Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Zákony o otrokoch

1 Toto sú zákony, ktoré im dáš.
2 Keď si kúpiš hebrejského otroka, jeho služba potrvá šesť rokov, v siedmom roku odíde bezplatne na slobodu. 3 Ak prišiel sám, odíde sám, a ak bol ženatý, jeho žena odíde s ním. 4 Ak ho jeho pán ožení a ak mu jeho žena dá synov alebo dcéry, žena a jej deti budú patriť jej pánovi a on odíde sám. 5 Ale ak otrok povie: ‚Milujem svojho pána, svoju ženu i svoje deti, nechcem byť oslobodený,‘ 6 jeho pán ho privedie k Bohu, potom ho privedie ku krídlu alebo k verajám dverí; prepichne mu ucho šidlom a otrok zostane navždy v jeho službe. 7 Ak niekto predá svoju dcéru za slúžku, tá neodíde, ako odchádzajú otroci. 8 Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral pre seba, dá ju vykúpiť; nemá právo predať ju cudziemu ľudu, a tak sa na nej dopustiť sprenevery. 9 Ak ju určí svojmu synovi, bude s ňou zaobchádzať podľa zvyku platného pre dcéry. 10 Ak si on sám vezme inú ženu, neukráti tú prvú v strave, odeve ani v manželských právach. 11 Ak jej tieto tri veci neposkytne, ona môže odísť bez zaplatenia, bez vrátenia peňazí.

Zabitie

12 Ktokoľvek udrie kohokoľvek a zapríčiní mu smrť, bude vydaný na smrť.
13 Ak však na neho nečíhal, ale Boh mu ho dal na dosah ruky, určím ti miesto, kam môže utiecť. 14 Ale ak sa niekto opováži zákerne zabiť blížneho, odtrhneš ho aj od môjho oltára, aby bol vydaný na smrť. 15 Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, bude vydaný na smrť. 16 Kto unesie nejakého človeka, či ho už predal, alebo sa nájde u neho, bude vydaný na smrť. 17 Kto preklína svojho otca alebo svoju matku, bude vydaný na smrť.

Údery a rany

18 Ak sa muži povadia a jeden druhého udrie kameňom alebo päsťou tak, že nezomrie, ale musí ležať na lôžku, ak udretý vstane a bude môcť chodiť po vonku čo aj o palici,
19 tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu, musí ho však odškodniť za stratu pohyblivosti a starať sa o neho až do uzdravenia. 20 Ak niekto udrie svojho otroka alebo svoju slúžku palicou tak, že zomrie pod jeho rukou, podlieha pomste. 21 Ale ak on prežije deň alebo dva, nebude pomstený, lebo je jeho majetkom získaným za peniaze. 22 Ak sa muži pobijú a udrú tehotnú ženu, takže nastane potrat, ale ona neutrpí iný úraz, vinník zaplatí odškodné, ktoré uloží pán tej ženy, zaplatí podľa rozhodnutia sudcov. 23 Ale ak dôjde k úrazu, dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, nohu za nohu, 25 popáleninu za popáleninu, modrinu za modrinu, ranu za ranu. 26 Ak niekto udrie svojho otroka po oku alebo svoju slúžku po oku a vybije ho, za jeho oko ako náhradu ho prepustí na slobodu. 27 Ak svojmu otrokovi vyrazí zub alebo svojej slúžke zub, prepustí ich na slobodu ako vynáhradu za zub. 28 Ak vôl pokole muža alebo ženu tak, že zomrie, ten vôl bude ukameňovaný, jeho mäso sa nebude jesť, ale majiteľ nebude podliehať trestu. 29 Ale ak vôl už predtým klal a jeho majiteľ napriek výstrahe nedával naňho pozor a ak zabil muža alebo ženu, ten vôl bude ukameňovaný a jeho majiteľ bude vydaný na smrť. 30 Ak sa mu však uloží výkupné, dá za vykúpenie svojho života všetko, čo mu bolo uložené. 31 Ak pokole chlapca alebo dievča, nech sa s ním naloží podľa tohto zvyku. 32 Ak pokole otroka alebo slúžku, jeho majiteľ zaplatí cenu tridsať šeklov striebra jeho pánovi a vôl bude ukameňovaný. 33 Ak niekto nechá odkrytú cisternu alebo vykope cisternu a nezakryje ju a ak do nej padne vôl alebo osol, 34 majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu vlastníkovi zvieraťa a uhynuté zviera bude patriť jemu. 35 Ak niečí vôl pokole cudzieho vola tak, že mu spôsobí smrť, majitelia predajú živého vola a jeho cenu si rozdelia a aj uhynuté zviera si rozdelia. 36 Ak je však známe, že vôl už predtým klal a jeho majiteľ naň nedával pozor, dá ako náhradu živého vola za mŕtveho vola a mŕtve zviera bude jeho.

Krádeže zvierat

37 Ak niekto ukradne vola alebo ovcu, potom ich zabije a predá, vráti päť volov za vola a štyri ovce za ovcu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk