Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Víťazný spev

1 Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Jahvemu túto pieseň: "Zaspievam Jahvemu, lebo sa pokryl slávou, zmietol do mora koňa i jazdca.
2 Jah je moja sila i moja pieseň, jemu vďačím za svoju spásu. On je môj Boh, jeho oslavujem, Boh môjho otca a ja ho velebím. 3 Jahve je bojovník, jeho meno je Jahve. 4 Faraónove vozy a jeho vojsko vrhol do mora, výkvet jeho bojovníkov pohltilo Trstinové more. 5 Zakryli ich hlbočiny, padli na dno priepasti ako kameň. 6 Tvoja pravica, Jahve, vyniká silou, tvoja pravica, Jahve, drví nepriateľa. 7 Veľkosťou svojej vznešenosti zrážaš svojich protivníkov, ty rozpútavaš svoj hnev a ten ich stravuje ako slamu. 8 Dychom tvojich nozdier navŕšili sa vody, vlny sa vztýčili ako hrádza, vodné priepasti stuhli v hlbinách mora. 9 Nepriateľ si povedal: ‚Budem prenasledovať, dostihnem, rozdelím korisť, moja duša sa ňou nasýti, odopnem svoj meč, moja ruka ich vyhubí.‘ 10 Ty si zadul svojím dychom, zakrylo ich more, potopili sa ako olovo do mohutných vôd. 11 Kto je ako ty medzi bohmi, Jahve? Kto je ako ty, vznešený vo svätosti, obávaný v odvážnych činoch, pôvodca zázrakov? 12 Ty si vystrel svoju pravicu, zem ich pohltila. 13 Tvoja milosť sprevádzala ľud, ktorý si vykúpil, tvoja sila ich viedla k tvojmu svätému príbytku. 14 Národy počuli, trasú sa, bolesti zvierajú obyvateľov Filištínska. 15 Vtedy sa zhrozili náčelníci Edomu, moabské kniežatá pochytila hrôza, trasú sa všetci, čo bývajú v Kanaáne. 16 Padá na nich strach a hrôza, sila tvojho ramena ich mení na kameň, kým prechádza tvoj ľud, Jahve, kým prechádza tvoj ľud, ktorý si si získal. 17 Dovedieš ich a zasadíš na svojom dedičnom vrchu, na mieste, kde si si ty, Jahve, urobil svoj príbytok, svätyňu, Pane, ktorú pripravili tvoje ruky. 18 Jahve bude kraľovať navždy a naveky." 19 Lebo keď faraónova jazda s vozmi i jazdcami vošla do mora, Jahve vrátil na nich morské vody, zatiaľ čo Izraelci kráčali suchou nohou uprostred mora. 20 Prorokyňa Miriam, Áronova sestra, vzala do ruky tamburínu a za ňou vyšli všetky ženy s tamburínami v zborovom tanci. 21 A Miriam im predspevovala: "Spievajte Jahvemu, lebo sa pokryl slávou, koňa a jazdca vrhol do mora."

Mara

22 Mojžiš odviedol Izrael od Trstinového mora. Zamierili do púšte Šur a tri dni kráčali púšťou bez toho, žeby našli vodu.
23 Ale keď prišli do Mary, nemohli piť vodu z Mary, lebo bola horká, preto ju pomenovali Mara. 24 Ľud reptal proti Mojžišovi a vravel: "Čo budeme piť?" 25 Mojžiš volal k Jahvemu a Jahve mu ukázal kus dreva. Mojžiš ho hodil do vody a voda osladla. A on im tam dal právo a zákon; tam ho podrobil skúške. 26 Potom povedal: "Ak budeš skutočne počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš robiť, čo je správne v jeho očiach, ak nakloníš sluch k jeho prikázaniam a budeš zachovávať všetky jeho zákony, nedopustím na teba nijaké zlo z tých, ktoré som dopustil na Egypt, lebo ja som Jahve, ktorý ťa uzdravuje." 27 Potom prišli do Elimu, kde bolo dvanásť prameňov a sedemdesiat paliem, a tam sa utáborili pri vode.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk