Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Príbytok. Látky a prikrývky

1 Príbytok urobíš z desiatich pruhov jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu. Urobíš ich s vyšitými cherubmi.
2 Dĺžka jedného pruhu bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte a všetky pruhy budú rovnakej miery. 3 Päť pruhov bude spojených dovedna a druhých päť pruhov bude tiež spojených dovedna. 4 Urobíš slučky z fialového purpuru na okraji prvého pruhu, na konci spojeného kusa, a takisto urobíš aj na okraji posledného pruhu druhého spojeného kusa. 5 Päťdesiat slučiek urobíš na prvom pruhu, päťdesiat slučiek na konci pruhu druhého spojeného kusa, slučky majú byť jedna oproti druhej. 6 Urobíš aj päťdesiat zlatých sponiek a pospájaš pruhy sponkami dovedna. Takto bude Príbytok tvoriť jeden celok. 7 Urobíš pruhy látky z kozej srsti pre stan nad Príbytkom. Urobíš ich jedenásť. 8 Dĺžka jedného pruhu látky bude tridsať lakťov a šírka štyri lakte; všetkých jedenásť pruhov bude mať rovnaké rozmery. 9 Spojíš spolu päť pruhov na jednej strane a šesť pruhov na druhej strane a šiesty prehodíš na prednú stranu stanu. 10 Urobíš päťdesiat slučiek na okraji prvého pruhu, na konci prvého spojeného kusa, a päťdesiat slučiek na okraji pruhu druhého spojeného kusa. 11 Urobíš päťdesiat bronzových spon a potom navlečieš spony do slučiek, aby si spojil stan, ktorý takto bude jeden celok. 12 Z toho, čo bude visieť ako prebytočné z pruhov stanu, polovica pruhu, čo je prebytočná, bude visieť na zadnej strane Príbytku. 13 Prebytočný lakeť z jednej i druhej strany dĺžky pruhov stanu bude visieť na oboch stranách Príbytku tak, aby ho z oboch strán prekrývalo. 14 Urobíš prikrývku na stan z baraních koží, zafarbenú na červeno, a prikrývku z jemných koží navrch.

Kostra

15 Urobíš pre Príbytok dosky z akáciového dreva, ktoré budú vztýčené hore.
16 Každá doska bude dlhá desať lakťov a široká jeden a pol lakťa. 17 Každá doska bude mať dva spájajúce čapy; urobíš to rovnako na všetkých doskách Príbytku. 18 Tie dosky urobíš na postavenie Príbytku: dvadsať dosiek na južnú stranu, smerom k poludniu. 19 Urobíš štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosiek: dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy, dva podstavce pod druhú dosku pre jej oba čapy. 20 Z druhej strany Príbytku, zo severnej strany, bude dvadsať dosiek 21 a štyridsať strieborných podstavcov: dva podstavce pod jednu dosku, dva podstavce pod druhú dosku. 22 Na zadnú stranu Príbytku, smerom k moru, urobíš šesť dosiek 23 a dve dosky urobíš do uhlov na zadnej strane Príbytku. 24 Tieto dosky budú priliehať k sebe a zostanú spojené odspodu až dovrchu, do výšky prvého kruhu. Tak to bude s oboma doskami určenými pre dva uhly. 25 Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, teda šestnásť podstavcov: dva podstavce pod prvú dosku a dva podstavce pod druhú dosku. 26 Urobíš priečne žrde z akáciového dreva: päť pre dosky na jednej strane Príbytku 27 a päť žrdí pre dosky na druhej strane Príbytku a päť žrdí pre dosky na zadnej strane, smerom k západu. 28 Prostredná priečna žrď položená v polovičnej výške bude spájať tieto dosky od jedného konca po druhý. 29 Dosky obložíš zlatom a urobíš k nim zlaté krúžky, do ktorých sa zasunú priečne žrde, a priečne žrde obložíš zlatom. 30 Takto postavíš Príbytok podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.

Opona

31 Urobíš oponu z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a jemného súkaného ľanu, s vyšitými cherubmi.
32 Zavesíš ju na štyri akáciové stĺpy obložené zlatom, so zlatými háčikmi, postavené na štyroch strieborných podstavcoch. 33 Oponu zavesíš na háčiky a za oponu vnesieš archu Svedectva a opona vám bude oddeľovať Svätyňu od Svätyne Svätých. 34 Položíš zľutovnicu na archu Svedectva vo Svätyni Svätých. 35 Stôl umiestniš vonku pred oponou a svietnik naproti nemu na južnú stranu Príbytku a stôl postavíš na severnú stranu. 36 Na vchod do stanu urobíš pretkávaný záves z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu. 37 Pre tento záves urobíš päť stĺpov z akáciového dreva a obložíš ich zlatom, háčiky k nim budú zo zlata a odleješ pre ne päť bronzových podstavcov.