Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

Manna a prepelice

1 Odišli z Elimu a celá pospolitosť Izraelcov prišla na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom, v pätnásty deň druhého mesiaca po svojom odchode z Egypta.
2 Celá pospolitosť Izraelcov reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. 3 Izraelci im vraveli: "Keby sme radšej boli pomreli rukou Jahveho v Egyptskej krajine, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa a mohli sa najesť chleba dosýta! Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom zahubili celé toto zhromaždenie." 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Z nebeskej výšky vám zošlem chlieb ako dážď. Ľudia budú vychádzať a nech si nazbierajú, koľko potrebujú na deň, takto ich chcem vyskúšať, aby som videl, či budú kráčať podľa môjho zákona, alebo nie. 5 Šiesteho dňa, keď budú pripravovať z toho, čo prinesú, bude toho dvojnásobok, ako zbierajú každý deň." 6 Mojžiš a Áron povedali celej pospolitosti Izraelcov: "Dnes večer spoznáte, že vás Jahve vyviedol z Egyptskej krajiny, 7 a ráno uvidíte Jahveho slávu. Lebo on počul vaše reptanie proti Jahvemu. Veď čo sme my, že reptáte proti nám?" 8 Mojžiš povedal: "Dnes večer vám dá Jahve najesť sa mäsa a ráno chleba dosýta, lebo Jahve počul vaše reptanie proti nemu. Veď čo sme my? Nereptali ste proti nám, ale proti Jahvemu." 9 Mojžiš povedal Áronovi: "Povedz celej pospolitosti Izraelcov: Predstúpte pred Jahveho, lebo on počul vaše reptanie." 10 Keď ešte Áron hovoril k celej pospolitosti Izraelcov, oni sa obrátili smerom k púšti; a hľa, Jahveho sláva sa zjavila v oblaku. 11 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: 12 "Počul som reptanie Izraelcov. Prehovor k nim a povedz im: Podvečer budete jesť mäso a ráno sa nasýtite chlebom. Vtedy poznáte, že ja som Jahve, váš Boh." 13 Večer prileteli prepelice a pokryli tábor a ráno bolo celé okolie tábora pokryté rosou. 14 Keď sa tá rosná pokrývka vyparila, na povrchu púšte sa objavilo čosi drobné, zrnité, jemné ako inoväť na zemi. 15 Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: "Čo je to?" Lebo nevedeli, čo to je. Mojžiš im povedal: "To je ten chlieb, ktorý vám Jahve dal za pokrm. 16 Hľa, čo vám prikázal Jahve: Nazbierajte si každý, koľko kto môže zjesť, gomer na osobu. Vezmite si z toho každý podľa počtu osôb vo svojom stane." 17 Izraelci tak urobili a nazbierali si jedni veľa, druhí málo. 18 Keď to merali na gomery, ten, čo nazbieral veľa, nemal nadbytok, a ten, čo nazbieral málo, mal dosť. Každý nazbieral, koľko mohol zjesť. 19 Mojžiš im povedal: "Nech si z toho nikto nenecháva zvyšok na zajtrajší deň." 20 Niektorí neposlúchli Mojžiša a ponechali si zásobu na nasledujúci deň, ale to im sčervivelo a začalo zapáchať. Mojžiš sa na nich nahneval. 21 Zbierali každé ráno, koľko kto mohol zjesť, a keď začalo hriať slnko, roztopilo sa to. 22 Šiesty deň si nazbierali chleba dvojnásobne, dva gomery na osobu a prišli všetci náčelníci pospolitosti a oznámili to Mojžišovi. 23 On im povedal: "Hľa, čo povedal Jahve: Zajtra je deň úplného odpočinku, svätá sobota zasvätená Jahvemu. Upečte si, čo si chcete upiecť, uvarte si, čo si chcete uvariť, všetko, čo zvýši, odložte na zajtra." 24 Odložili to na nasledujúci deň, ako im prikázal Mojžiš; nezapáchalo to a ani nesčervivelo. 25 Mojžiš povedal: "Zjedzte to dnes, lebo dnes je Jahveho sobota, dnes nenájdete na poli nič. 26 Šesť dní to budete zbierať, ale v siedmy deň, v sobotu toho nebude." 27 A predsa, na siedmy deň vyšli niektorí z ľudu zbierať, nenašli nič. 28 Jahve povedal Mojžišovi: "Dokedy budete odmietať poslúchať moje prikázania a moje zákony? 29 Pozrite, Jahve vám dal sobotu, preto vám šiesteho dňa dáva chlieb na dva dni. Každý zostane v siedmy deň tam, kde je, v siedmy deň nech nikto nevychádza." 30 Ľud teda siedmeho dňa odpočíval. 31 Dom Izraela to jedlo nazval manna. Bola biela ako koriandrové semeno a chutila ako medové koláče. 32 Mojžiš povedal: "Hľa, toto prikázal Jahve: Naplňte tým jeden gomer a zachovajte ho pre svojich potomkov, aby videli chlieb, ktorým som vás choval na púšti, keď som vás vyviedol z Egyptskej krajiny." 33 Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi nejakú nádobu, nasyp do nej plný gomer manny a polož ho pred Jahveho, aby sa to zachovalo pre vaše pokolenia." 34 Ako Jahve nariadil Mojžišovi, Áron to uložil pred Svedectvo, aby sa to tam zachovalo. 35 Izraelci jedávali mannu štyridsať rokov, kým neprišli do obývanej krajiny, jedli mannu, pokiaľ neprišli k hraniciam Kanaánskej krajiny. 36 Gomer je jedna desatina efy.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk