Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

25. kapitola

Príspevok na svätyňu

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2 "Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa príspevky. Vyberiete príspevky od každého, koho k tomu pobáda srdce. 3 A prijímajte od nich tieto príspevky: zlato, striebro a bronz; 4 fialový a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť; 5 baranie kože zafarbené do červena, jemné kože a akáciové drevo; 6 olej do lampy, voňavé látky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla; 7 karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu. 8 Urobia mi svätyňu, aby som mohol bývať medzi nimi. 9 Všetko urobíš podľa vzoru Príbytku a vzoru jeho zariadenia, ako ti ukážem.

Stan a jeho zariadenie. Archa

10 Urobíš z akáciového dreva archu dlhú dva a pol lakťa, širokú jeden a pol lakťa a vysokú jeden a pol lakťa.
11 Obložíš ju rýdzim zlatom zvnútra i zvonku a urobíš na nej dookola zlatý veniec. 12 Odleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy: dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Urobíš aj žrde z akáciového dreva; obložíš ich zlatom 14 a zasunieš tie žrde, ktoré budú slúžiť na prenášanie, do krúžkov pripevnených po stranách archy. 15 Žrde zostanú v krúžkoch archy a nikdy sa z nich nebudú vyťahovať. 16 Do archy uložíš Svedectvo, ktoré ti dám. 17 Urobíš i zľutovnicu z čistého zlata, dva a pol lakťa dlhú, jeden a pol lakťa širokú. 18 Urobíš dvoch cherubov z tepaného zlata, urobíš ich na oboch koncoch zľutovnice. 19 Jedného cheruba urob na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci: urobíš cherubov tak, aby tvorili jeden celok so zľutovnicou na oboch jej koncoch. 20 Cherubi budú mať krídla rozpäté nahor a tvárami k sebe budú svojimi krídlami chrániť zľutovnicu. Tváre cherubov budú obrátené k zľutovnici. 21 Zľutovnicu položíš na vrch archy a do archy vložíš Svedectvo, ktoré ti dám. 22 Tam sa budem s tebou stretávať. Sponad zľutovnice, spomedzi dvoch cherubov, ktorí sú na arche Svedectva, ti budem dávať všetky svoje nariadenia pre Izraelcov.

Stôl na obetné chleby

23 Urobíš stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
24 Obložíš ho rýdzim zlatom a urobíš mu dookola zlatý veniec. 25 Urobíš naň dookola nahor prečnievajúci rám na dlaň široký a okolo rámu urobíš zlatý veniec. 26 Urobíš naň štyri zlaté krúžky a krúžky upevníš na štyri rohy, ktoré tvoria jeho štyri nohy. 27 Krúžky budú umiestnené pri ráme ako nosníky pre žrde, ktoré budú slúžiť na nosenie stola. 28 Žrde urobíš z akáciového dreva a obložíš ich zlatom; ony budú slúžiť na nosenie stola. 29 Urobíš k nemu misy, jeho čaše, jeho konvice a jeho misky pre tekuté obety; urobíš ich z rýdzeho zlata, 30 na ten stôl budeš klásť obetné chleby, aby boli stále predo mnou.

Svietnik

31 Urobíš svietnik z rýdzeho zlata; svietnik, jeho podstavec i jeho driek budú vytepané, jeho kalíšky, púčky i kvety budú s ním tvoriť jeden celok.
32 Po jeho stranách bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika na jednej strane a tri ramená svietnika na druhej strane. 33 Na prvom ramene budú tri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom; i na druhom ramene budú tri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom; tak to bude na všetkých šiestich ramenách vychádzajúcich zo svietnika. 34 Na svietniku samom budú štyri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom: 35 jeden púčik pod prvými dvoma ramenami vychádzajúcimi zo svietnika, jeden púčik pod dvoma nasledujúcimi ramenami a púčik pod poslednými dvoma ramenami – teda pod šiestimi ramenami vychádzajúcimi zo svietnika. 36 Púčky a ramená budú so svietnikom tvoriť jeden celok a všetko bude urobené z jedného kusa tepaného rýdzeho zlata. 37 Potom urobíš preň sedem lámp. Lampy postav naň tak, aby osvetľovali priestor pred ním. 38 Aj nožnice na knôty a popolníky k nemu budú z rýdzeho zlata. 39 Urobíš to i všetko príslušenstvo k nemu z jedného talentu rýdzeho zlata. 40 Hľaď a vykonaj to podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.