Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Príchod na Sinaj

1 V treťom mesiaci po svojom odchode z Egyptskej krajiny, v ten deň došli Izraelci na Sinajskú púšť.
2 Odišli z Refidim, došli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti; Izrael sa tam utáboril oproti vrchu.

Prísľub Zmluvy

3 Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Jahve ho z vrchu zavolal a povedal mu: "Takto prehovoríš k Jakubovmu domu, vyhlásiš Izraelcom:
4 ‚Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás vyniesol na orlích krídlach a priviedol k sebe. 5 Ak teraz budete počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím zvláštnym vlastníctvom medzi všetkými národmi; veď celá zem patrí mne. 6 Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom.‘ Toto sú slová, ktoré povieš Izraelcom." 7 Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetko, čo mu Jahve prikázal, 8 a všetok ľud jednotne odpovedal: "Urobíme všetko, čo Jahve povedal." Slová ľudu predniesol Mojžiš Jahvemu.

Príprava Zmluvy

9 Jahve povedal Mojžišovi: "Prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem s tebou hovoriť, a aby verili v teba naveky." A Mojžiš predniesol Jahvemu slová ľudu.
10 Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k ľudu a urob, aby sa posvätil dnes i zajtra: 11 nech si operú šaty a nech sú pripravení na pozajtra, lebo pozajtra pred očami všetkého ľudu zostúpi Jahve na vrch Sinaj. 12 Potom vyznač obvod vrchu a povedz: ‚Neopovážte sa vystúpiť na vrch, ba ani sa dotknúť jeho úpätia. Lebo kto sa dotkne vrchu, bude vydaný na smrť. 13 Nikto nech sa ho rukou nedotkne, lebo bude ukameňovaný alebo prebodnutý šípmi, či človek, či zviera, nebude žiť.‘ Keď zaznie baraní roh, oni vystúpia na vrch." 14 Mojžiš zostúpil z vrchu a vyzval ľud, aby sa posvätil, a oni si oprali šaty. 15 Potom povedal ľudu: "Buďte pripravení na pozajtra, nepribližujte sa k žene."

Božie zjavenie

16 Na tretí deň zrána začalo hrmieť a blýskať sa a husté mrákavy zatiahli vrch a zaznel veľmi silný hlas rohu a v tábore sa všetok ľud triasol.
17 Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni zostali stáť na úpätí vrchu. 18 Vrch Sinaj bol celý zahalený dymom, lebo Jahve zostúpil naň v ohni; dym vystupoval z neho ako z pece a celý vrch sa silno otriasal. 19 Zvuk rohu stále zosilnieval; Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal v hrmení. 20 Jahve zostúpil na vrch Sinaj, na temeno vrchu. Jahve zavolal Mojžiša na temeno vrchu a Mojžiš vystúpil. 21 Jahve povedal Mojžišovi: "Zostúp a dôrazne napomeň ľud, aby neprekročili hranice v snahe uvidieť Jahveho, lebo mnohí z nich by zahynuli. 22 Dokonca aj kňazi, ktorí sa chcú priblížiť k Jahvemu, musia sa posvätiť, aby sa na nich Jahve neoboril." 23 Mojžiš povedal Jahvemu: "Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, lebo ty sám si nás dôrazne varoval: ‚Ohranič vrch a vyhlás ho za posvätný.‘" 24 Jahve odpovedal: "Choď, zostúp a vystúpte ty a Áron. Ale kňazi a ľud nech neprekračujú hranice a nevystúpia k Jahvemu, aby sa na nich neoboril." 25 Mojžiš teda zostúpil k ľudu a povedal mu…