Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi, lebo to ja som zatvrdil jeho srdce i srdcia jeho služobníkov, aby som mohol robiť tieto svoje znamenia uprostred nich, 2 aby si mohol rozprávať svojmu synovi a synom svojho syna, ako som sa pohrával s Egypťanmi a aké znamenia som urobil medzi nimi, aby ste vedeli, že ja som Jahve." 3 Mojžiš a Áron išli teda k faraónovi a povedali mu: "Takto hovorí Jahve, Boh Hebrejov: Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. 4 Ak odmietneš prepustiť môj ľud, už zajtra privediem na tvoje územie kobylky. 5 Tie pokryjú povrch pôdy, takže nebude možné viac vidieť pôdu. Zožerú zvyšok toho, čo sa zachránilo, čo vám zostalo po krupobití; poobžierajú všetky vaše stromy, ktoré rastú na poliach. 6 Naplnia tvoje domy, domy tvojich služobníkov a domy všetkých Egypťanov, niečo také tvoji otcovia nikdy nevideli, ani otcovia tvojich otcov odvtedy, ako prišli do tejto zeme, až do tohto dňa." Potom sa obrátil a odišiel od faraóna. 7 Služobníci povedali faraónovi: "Dokedy nám tento ešte bude pascou? Prepusť tých ľudí, aby slúžili Jahvemu, svojmu Bohu. Či ešte nevieš, že sa Egypt rúti do záhuby?" 8 Zavolali teda Mojžiša a Árona späť k faraónovi a ten im povedal: "Choďte slúžiť Jahvemu, svojmu Bohu. Ale ktorí to chcú odísť?" 9 Mojžiš odpovedal: "Vezmeme so sebou svoju mládež a svojich starcov, vezmeme svojich synov a svoje dcéry, svoje ovce a svoj dobytok, lebo je to pre nás Jahveho sviatok." 10 Faraón povedal: "Nech je s vami Jahve tak, ako ja chcem prepustiť vás, vaše ženy a vaše deti! Pozrite, aké zlé úmysly máte! 11 Nie! Choďte len vy muži a slúžte Jahvemu, veď to si žiadate." Nato ich vyhnali od faraóna. 12 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku nad Egyptskú krajinu, aby prišli kobylky; aby zaplavili Egyptskú krajinu a zožrali všetky rastliny zeme, všetko, čo zostalo po krupobití." 13 Mojžiš vystrel palicu nad Egyptskú krajinu a Jahve zdvihol nad krajinu východný vietor, ktorý fúkal celý ten deň i celú noc. Keď nastalo ráno, východný vietor priniesol kobylky. 14 Kobylky zaplavili celú Egyptskú krajinu a vrhli sa na celé územie Egypta v obrovskom množstve. Predtým tam nikdy nebolo toľko kobyliek a nebolo ich tam ani nikdy potom. 15 Pokryli celý povrch krajiny a spustošili krajinu. Zožrali všetky rastliny v zemi, všetko ovocie na stromoch, ktoré zostalo po krupobití; v celej Egyptskej krajine nezostalo nič zelené na stromoch a na poľných rastlinách. 16 Faraón rýchlo zavolal Mojžiša a Árona a povedal: "Zhrešil som proti Jahvemu, vášmu Bohu, a proti vám. 17 A teraz ťa prosím, odpusť mi moju vinu ešte tento raz a proste Jahveho, svojho Boha, aby odvrátil odo mňa túto smrteľnú pohromu." 18 Mojžiš vyšiel od faraóna a prosil Jahveho. 19 Jahve zmenil vietor na veľmi silný západný vietor, ktorý odniesol kobylky a zahnal ich do Trstinového mora. Na celom území Egypta nezostala ani jediná kobylka. 20 Ale Jahve zatvrdil faraónovo srdce a on nedovolil Izraelcom odísť. 21 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri svoju ruku k nebu a hustá tma zahalí Egyptskú krajinu." 22 Mojžiš vystrel ruku k nebu a hustá tma sa rozprestrela po celej Egyptskej krajine na tri dni. 23 Ľudia už nevideli jeden druhého a nikto nevstal zo svojho miesta po tri dni, ale všetci Izraelci mali svetlo tam, kde bývali. 24 Faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: "Choďte slúžiť Jahvemu, ale vaše ovce, dobytok musia ostať tu. Aj vaše ženy a deti môžu ísť s vami." 25 Mojžiš povedal: "Ty sám nám musíš poskytnúť všetko potrebné na obety a celopaly, aby sme mohli obetovať Jahvemu, svojmu Bohu. 26 Aj naše stáda pôjdu s nami a neostane tu ani kopyto, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Jahvemu, svojmu Bohu; a my sami, dokiaľ tam neprídeme, ešte nevieme, čím budeme slúžiť Jahvemu." 27 Ale Jahve zatvrdil faraónovo srdce a on ich nechcel prepustiť. 28 Faraón povedal Mojžišovi: "Strať sa odtiaľto! Daj si pozor! Už sa neukazuj predo mnou, lebo v ten deň, keď sa ukážeš predo mnou, zomrieš." 29 A Mojžiš odpovedal: "Ty si to povedal, už sa nikdy viac neukážem pred tebou."