Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Zo skaly vytryskne voda

1 Celá pospolitosť Izraelcov sa pohla z púšte Sin, na Jahveho príkaz sa vydala na ďalší úsek a utáborili sa v Refidim, kde nebola pre ľud voda na pitie.
2 Vtedy sa ľud hádal s Mojžišom; hovorili: "Daj nám vody, aby sme sa napili!" Mojžiš im povedal: "Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate Jahveho?" 3 Ľud tam trpel smädom, ľud reptal proti Mojžišovi a vravel: "Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či preto, aby si umoril na smrť mňa, moje deti i môj dobytok?" 4 Mojžiš volal k Jahvemu a povedal: "Čo mám urobiť pre tento ľud? Ešte trochu, a ukameňujú ma." 5 Jahve povedal Mojžišovi: "Postav sa na čelo ľudu a vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela; do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udrel Rieku, a choď. 6 Pozri, ja budem pred tebou stáť tam na skale (na Chorebe), udrieš po skale, vytryskne z nej voda a ľud bude piť." Mojžiš tak urobil pred očami starších Izraela. 7 Toto miesto nazval Massa a Meriba,a pretože Izraelci sa hádali a pokúšali Jahveho vraviac: "Je Jahve medzi nami, alebo nie?"

Boj s Amalekom

8 Zrazu prišli Amalekovci a bojovali s Izraelom v Refidim.
9 Vtedy Mojžiš povedal Jozuemu: "Vyber si mužov a zajtra vyjdi bojovať proti Amalekovi; ja budem zajtra stáť na temene pahorka s Božou palicou v ruke." 10 Jozue urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a vyrazil bojovať proti Amalekovi a Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na temeno pahorka. 11 Keď mal Mojžiš ruky zdvihnuté, víťazil Izrael, ale keď ruky spustil, víťazil Amalek. 12 A keď Mojžišove ruky oťaželi, vzali kameň a podložili mu ho, on si naň sadol, zatiaľ mu Áron a Hur podopierali ruky jeden z jednej strany a druhý z druhej. Tak zostali jeho ruky pevné až do západu slnka. 13 Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča. 14 Tu Jahve povedal Mojžišovi: "Napíš to do knihy na pamiatku a oznám to Jozuemu, že vyhladím spod neba pamiatku na Amaleka." 15 Potom Mojžiš postavil oltár a dal mu meno "Jahve Nissi", 16 lebo povedal: "Jahveho zástava v ruke! Jahve je vo vojne proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie."