k sebe a zostanú spojené odspodu až dovrchu, do výšky prvého kruhu. Tak to bude s oboma doskami určenými pre dva uhly. 25 Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, teda šestnásť podstavcov: dva podstavce pod prvú dosku a dva podstavce pod druhú dosku. 26 Urobíš priečne žrde z akáciového dreva: päť pre dosky na jednej strane Príbytku 27 a päť žrdí pre dosky na druhej strane Príbytku a päť žrdí pre dosky na zadnej strane, smerom k západu. 28 Prostredná priečna žrď položená v polovičnej výške bude spájať tieto dosky od jedného konca po druhý. 29 Dosky obložíš zlatom a urobíš k nim zlaté krúžky, do ktorých sa zasunú priečne žrde, a priečne žrde obložíš zlatom. 30 Takto postavíš Príbytok podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.

Opona

31 Urobíš oponu z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a jemného súkaného ľanu, s vyšitými cherubmi.
32 Zavesíš ju na štyri akáciové stĺpy obložené zlatom, so zlatými háčikmi, postavené na štyroch strieborných podstavcoch. 33 Oponu zavesíš na háčiky a za oponu vnesieš archu Svedectva a opona vám bude oddeľovať Svätyňu od Svätyne Svätých. 34 Položíš zľutovnicu na archu Svedectva vo Svätyni Svätých. 35 Stôl umiestniš vonku pred oponou a svietnik naproti nemu na južnú stranu Príbytku a stôl postavíš na severnú stranu. 36 Na vchod do stanu urobíš pretkávaný záves z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu. 37 Pre tento záves urobíš päť stĺpov z akáciového dreva a obložíš ich zlatom, háčiky k nim budú zo zlata a odleješ pre ne päť bronzových podstavcov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk