Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Príspevok na svätyňu

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2 "Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa príspevky. Vyberiete príspevky od každého, koho k tomu pobáda srdce. 3 A prijímajte od nich tieto príspevky: zlato, striebro a bronz; 4 fialový a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť; 5 baranie kože zafarbené do červena, jemné kože a akáciové drevo; 6 olej do lampy, voňavé látky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla; 7 karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu. 8 Urobia mi svätyňu, aby som mohol bývať medzi nimi. 9 Všetko urobíš podľa vzoru Príbytku a vzoru jeho zariadenia, ako ti ukážem.

Stan a jeho zariadenie. Archa

10 Urobíš z akáciového dreva archu dlhú dva a pol lakťa, širokú jeden a pol lakťa a vysokú jeden a pol lakťa.
11 Obložíš ju rýdzim zlatom zvnútra i zvonku a urobíš na nej dookola zlatý veniec. 12 Odleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy: dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Urobíš aj žrde z akáciového dreva; obložíš ich zlatom 14 a zasunieš tie žrde, ktoré budú slúžiť na prenášanie, do krúžkov pripevnených po stranách archy. 15 Žrde zostanú v krúžkoch archy a nikdy sa z nich nebudú vyťahovať. 16 Do archy uložíš Svedectvo, ktoré ti dám. 17 Urobíš i zľutovnicu z čistého zlata, dva a pol lakťa dlhú, jeden a pol lakťa širokú. 18 Urobíš dvoch cherubov z tepaného zlata, urobíš ich na oboch koncoch zľutovnice. 19 Jedného cheruba urob na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci: urobíš cherubov tak, aby tvorili jeden celok so zľutovnicou na oboch jej koncoch. 20 Cherubi budú mať krídla rozpäté nahor a tvárami k sebe budú svojimi krídlami chrániť zľutovnicu. Tváre cherubov budú obrátené k zľutovnici. 21 Zľutovnicu položíš na vrch archy a do archy vložíš Svedectvo, ktoré ti dám. 22 Tam sa budem s tebou stretávať. Sponad zľutovnice, spomedzi dvoch cherubov, ktorí sú na arche Svedectva, ti budem dávať všetky svoje nariadenia pre Izraelcov.

Stôl na obetné chleby

23 Urobíš stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
24 Obložíš ho rýdzim zlatom a urobíš mu dookola zlatý veniec. 25 Urobíš naň dookola nahor prečnievajúci rám na dlaň široký a okolo rámu urobíš zlatý veniec. 26 Urobíš naň štyri zlaté krúžky a krúžky upevníš na štyri rohy, ktoré tvoria jeho štyri nohy. 27 Krúžky budú umiestnené pri ráme ako nosníky pre žrde, ktoré budú slúžiť na nosenie stola. 28 Žrde urobíš z akáciového dreva a obložíš ich zlatom; ony budú slúžiť na nosenie stola. 29 Urobíš k nemu misy, jeho čaše, jeho konvice a jeho misky pre tekuté obety; urobíš ich z rýdzeho zlata, 30 na ten stôl budeš klásť obetné chleby, aby boli stále predo mnou.

Svietnik

31 Urobíš svietnik z rýdzeho zlata; svietnik, jeho podstavec i jeho driek budú vytepané, jeho kalíšky, púčky i kvety budú s ním tvoriť jeden celok.
32 Po jeho stranách bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika na jednej strane a tri ramená svietnika na druhej strane. 33 Na prvom ramene budú tri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom; i na druhom ramene budú tri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom; tak to bude na všetkých šiestich ramenách vychádzajúcich zo svietnika. 34 Na svietniku samom budú štyri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom: 35 jeden púčik pod prvými dvoma ramenami vychádzajúcimi zo svietnika, jeden púčik pod dvoma nasledujúcimi ramenami a púčik pod poslednými dvoma ramenami – teda pod šiestimi ramenami vychádzajúcimi zo svietnika. 36 Púčky a ramená budú so svietnikom tvoriť jeden celok a všetko bude urobené z jedného kusa tepaného rýdzeho zlata. 37 Potom urobíš preň sedem lámp. Lampy postav naň tak, aby osvetľovali priestor pred ním. 38 Aj nožnice na knôty a popolníky k nemu budú z rýdzeho zlata. 39 Urobíš to i všetko príslušenstvo k nemu z jedného talentu rýdzeho zlata. 40 Hľaď a vykonaj to podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk