Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

Desatoro

1 Boh vyhlásil všetky tieto slová a povedal:
2 "Ja som Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 4 Neurobíš si žiadnu sochu, ani podobu ničoho, čo je hore na nebi, alebo dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať a nebudeš im slúžiť, lebo ja, Jahve, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestám vinu otcov na deťoch, vnukoch a pravnukoch tých, čo ma nenávidia, 6 ale ktorý dávam milosť tisícom, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 7 Nevyslovíš nadarmo meno Jahveho, svojho Boha, lebo Jahve nenechá bez trestu toho, kto jeho meno vyslovuje nadarmo. 8 Pamätaj na sobotný deň, aby si ho svätil. 9 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu; 10 ale siedmy deň je sobota pre Jahveho, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. 11 Lebo šesť dní tvoril Jahve nebo, zem, more a všetko, čo je v nich, ale siedmeho dňa odpočíval, preto Jahve požehnal sobotný deň a posvätil ho. 12 Cti svojho otca i svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. 13 Nezabiješ. 14 Nescudzoložíš. 15 Nepokradneš. 16 Nevydáš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. 17 Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po žene svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu." 18 Keď všetok ľud videl hromobitie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch, bál sa a zostal stáť obďaleč. 19 Povedali Mojžišovi: "Hovor nám ty a my budeme počúvať; ale Boh nech nehovorí k nám, lebo inak je to smrť." 20 Mojžiš povedal ľudu: "Nebojte sa. Lebo Boh vás prišiel skúšať, aby ste mali bázeň pred ním, aby ste nehrešili." 21 Ľud stál obďaleč a Mojžiš sa priblížil k temnému mračnu, v ktorom bol Boh.

Zákon o oltári

22 Jahve povedal Mojžišovi: "Takto povedz Izraelcom: Sami ste videli, ako som s vami hovoril z výšin neba.
23 Nerobte si popri mne bohov zo striebra, ani bohov zo zlata si nerobte. 24 Urobíš mi oltár zo zeme, na ktorom budeš obetovať svoje celopaly a svoje obety spoločenstva, svoj malý a svoj veľký dobytok. Na každom mieste, kde určím, aby sa pripomínalo moje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. 25 Ak mi chceš urobiť oltár z kameňov, nestavaj ho z okresaných kameňov, lebo pri opracovávaní dlátom by si ich znesvätil. 26 A k môjmu oltáru nevystupuj po schodoch, aby sa tam neodkryla tvoja nahota.