Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

Pascha – Veľká noc

1 Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi v Egyptskej krajine:
2 "Tento mesiac bude pre vás na čele ostatných mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. 3 Prehovorte k celej pospolitosti Izraela a povedzte jej: Nech každý desiateho dňa tohto mesiaca vezme jedného baránka pre svoju rodinu, jedného baránka na domácnosť. 4 Ak je domácnosť primalá na jedného baránka, nech priberie svojho suseda, najbližšieho k domu, podľa počtu osôb. Vyberiete si baránka podľa toho, kto koľko zje. 5 Ten baránok bude bez chyby, jednoročný samček; vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. 6 Budete ho opatrovať až do štrnásteho dňa tohto mesiaca; potom ho v podvečere bude celá zhromaždená pospolitosť Izraela zabíjať. 7 Vezmú z jeho krvi a pomažú obe veraje a vrchný trám dverí domov, v ktorých ho budú jesť. 8 Tej noci budú jesť mäso upečené na ohni; budú ho jesť s nekvasenými chlebmi a s horkými zelinami. 9 Nejedzte z neho nič surové ani uvarené vo vode, ale len pečené na ohni s hlavou, nohami a s vnútornosťami. 10 Nič z neho nenechajte do rána. To, čo z neho do rána zostane, spáľte na ohni. 11 Takto ho budete jesť: s prepásanými bedrami, sandálami na nohách a s palicou v ruke. Jedzte ho rýchlo, je to Jahveho Pascha. 12 Tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené v Egyptskej krajine – tak ľudí, ako aj zvieratá – a vykonám súd nad všetkými egyptskými bohmi ja, Jahve. 13 Krv na vašich domoch bude znamením, že v nich bývate. Keď uvidím toto znamenie, prejdem popri vás a vy uniknete ničivej pohrome, keď budem biť Egyptskú krajinu. 14 Ten deň si budete pripomínať a budete ho sláviť ako Jahveho sviatok, budete ho sláviť po všetky pokolenia, to je trvalé ustanovenie.

Sviatok Nekvasených chlebov

15 "Po sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstráňte kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by jedol kysnutý chlieb od prvého dňa po siedmy deň, bude vylúčený z Izraela.
16 V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie a v siedmy deň sväté zhromaždenie. Vtedy sa nebude konať nijaká práca, pripravíte iba to, čo každý zje. 17 Budete zachovávať sviatok Nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z Egyptskej krajiny. Budete zachovávať ten deň z pokolenia na pokolenie, to je trvalé ustanovenie. 18 V prvom mesiaci, od večera štrnásteho dňa až do večera dvadsiateho prvého dňa budete jesť nekvasené chleby. 19 Po sedem dní sa nesmie nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kysnutý chlieb, bude vyhladený z pospolitosti Izraela, či je to cudzinec, alebo domorodec. 20 Nebudete jesť kysnutý chlieb, všade, kde budete bývať, budete jesť nekvasené chleby."

Predpisy o Pasche

21 Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: "Choďte a obstarajte si baránka pre svoje rodiny a obetujte paschu.
22 Potom vezmete zväzok yzopu, namočíte ho do krvi, ktorá je v miske, a pomažete vrchný trám a obe veraje krvou, ktorá je v miske. A nech nikto z vás nevyjde z dvier svojho domu až do rána. 23 Keď bude Jahve prechádzať Egyptom, aby ho bil, uvidí krv na vrchnom tráme a na oboch verajách, prejde popri týchto dverách a nedovolí Zhubcovi vniknúť do vašich domov a zabíjať. 24 Toto ustanovenie budete zachovávať ako nariadenie pre teba a pre tvojich synov naveky. 25 Keď prídete do zeme, ktorú vám Jahve dá, ako prisľúbil, budete zachovávať tento obrad. 26 A keď vám vaši synovia povedia: ‚Čo znamená pre vás tento obrad?‘ – 27 vy im povedzte: ‚To je obeta Paschy Jahvemu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď bil Egypt, ale naše domy ušetril.‘" Vtedy ľud padol na kolená a klaňal sa. 28 Izraelci sa rozišli a urobili tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi a Áronovi.

Desiata rana: smrť prvorodených

29 Uprostred noci Jahve pobil všetkých prvorodených v Egyptskej krajine, od faraónovho prvorodeného, ktorý mal zasadnúť na jeho trón, až po prvorodeného zajatca v žalári a všetko prvorodené z dobytka.
30 Počas noci vstal faraón, rovnako ako všetci jeho služobníci i všetci Egypťania, a nastalo veľké bedákanie, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho. 31 Faraón zavolal v noci Mojžiša a Árona a povedal im: "Vstaňte a odíďte spomedzi môjho ľudu, vy a Izraelci, a choďte slúžiť Jahvemu, ako ste žiadali. 32 Poberte si aj ovce a svoj dobytok, ako ste si žiadali, odíďte a proste aj pre mňa požehnanie."

Olúpenie Egypťanov

33 Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr odišiel z krajiny, lebo hovorili: "Všetci pomrieme."
34 Ľud si odnášal na pleciach svoje ešte nenakysnuté cesto a svoje vahany zabalené do plášťov. 35 Izraelci urobili, čo im povedal Mojžiš, a vyžiadali si od Egypťanov strieborné predmety, zlaté predmety a šatstvo. 36 Jahve dal, že ľud našiel priazeň v očiach Egypťanov a oni mu dali, čo od nich žiadal. Tak olúpili Egypťanov.

Odchod Izraela

37 Izraelci sa pohli z Ramsesu smerom do Sukkotu počtom vyše šesťstotisíca peších mužov, len mužov, nepočítajúc ich rodiny.
38 S nimi išlo aj mnoho iného ľudu a obrovské stáda malého a veľkého dobytka. 39 Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasené posúchy, pretože cesto ešte nevykyslo, keďže ich vyháňali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať, ba ani si pripraviť jedlo na cestu. 40 Pobyt Izraelcov v Egypte trval štyristotridsať rokov. 41 Práve v ten deň, keď sa skončilo štyristotridsať rokov, vyšli všetky Jahveho zástupy z Egyptskej krajiny. 42 Táto noc, v ktorej Jahve bdel nad ich odchodom z Egyptskej krajiny, má byť pre všetkých Izraelcov nocou bdenia pre Jahveho z pokolenia na pokolenie.

Predpisy o Pasche

43 Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi: "Toto je ustanovenie o pasche: Žiaden cudzinec nebude z nej jesť.
44 Ale každý otrok kúpený za peniaze, keď ho obrežeš, môže z nej jesť. 45 Prisťahovalec a najatý robotník nebudú z nej jesť. 46 Bude sa jesť len v jednom dome a nevynesiete z toho domu ani kúsok mäsa. Nijakú kosť mu nezlomíte. 47 Tak bude robiť celá izraelská pospolitosť. 48 Ak nejaký cudzinec býva u teba a chce sláviť Paschu pre Jahveho, z jeho domu musí byť obrezaný každý mužského rodu, a potom mu bude dovolené konať ju v krajine ako domorodcovi, ale nijaký neobrezaný nesmie z nej jesť. 49 Ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorý býva medzi vami." 50 Všetci Izraelci urobili, ako Jahve prikázal Mojžišovi a Áronovi. 51 V ten istý deň Boh vyviedol Izraelcov, zoradených podľa oddielov, z Egyptskej krajiny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk