Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Príchod na Sinaj

1 V treťom mesiaci po svojom odchode z Egyptskej krajiny, v ten deň došli Izraelci na Sinajskú púšť.
2 Odišli z Refidim, došli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti; Izrael sa tam utáboril oproti vrchu.

Prísľub Zmluvy

3 Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Jahve ho z vrchu zavolal a povedal mu: "Takto prehovoríš k Jakubovmu domu, vyhlásiš Izraelcom:
4 ‚Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás vyniesol na orlích krídlach a priviedol k sebe. 5 Ak teraz budete počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím zvláštnym vlastníctvom medzi všetkými národmi; veď celá zem patrí mne. 6 Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom.‘ Toto sú slová, ktoré povieš Izraelcom." 7 Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetko, čo mu Jahve prikázal, 8 a všetok ľud jednotne odpovedal: "Urobíme všetko, čo Jahve povedal." Slová ľudu predniesol Mojžiš Jahvemu.

Príprava Zmluvy

9 Jahve povedal Mojžišovi: "Prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem s tebou hovoriť, a aby verili v teba naveky." A Mojžiš predniesol Jahvemu slová ľudu.
10 Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k ľudu a urob, aby sa posvätil dnes i zajtra: 11 nech si operú šaty a nech sú pripravení na pozajtra, lebo pozajtra pred očami všetkého ľudu zostúpi Jahve na vrch Sinaj. 12 Potom vyznač obvod vrchu a povedz: ‚Neopovážte sa vystúpiť na vrch, ba ani sa dotknúť jeho úpätia. Lebo kto sa dotkne vrchu, bude vydaný na smrť. 13 Nikto nech sa ho rukou nedotkne, lebo bude ukameňovaný alebo prebodnutý šípmi, či človek, či zviera, nebude žiť.‘ Keď zaznie baraní roh, oni vystúpia na vrch." 14 Mojžiš zostúpil z vrchu a vyzval ľud, aby sa posvätil, a oni si oprali šaty. 15 Potom povedal ľudu: "Buďte pripravení na pozajtra, nepribližujte sa k žene."

Božie zjavenie

16 Na tretí deň zrána začalo hrmieť a blýskať sa a husté mrákavy zatiahli vrch a zaznel veľmi silný hlas rohu a v tábore sa všetok ľud triasol.
17 Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni zostali stáť na úpätí vrchu. 18 Vrch Sinaj bol celý zahalený dymom, lebo Jahve zostúpil naň v ohni; dym vystupoval z neho ako z pece a celý vrch sa silno otriasal. 19 Zvuk rohu stále zosilnieval; Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal v hrmení. 20 Jahve zostúpil na vrch Sinaj, na temeno vrchu. Jahve zavolal Mojžiša na temeno vrchu a Mojžiš vystúpil. 21 Jahve povedal Mojžišovi: "Zostúp a dôrazne napomeň ľud, aby neprekročili hranice v snahe uvidieť Jahveho, lebo mnohí z nich by zahynuli. 22 Dokonca aj kňazi, ktorí sa chcú priblížiť k Jahvemu, musia sa posvätiť, aby sa na nich Jahve neoboril." 23 Mojžiš povedal Jahvemu: "Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, lebo ty sám si nás dôrazne varoval: ‚Ohranič vrch a vyhlás ho za posvätný.‘" 24 Jahve odpovedal: "Choď, zostúp a vystúpte ty a Áron. Ale kňazi a ľud nech neprekračujú hranice a nevystúpia k Jahvemu, aby sa na nich neoboril." 25 Mojžiš teda zostúpil k ľudu a povedal mu…